Seçim Kanunu Teklifi, Meclis'ten geçti: İşte yeni seçim barajı...

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak çalışması sonucunda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Söz konusu teklife göre, yüzde 10 olarak seçimlerde uygulanan seçim barajı yüzde 7’ye indirilecek. İttifakın almış olduğu toplam oy, barajı geçmesi halinde, seçim çevrelerinde milletvekili dağılımı ve hesabı, ittifak içindeki partinin seçim çevresinde aldığı oy sayısı göz önünde bulundurularak yapılacak.

SİYASET 24.03.2022, 08:38 24.03.2022, 08:44 Ömer Aksan
Seçim Kanunu Teklifi, Meclis'ten geçti: İşte yeni seçim barajı...

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak çalışması sonucunda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Seçim barajı yüzde 7’ye indirildi

Kabul edilen yeni seçim kanunu teklifiyle birlikte, yüzde 10 olarak seçimlerde uygulanan seçim barajı yüzde 7’ye indirildi.

İttifakta yer alan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı, seçim bölgesinde ittifak içinde aldığı oy sayısı dikkate alınarak genel D'Hondt uygulamasıyla tespit edilecek.

Seçime katılma yeterliliği sağlayan parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda ve parti tüzüğündeki sürelerde il, ilçe ve büyük kongrelerini art arda iki kez ihmal etmemiş olma şartıyla seçime katılma hakkını koruyacak. Salt Meclis’te grup kurmak, seçime katılabilmenin yeter koşulundan biri olamayacak.

Seçim kurulunun belirlenmesi

İl seçim kurulu, 1 başkan, 2 asıl üye ile 2 yedek üyeden oluşacak.

İl seçim kurulu başkanı ve asıl ile yedek üyeleri, 2 yılda bir ocak döneminin son haftasında, il merkezinde çalışan, kınama ya da daha ağır ceza almamış, minimum birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma özelliklerini kaybetmemiş hakimlerden, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından isim çekme usulüyle tespit edilecek. İsim çekmede ilk olarak çıkan hakim başkan, diğer iki hakim ise asıl ve son iki hakim yedek üye olarak kararlaştırılacak. İsim çekmeye katılacak olan hakim sayısının 5’ten az olması halinde, bu hakimlerde isim çekme işlemi yapılmasının ardından eksik olan asıl ve yedek üyeler, en kıdemli hakimden başlamak üzere belirlenecek.

İsim çekmeye katılacak olan hakimin bulunmaması halinde ise başkan ve asıl üyeler ile birlikte yedek üyeler, en kıdemli hakimden başlamak üzere kararlaştırılacak. Bununla beraber kurulan il seçim kurulu, 2 yıl boyunca görev yapacak.

Kıdemin belirlenmesi sürecinde kınama ya da daha ağır disiplin cezası alanlar, diğerlerinden daha düşük kıdemli olarak sayılacak.

İl seçim kurulu başkanlığının boşalması durumunda il seçim kuruluna, asıl ve yedek üyeler arasından en kıdemli hakim başkanlık edecek.

İlçelerde, ilçede görev alan kınama ya da daha ağır disiplin cezası bulunmayan en az 1’inci sınıfa ayrılmış ve 1’inci sınıfa ayrılma özelliklerini kaybetmemiş hakimlerden, merkez ilçelerde de aynı özellikleri taşıyan hakimlerden adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından isim çekme yoluyla belirlenen hakim, kurulun başkanı olacak.

İsim çekmeye katılacak olan hakimin bulunmaması halinde ise kurulun başkanı en kıdemli hakim olacak.

3 ay önceki seçmen kütüğü güncellemesi

Sandık kuruluna üye bildirme hakkı bulunan bir parti; başka bir parti üyesini oluru olmadan sandık kurulu üyesi gösteremeyecek.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun gereğince yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde, yerleşim yeri adresine bakılarak oluşturulan seçimin başlangıç zamanından 3 ay önceki seçmen kütüğünde güncelleme yapılacak. Teklifin ilk halinde 1 sene olarak öngörülen zaman aralığı, önergeyle birlikte 3 aya düşürüldü.

Kütük düzenlemesi sebebiyle hiçbir şekilde seçmen, oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması nedeniyle adres kayıt sisteminde yer almayanların, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres sistemindeki son geçerli adres bilgileri dikkate alınacak.

Askı süresinde muhtarlık bölgesi askı listelerinin bir seçim çevresinden diğer bölgesine yapılan seçmen nakil istemleri ile ilgili ilçe seçim kurulu başkanınca itiraz ya da nakil isteminin şüpheli bir girişim kanaatine varılması sonrasında, resen yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda, nakil isteminin kabul edilmemesi durumunda, seçmen kaydı dondurulamayacak ve kayıtlı olduğu bir önceki adreste seçmen kaydı sürecek.

"Başbakan" ifadesi kanundan çıkarılıyor

Seçim sonucuna bakılarak, en geç 10 gün içinde ilk sırada bulunan muhtar adayı, seçilme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirmesi halinde seçimi kazandığına dair kendisine, ilçe seçim kurulu tarafından mazbata verilecek. Aksi durumda ikinciye, ardından üçüncüye ve sonunda seçilme ehliyetine sahip aday çıkana kadar bu işlem devam edecek. Bu hususta ilçe seçim kurulunun verdiği kararlara karşı 2 gün içinde il seçim kuruluna itirazda bulunabilecek. İl seçim kurulunun kararı kesin olacak.

İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanları, teklifin yürürlüğe girmesinden sonra 3 ay içinde, yapılan değişikliklere bakılarak tekrar belirlenecek. Bu yolla belirlenen başkan ve üyeler, öncekilerin görev süresini tamamlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine paralel olarak teklifle birlikte Seçim Kanunu'ndaki "Başbakan" ifadeleri kanundan çıkartılıyor.

23 Mart Çarşamba saat 15.00'te TBMM Anayasa Komisyonunda başlayan 15 maddelik teklifin görüşmeleri, 17 saat sürdü

Yorumlar (0)
20
az bulutlu