Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

YSK yani Yüksek Seçim Kurulu ülke içerisinde faaliyet gösteren bir üst yargı merciidir. Türkiye’de yapılan seçimlerin denetiminden ve genel yönetiminden sorumlu olan bu kurul yargısal denetimi sağlayan karma bir yapıya sahiptir.

SİYASET 12.06.2020, 21:07
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

YSK yani Yüksek Seçim Kurulu ülke içerisinde faaliyet gösteren bir üst yargı merciidir. Türkiye’de yapılan seçimlerin denetiminden ve genel yönetiminden sorumlu olan bu kurul yargısal denetimi sağlayan karma bir yapıya sahiptir. Kurul bir başkan ve on üye olmak üzere yedi kişiden meydana gelir. Kurulun başkanlığını Yargıtay başkanlığı yapmakta olup üyeler Yargıtay ve Danıştay’ın da desteğiyle kendi aralarında seçilir.

1982 Anayasası’nda anayasal bir kurum haline gelen Yüksek Seçim Kurulu hem 1961 hem de 1982 anayasalarında yer almaktadır. Bu kurul seçimle ilgili kuralların gözetilmesi konusunda yargıç gibi görev yapmaktadır. Böylece seçimlerin güvenliği, denetimi ve yönetimi güvence altına alınmış olmaktadır.

YSK’nın Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

YSK’nın görevleri geniş bir içeriğe sahiptir. Seçimlerin başlamasından bitmesine kadar bütün itirazları inceleyen ve karara bağlayan YSK aynı zamanda TBMM üyelerinin ve cumhurbaşkanının seçim tutanaklarını kabul eder. Seçmen kütüğünün ortaya çıkarılması, yönetilmesi, güncellenmesi ve denetimi ile ilgili çalışmalar da YSK’nın görev ve yetkileri arasında yer alır.

Engelli seçmenlerin oy kullanabilmeleri için gerekli tüm önlemleri almak, yurtdışındaki seçmenlerin oy kullanmalarını kolay hale getirmek, görev alanına giren işlerle ilgili hem yurt içinde hem de yurtdışında bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun ve anayasada verilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek de kurulun görevleri arasındadır.

YSK Başkan Ve Üyeleri

YSK başkanı Muharrem Kaya olup başkanvekili Erhan ÇİFTÇİ, özel kalem ise Halit FİLİZ’dir. Bunların yanı sıra üyeler listesinde Yunus AYKIN, Kürşat HAMURCU, Ahmet YENER, Ali ÜRKER, Mahmut AKGÜN, Cengiz TOPAKTAŞ, Ekrem ÖZÜBEK, Orhan USTA ve Battal ÖĞÜT gibi isimler yer almaktadır. Bunların üyeliğe seçiliş tarihi birbirinden farklı olup bunlarla ilgili detaylı bilgi Yüksek Seçim Kurulu internet sitesinde yer almaktadır.

Yorumlar (1)
22
açık