B sınıfı filmlere yakından bakış

Asıl tanımına göre, 'iki film birden' sinemasında gösterilen ikinci film olan 'B sınıfı' filmlere biraz daha yakından bakalım.

YAŞAM 30.04.2019, 23:34 Hakan Öksüz
B sınıfı filmlere yakından bakış

B filmleri konuları popüler kültür sinemasında kullanılan türler olan polisiye, bilim-kurgu, korku, gerilim türlerinden alınmıştır. Anlatım olarak her tür seyircinin rahatlıkla anlayabileceği bir biçime sahiptir. Öyküler belirlidir ve daha önce birçok kez denenmiş kalıplara dayanmaktadır. B filmi, bütçeyi aşmadığı sürece dilediğinde öncü olabildiği gibi gerçeküstücü de olabilmektedir.

Örneğin; Alman sinemasının sessiz döneminde bir çığır açan Robert Wiene’in “Dr. Caligari’nin Muayenehanesi” dışavurumcu ve öncü bir nitelik taşımaktadır ve bu filmin B kategorisinde yer aldığı söylenmektedir. Dışavurumcu sinemanın klasik başyapıtı olan bu film aslında, 1919’da yönetmenin Decla şirketine sunduğu 36 prestij filminin yanında çektiği dar bütçeli bir filmdir.

Bir B filmi başarılı olduğunda devam filmleri de çekilir. Sinema tarihinde pek çok ünlü B tipi seri filmler bulunmaktadır. B filmlerin en önemli özelliklerinden biri de aynı dekorda birkaç film çekilebilmesidir. Bir film seti, oyuncu grubu oluşturulduktan sonra aynı alt yapıya benzer ya da farklı filmler bir çırpıda ortaya çıkarılabilmektedir. Bu uygulama yöntemine B filmlerinde her zaman başvurulmuştur.

B filmlerinin özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:

- Genellikle star.oyuncular.yoktur.
- Yapım.masrafları.kısıtlıdır.
- Senaryo.bütçeye.göre.yazılır.
- Mekânlar.azdır.
- Oyuncular.vefigüranlar.azdır.
- Çekim.süresi.kısadır.
- Özel.efekt.gerekiyorsa,çok.az.ve.ucuz.türdendir.
- Önceden hazırlanan dekorlar birkaç film için kullanılabilir.

Yüzeysel bakıldığında B filmlerinin politik çizgisi olmayan yapımlar olduğu düşünülür. Oysa geri plandaki görüntüler ve bunların verdiği iletiler dikkatle incelendiğinde politikanın zannedildiği kadar dışında olmadıkları ortaya çıkar. 

Her zaman haklı ve güçlü

Bu filmlerdeki tipler, insanüstü güçlerle donatılmış gibidir. Giderek toplumu bile değiştirmeye soyunur. Sonunda bunu başarabileceği bile sezdirilir. Bu filmlerde değişimi isteyenler kötülerdir ve bunlarla savaşılması, çabalarının durdurulması, yenilgiye uğratılması gerekir. Bu yapılmazsa toplumun içinden çıkılmaz bir kaosa düşeceği anlatılır. İyilerle kötüler kesinlikle ayrılmışlardır ve birbirlerine karşı dururlar. Kötüler en az sayıda olsalar bile iyi örgütlenmişlerdir, en yıkıcı, yıkıcı silahları ele geçirmişlerdir. İyiler, o güçlü kişinin önderliğinde bir araya gelirler ve sonuçta kötüleri yok ederler. Bu kişilerin ortadan kaldırılmasıyla kötülükler de sona erer.

Yorumlar (0)
hafif yağmur