Akciğer Kanseri (Küçük Hücreli) Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Tüm akciğer kanseri vakalarının yaklaşık  %10-15'i küçük hücreli akciğer kanseridir. Küçük hücreli akciğer kanseri erkeklerde daha yaygındır.

SAĞLIK 29.05.2020, 22:33 30.05.2020, 11:47 SEO Uzmanı
Akciğer Kanseri (Küçük Hücreli) Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri  Nedir ?

Küçük hücreli akciğer kanseri hızla büyüyen bir akciğer kanseri şeklidir. 

Üç farklı tipte küçük hücreli akciğer kanseri vardır:

l  Küçük hücreli

l  Karışık küçük hücreli (hem büyük hem küçük)

l  Kombine küçük hücreli

akciğer kanseri

Çoğu küçük hücreli akciğer kanseri ilk tiptedir.

 Küçük hücreli akciğer kanseri Nedenleri, yaygınlığı ve risk faktörleri

Tüm akciğer kanseri vakalarının yaklaşık  %10-15'i küçük hücreli akciğer kanseridir. Küçük hücreli akciğer kanseri erkeklerde daha yaygındır.

 Neredeyse küçük hücreli akciğer kanseri tüm vakaları sigaradan kaynaklanmaktadır. Hiç sigara içmemişlerde küçük hücreli akciğer kanseri nadirdir.

Küçük hücreli akciğer kanseri, akciğer kanserinin en agresif şeklidir. Genellikle göğsün ortasındaki trakeada (bronşlar) başlar. Kanser hücreleri küçük olmasına rağmen, hemen yayılıp büyümeye başlarlar ve tehlikeli tümörler oluştururlar. Bu tümörler sıklıkla beyin, karaciğer ve iskelet de dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine hızla yayılır (metastaz yapar).

 Semptomlar

l  Kanlı mukus

l  göğüs ağrısı

l  öksürük

l  iştah kaybı

l  nefes darlığı

l  kilo Kaybı

  l  hırıltılı

Bu hastalıkta ortaya çıkabilecek diğer semptomlar:

l  Yüzün şişmesi

l  ateş

l  Ses kısıklığı veya değişen ses

l  Yutma güçlüğü

l  zayıflık

İşaretler ve testler

Doktorunuz sizi muayene edecek ve sağlı geçmişiniz hakkında birtakım sorular soracaktır. Sigara içip içmediğiniz ve günde kaç tane içtiğinizi ve ne kadar süredir sigara içtiğiniz gibi sorular sorulur. Ne iş yaptığınız. Örneğin kömür madeninde çalışanların akciğer kanserine yakalanma riski yüksektir.

 Göğsünüzü bir stetoskop ile dinlendiğinde, doktorunuz bazen akciğerlerinizin etrafında veya kısmi pulmoner çökme bölgelerinde sıvı duyabilir. Bu bulguların her biri (ancak her zaman değil) kanseri gösterebilir.

 Küçük hücreli akciğer kanseri teşhis edildiğinde genellikle vücudun diğer bölgelerine yayılır.

 Gerçekleştirilebilen testler:

l   iskelet sintigrafisi

l  Akciğer grafisi

 l  Tam Kan Durumu

l  CT

Karaciğer fonksiyon testleri

l  MRG

l  Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması

 l  Balgam testi (sitoloji, kanser hücrelerini arıyor)

l  Torasentez (akciğerlerin çevresindeki göğüsten sıvı alınması)

Bazı durumlarda, sağlık uzmanınızın mikroskop altında muayene için bir parça dokuyu akciğerlerden çıkarması gerekebilir. Buna biyopsi denir. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır:

l  Biyopsi ile kombine bronkoskopi

l  BT eşliğinde iğne biyopsisi

l  Biyopsi ile endoskopik özofagus ultrasonu

l  Biyopsi ile mediastinoskopi

l  Açık akciğer biyopsisi

l  Plevral biyopsi

Genellikle, biyopsi kanseri ortaya çıkarırsa, kanserin evresini bulmak için daha fazla röntgen çekilir. (Tümörün büyüklüğü ve ne kadar yayıldığını anlamak için.) Sınırlı (kanser sadece göğüstedir ve radyoterapi ile tedavi edilebilir)

akciğer kanseri belirtileri

 Akciğer Kanseri Tedavisi

Küçük hücreli akciğer kanseri vücutta hızla yayıldığı için, tedavi ağızdan alınan veya vücuda enjekte edilen kanser öldürücü ilaçlar (kemoterapi) içermelidir.

 Sitostatik ilaçlar, sınırlı hastalığı olan insanların akciğerlerine radyasyon tedavisi ile birleştirilebilir.

En yaygın ilaçlar cisplatin veya karboplatin içeren etoposiddir.

Hastalık genellikle teşhis edildiğinde yayılmış oluyor, bu nedenle küçük hücreli akciğer kanseri çok az hastaya ameliyatla yardım edilebilir. Ameliyat sadece yayılmayan tek bir tümör olduğunda düşünülür. Ameliyattan sonra kemoterapi veya radyasyon gerekecektir.

Kombinasyon kemoterapisi ve radyoterapi geniş küçük hücreli akciğer kanseri’li kişilere verilir. Bununla birlikte, tedavi sadece semptomları hafifletmeye yardımcı olur. Hastalığı tedavi etmez. Çoğu zaman, küçük hücreli akciğer kanseri, beyin kanseri belirtileri veya başka belirtileri olmasa bile, beyne yayılmış olabilir. Sonuç olarak, beyine radyasyon tedavisi, küçük kanserli bazı hastalara veya kemoterapinin ilk turunda iyi cevabı olanlara verilebilir. Bu yönteme profilaktik kranial ışınlama (PCI) denir.

Bundan sonraki süreç, akciğer kanserinin ne kadar yayıldığına bağlıdır.

Tedavi olmadan ortalama sağ kalım 2-4 aydır. Sınırlı yayılımı olan hastaların yaklaşık 'u 2 yıl boyunca herhangi bir kanser belirtisi göstermeyecektir. Bu tür kanser çok ölümcüldür. Bu tür kanserli kişilerin sadece % 6'sı tanıdan sonra 5 yıl daha hayatta kalabiliyorlar.

akciğer kanseri tedavisi

 Komplikasyonlar

l  Kanser vücudun diğer bölgelerine yayılır

 l  Ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisinin yan etkileri

Doktorunuzla Görüşün

Akciğer kanseri belirtileri varsa (özellikle sigara içiyorsanız) doktorunuza vakit kaybetmeden başvurun.

Önleme

Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakın. Sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Ayrıca, pasif sigara içmekten kaçınmaya çalışmalısınız.

Rutin akciğer kanseri taraması önerilmez. Çünkü bunun için birçok çalışma yapılmıştır, ancak doktorlar şu anda taramanın bir kişinin tedavi şansını iyileştirmeye yardımcı olmayacağı sonucuna varmışlardır.

Yorumlar (0)
21
kapalı