2023 yılı çevreyi kirletme cezaları belli oldu

2023 yılında çevreyi kirletenlere verilecek idari para cezaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlendi.

YAŞAM 29.12.2022, 13:58 Merve Yüksel
2023 yılı çevreyi kirletme cezaları belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeni yılda çevreyi kirletenlere verilecek idari para cezaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2872 sayılı Çevre Kanuna aykırı davranan kuruluş ve kişilere 2023 senesinde verilecek para cezaları, tekrar değerleme oranı olan yüzde 122,93 yükseltildi.

Egzoz emisyon ölçümünde usule aykırı davrananlara ceza

1 Ocak gününden başlayarak egzoz gazı emisyon ölçümü olmayan motorlu taşıtların sahipleri 6 bin 275 TL, aynı vasıtanın yönetmeliklerle ifade edilen ölçülere aykırı emisyona neden olması halinde ise 12 bin 557 TL ceza ödeyecek.

Öte yandan, taşıt imalatında yer alan egzoz gazı emisyon denetleme sistemi olan katalitik konvertör/dizel/katalizör partikül filtresi bulunmadan kullanan motorlu vasıta sahibine 6 bin 275 TL ceza kesilecek.

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi olan fakat yetkilendirmenin ardından ilgili yönetmelikle beraber düzenlenen koşulları kaybettiği belirlendiği durumda ölçümü sürdüren veya tekniği ile belirlenen standartlara karşı ölçümler sağlayanlara 25 bin 115 lira ceza verilecek.

Emisyon oranı sınırı geçen tesislere 586 bin lira ceza

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 293 bin 188 lira ceza ödeyecek. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 586 bin 415 lira olacak.

Nafta ve benzinin depolanması, tankerle nakliyesi ve dolumuna dair terminaller, akaryakıt istasyonları veya dolum adalarında kullanılan her çeşitte düzenek, tanker ve tesislerden salınan uçucu organik bileşiklerin denetimine dair Bakanlık tarafından belirlenen kriter ve esaslara uygun olmayan dolum adaları veya terminaller adına 182 bin 178 TL, akaryakıt istasyonları adına 91 bin 89 TL, tankerler adına ise 9 bin 108 TL idari para cezası verilecek.

Katı yakıt özelliği bulunmayan yakıtları satan veya ithal edenlere, katı yakıtların torbalanması, yüklenmesi, taşınması ve depolanması, taşınmasına dair düzenlemelere uygun hareket etmeyenlere 50 bin 241 lira, izinlerin veya belgelerin alınmaması halinde 75 bin 363 TL idari para cezası verilecek.

Eğlence, şantiye ve fabrika gürültüsüne ceza

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süresi içerisinde vermiş oldukları taahhütnamenin tersine tutum içerisinde olanlarda her bir ihlal adına 122 bin 127 TL ödeyecek.

Kurulması mecburi olan bertaraf, arıtma, ön artma veya atık alım tesislerini inşa etmeyenler, bulunup da kullanmayanlara 733 bin 36 TL idari para cezası uygulanacak.

Standartların tersine bir şekilde titreşime ve gürültüye sebep olan haneler adına ceza rakamı 4 bin 836 TL, ulaşım araçları adına 14 bin 613 TL, atölyeler ve iş yerleri adına 48 bin 828 TL, eğlence, şantiye ve fabrika, şantiye gürültüsü adına da 146 bin 576 TL olacak.

Yeni düzenleme ile beraber denizi kirleten bütün deniz taşıtlarına karşı cezalar da groston başına yükseltildi.

Atıkları toprağa verenlere 293 bin 188 TL ceza

İlgili yönetmelikte ve kanunda belirlenen şartlara aykırı veya tedbirleri sağlamadan atıkları toprağa gömenlere 293 bin 188 TL, bu fiilin hanelerde yapılması durumunda her bağımsız bölüm ve konut adına 7 bin 283 TL ceza verilecek.

Biyolojik çeşitliliğe zarar verenlere ve açıklanan Özel Çevre Koruma Bölgelerini tahrip edenlere 244 bin 415 TL ceza verilecek.

Anız yakımına yüksek cezalar

Kanuna aykırı şekilde anız yakımı dekar başına 244,9 TL olacak. Anız yakma çalışmasının sulak ve orman alanlarına yakın olması halinde ceza 5 kat yükselecek.

Kanunda yer alan koruma esaslarına karşı bir şekilde kullanma ve içme suyu koruma bölgelerine, kaynağın kendisine ve buralara bağlanan bütün alanlara atık boşaltanlara 586 bin 415 TL idari para cezası kesilecek. Bu davranışın konutlarla ilgili şekilde gerçekleştirilmesi durumunda her konut ve bağımsız bölüm adına ceza miktarı 14 bin 613 TL olacak.

İlgili mevzuatlarda yer alan esas ve usule karşı, sınırlamalara veya yasaklara aykırı bir biçimde hareket edenlere 273 bin 267 TL’den 1 milyon 93 bin 70 TL’ye kadar ceza kesilecek. Dış alım yapanlara ise 910 bin 891 lira ceza verilecek.

Halka açık yerleri kirletenlere ceza

Halka açık bölgelerde çevreyi kirletenlere 3 bin 36 TL ceza kesilecek.

Bakanlık tarafından ifade edilen esas ve usullere karşı plastik poşetleri üretene ve tedarik edene eğer üretici Türkiye dışarısında ise yetkisi bulunan temsilciye ve/veya ithalatçıya 45 bin 544 TL, geri dönüşüm katılım payına dair belirtilen esaslara uygun davranmayanlara ise 4 bin 554 TL ceza uygulanacak.

Sera gazı emisyonlarının takip edilmesine dair sınırlamalara veya yasaklara karşı olarak, sera gazı emisyonu izleme uygulamasını gerçekleştirmeyenlere veya zamanında revize etmeyenleri karşılayacağı ceza tutarı 72 bin 871 TL, onaylanmış sera gazı emisyonu raporunu verilen zaman içerisinde getirmeyenlerin ceza miktarı ise 109 bin 307 TL’ye yükseltildi.

Yorumlar (0)