Spor yasasının ilk kısmı Meclis’ten geçti

Spor kulüpleri, kulüplerin mali hükümleri ve cezalar gibi konularda güncellemeye gitmeyi hedefleyen spor yasası, TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi ismiyle Meclis’e taşınan teklifin 13 maddesi kabul edildi. 

SPOR 21.04.2022, 10:04 Başak Çetin
Spor yasasının ilk kısmı Meclis’ten geçti

Spor camiasında değişiklikler yapılmasını teklif eden “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na getirildi. Kanun teklifi görüşmelerinde muhalefet parti milletvekillerinin istekleri doğrultusunda bazı maddelerde değişikliğe gidildi. Değişikliğe gidilen ve gidilmeyen maddeler arasından 13 tanesi kabul edildi. 

Askeri spor kulüpleri de faaliyetlere katılacak

Kabul edilen maddeler kapsamında “kulüplere tahsis edilen taşınmazların ve sağlanan desteklerin amacı dışında kullanılması halinde verilecek cezalar”, “mali hükümler”, “spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi” ile “spor kulüplerinin kuruluş ve tüzel kişiliğinin kazanılması” yönündeki hükümlerin saklı kalması kaydıyla teklifte yer alan düzenlemelerin kuruluş kanununa sahip olan spor federasyonları için uygulanmayacağı dile getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı kuruluş ve kadrolarındaki askeri spor kulüplerinin tescil edilmesine ve bu kulüplerin spor faaliyetlerine katılmalarına karar verildi. Ancak “spor faaliyetlerine katılım” haricindeki diğer hükümlerin hiçbiri bu kulüpler için uygulanmayacak. Bakanlıkça tescil edilen kulüplerin tescil tarihinden sonraki bir ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine dair düzenleme ise ortak önerge kapsamında teklifler arasından çıkartıldı.Nefret suçu işleyenlerin kulüple bağı kesilecek

Ayrımcılık ve nefret suçlarından mahkumiyet alanların spor anonim şirketlerindeki statüleri ve spor kulübü ortaklığı, disiplin, yönetim ve denetim kurul üyelikleri mahkemenin ve veya/kurul kararının kesinleştiği tarihte kendiliğinden son bulacak.

Spor kulübü üyelik şartları için de bazı düzenlemeler getirildi. Buna göre “spor kulüplerinin tüzüklerinde yazdığı gibi üyelik hukukuna aykırı biçimde sınırlanan hükümlere yer verilmemesi” hakkındaki düzenleme, metinden çıkartıldı. Mal varlığının devri işlemleri hakkında düzenleme

Mal varlığı ve birleşmelerin devri işlemleri, tescil tarihi ve sezonun sona erdiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek. İlgili tarihleri spor federasyonları belirleyecek.

Spor üst kuruluşlarının kuruluş amacı arasında bulunan, güçlerini ve kaynaklarını birleştirmek, yardımlaşmak ve ortak olarak spor merkezi ile tesisi kurmak isteyen veya kurulmuş olanları kullanmak isteyen kişilerle ilgili olan düzenlemeler ise kanun teklifinden çıkartıldı.Görevden uzaklaştırılan kişilerin yeri hakkında

Türk Ceza Kanunu ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki suçlardan, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal edilmesi ve ticaretinin yapılması suçlarından, mal varlığı aklama suçundan haklarında kovuşturma yürütülen kişiler görevden uzaklaştırılacak. Görevden alınan kişilerin yeri ise yedek üyelerle doldurulacak. Kişilerin yerinin doldurulması için yedek üye bulunmaması halinde ise konu valilik birimine taşınacak. Valilik tarafından görevlendirilen komisyon tarafından seçimli olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. 

Denetimler kapsamında görevli kişilerden istenecek her türlü belge, bilgi ve kayıtların spor anonim şirketleri ve spor kulübü yetkilileri tarafından sunulması zorunluluğunun kaldırılmadığı yasa teklifinde “kulübün kullandığı bina, tesis ve diğer mekanlara girme isteğinin yerine getirilmesi” yönündeki zorunluluk, kanun teklifinden çıkartıldı.

Yorumlar (0)
16
açık