Büyük günahlar nelerdir?

YAŞAM 17.02.2021, 09:40 17.02.2021, 09:49 Hanife Ceren KILIÇ
Büyük günahlar nelerdir?

Aleyna Nur AYAN / habernediyor.com

İslam dininde yüz yıllardır büyük günah tartışmaları ve çeşitli mezheplerce büyük günah sınıflandırmaları yapılmıştır. Ancak genel anlamda baktığımızda bu günahların büyüklükleri hakkında kesin ve net bir durum söz konusu değildir. Bir adamı haksız yere darp etmek günah olduğu gibi öldürmenin de günah olduğu aşikardır. Fakat bunların günahlık dereceleri aynı değildir. Büyük günahın kısaca tanımı ise şu şekildedir; Büyük günah işlenildiği takdirde toplum arasında büyük bir bozguna, kötülüğe yol açan, çok kötü bir günah olduğu ayet veya hadisle delillendirilebilen büyük suçlar ve davranışlardır.

Büyük günahların en büyüğü ise Allah’a şirk koşmak ve O’nu inkar etmektir. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’de Lokman Suresi 13. ayet-i kerimede; “Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür” buyrularak insanın yapabileceği en kötü günahın Allah’a şirk koşmak (ortak koşmak) olduğu bildirilmiştir. 

Bu ayet-i kerime dışında büyük günahlarla ilgili hadislerden yola çıkılarak düşünceler bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde “Size büyük günahlardan haber vereyim mi? Onlar Allah’a şirk koşmak, anne babaya itaatsizlik ve yalancı şahitliktir.” buyurmuştur (Buhari, Edeb, 6). 
Bir başka hadis-i şerifte ise Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur; “İnsanı mahveden yedi günahtan sakınınız. Onlar Allah’a ortak koşmak, sihir yapmak, haksız yere adam öldürmek, yetim malı yemek, riba (faiz), savaştan kaçmak, iffetli ve iman sahibi bir kadına zina iftirasında bulunmaktır.” (Buhari, Vesaya, 23; Müslim, İman, 38) 

Günahın büyük veya küçük oluşu göreceli bir kavramdır. Günahın büyüklük ve küçüklüğü ancak Allah katında tam anlamıyla bilinebilir. Bir kişi örneğin bir şahsın malını çalarsa bu günahtır. Devlete ait bir malı çalması ise daha büyük bir günahtır çünkü onda tüm milletin hakkı vardır. Örneğin bir kişinin tek başına bir yerde içki içmesi günahtır ancak alenen halka açık bir şekilde içki içmesi daha büyük bir günahtır.

İşlendiği zaman kişiyi büyük bir zarara sokan, vebal altında bırakan işler hadis ve dini literatürde büyük günah başlığı altında incelenir. Büyük günahlar Allah katında kulun itibarını zedeleyen günahlardır. 

Büyük günahlar hakkında âlimler çeşitli çeşitli fikirler üretmiş ve kitaplar yazmıştır. İslam âlimlerinden İbn Hacer El-Heytemi büyük günahlar hakkında yazdığı eseri “ Ez-Zevacir an iktirafil Kebair” isimli kitabında tam olarak 467 farklı büyük günahtan bahsetmiştir. Diğer büyük İslam âlimi Zehebi ise “Kitabu’l Kebair” adlı kitabında yaklaşık olarak 100 küsür farklı büyük günahtan bahsetmiştir. Zehebi’nin Kitabu’l Kebair isimli kitabında bahsettiği bazı büyük günahlar şu şekildedir. Allah’a şirk koşmak, insan öldürmek, büyü yapmak, beş vakit namazı ve Cuma vaktinde Cuma namazını kılmayı ve namazı terk etmek, zekatı ödememek, Ramazan orucunu herhangi bir özür olmadığı halde tutmamak, yalan konuşmak, yalan ve boş yere yemin etmek, yalancı şahitlik yapmak, anne ve babaya asi davranmak, akrabalarla sıla-i rahim adı verilen ilgi ve ziyareti kesmek, faiz yemek ve faizli işler yapmak, yetim malı yemek, zulüm etmek, zina yapmak, kibirli davranışlarda bulunmak, içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak, Allah’a yalan yere bir şey isnat etmek, terör faaliyetinde bulunmak,  sahtekarlık ve dolandırıcılık, iftira etmek, haram yemek, mümin bir kula eziyette bulunmak,  söz taşımak, iki yüzlü davranmak ve söz taşımak, intihar etmek, kamu malına zarar vermek, homoseksüellik, emanete hainlik, büyücüleri doğru göstermek; bunların hepsi Zehebi’ye göre büyük günah kısmındadır. Kişi ne kadar büyük ve ne kadar fazla günah işlerse işlesin tevbeyi elden bırakmamalı ve Allah’tan af dilemelidir. Allah’ın rahmeti yeryüzündeki bütün günahların toplamından çok daha fazladır. 
 

Yorumlar (0)
6
parçalı bulutlu