Türkiye’de tarım modernleşiyor mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılında ciddi atılımlarda bulundu. Bakanlık 2020 bütçesinin yarısından çoğunu destek ve teşviklere ayırdığını duyurdu. Gerek ilgili politikalar gerek 3. Tarım Şurası’nda modernizasyona dair birçok karar tarımdaki atılan adımların sıkı olduğunu gösteriyor. Peki, Türkiye tarımı modernleşiyor mu? Türkiye tarımda modernleşmenin kırılma noktasında mı?

TARIM 08.01.2020, 17:56 09.01.2020, 23:58
Türkiye’de tarım modernleşiyor mu?

İnsanoğlu ile birlikte başladığı kesin olan tarımsal uğraş, doğa ve emeğe dayalı toplama ekonomiden günümüze kadar çok önemli değişimlerle geldiği bir gerçek.

Teknoloji çağı olarak nitelendirilebilecek günümüzde tarımsal faaliyetler, tohumdan tüketici masasına kadar bir silsilede, ulusal ve uluslararası boyutlardaki karmaşık faaliyetler bütünü olarak bir endüstri oluşumunu nitelendiriliyor.
Tarım sadece ekim ve hasat işlemlerinden ibaret değil, eşdeğer olarak karbon zinciri, su arzı, gıda güvenliği gibi temel ekosistem etkenlerine yönelik de bir faaliyet zinciri olarak da kendini gösteriyor.

Türkiye tarımda çağdaş teknolojileri yakalıyor

Hiç şüphesiz; ekonomi, istatistik, matematik, mühendislik gibi ilimlerin, bilgi ve haberleşme teknolojilerinin paralelinde tarım da ivmelenerek gelişiyor. Öyle ki, at üzerinden alınan ölçümlerden, uzaydan alınan fotoğraflara dayanan ölçümlere, geleneksel hava tahminleri ve toprak tahlillerine dayanan tarımdan yapay zekâ algoritmalarına ilişkin hassas tarım yöntemlerine geçildi. Dolayısıyla tarımsal üretimde sanayi girdileri de gelişmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan Pazar araştırmaları, üretimin bir ucunda tohumla başlayan ve tüketiciye kadar uzanan ürün zinciri tarıma ilişkin birçok alan da gelişiyor. Gerek “Uzman eller” projesi gibi kapsamların altında tarımsal alanlara üniversite diploması olan girişimcilere destek verilmesi, gerek ıslah ve verimlilik çalışmaları, gerekse üretimde optimizasyon çalışmaları Türkiye’nin çağdaş teknolojilere yönelik attığı adımları gösteriyor.

Türkiye suyunun dörtte üçünü sulamada kullanıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) bu durumu değiştirmek üzere devrimsel çalışmalarını sürdürüyor.  İnşası süren sulama tesislerinin odağında en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri yer alıyor. DSİ yürüttüğü modern sulamaya geçiş sayesinde 1 Nisan 2019 ila 10 Ekim 2019 tarihleri arasında toplam 265 bin 550 dekar tarım arazisinde 218 milyon TL tasarruf ederken Sakarya’daki projesinde ise 325 buçuk milyon TL tasarrufta bulundu. DSİ sulamaya ilişkin modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Devlet destekleri ihtisaslı girişimcilere veriliyor!

Tarıma konu olan bölümlerden mezun olan ihtisaslı kişilere hibe desteğinin verilecek olması; hem projelerde uygulanacak yöntemin uygulayıcısının akademik geçmişi olması açısından oldukça önemli bir adım. Tarımda geleneksel yöntemlerin daha sık kullanılması, pazar fiyatlarına göre, arz ve talep dengesi düşünülmeden bir ürünün sökülüp diğerinin ekilmesi gibi durumlar Türkiye’nin tarım potansiyelini azaltan, hantallaştıran ve ekonomisine zarar veren bir durum. Tarım üretiminin bu tür hibe desteği teşvikleriyle, yöntem bilen ve geliştirebilecek üniversite mezunlarına verilmesi bugüne dek yaşanmış desteklerin tümünden çok daha fazla umut vaat edici. Tarımda girişimci olacak olan üniversite mezunları, “Uzman eller” projesi sayesinde kendi üretimlerini akademik yöntemlere dayandırıp, tarımda çağdaş teknolojileri çok daha şuurlu bir şekilde yapabilecek. Günümüzde tarım ele alınırken, tarımın insan ve hayvan gıdası, giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan faaliyet kolu olmasının yanı sıra çok fonksiyonluluğuyla da dikkate alınması gerekiyor. Tarımsal üretimde esas meselenin arazi büyüklüğü olmadığı, toprağın, tohumun, hayvan spermalarının ıslahı olduğu gün yüzüne çıkmış durumda.

Habernediyor.com / Safa Kaçar

Yorumlar (0)
18
hafif yağmur