Nostradamus: Felaketlerin en meşhur kahini

1503 doğumlu Fransız astrolog ve hekim Nostradamus, hayatı boyunca ona şöhret kazandıran kehanetlerini yayımladı. Ölümünden bu yana geçen yüzyıllar boyunca, tarihteki olayları doğru bir şekilde öngörmüş; Fransız Devrimi, Napolyon ve Hitler’in yükselişi, atom bombasının gelişimi ve 11 Eylül saldırılarını tahmin ettiği için oldukça itibar kazanan bir isim olmuştur.

Nostradamus: Felaketlerin en meşhur kahini

Doğum adıyla Michel de Nostradame, 14 Aralık 1503 tarihinde doğdu.  Fransız astrolog ve doktor Nostradamus, 1555 yılında yayımladığı ve dünya çapında bir üne sahip olan ‘Kehanetler’ adlı kitabıyla tanınmıştır.

Annesi Michel de Nostradame, Fransa’nın güneyindeki Saint-Remy-de-Provence’de dünyaya geldi. Babası Jamue de Nostradame, varlıklı bir tahıl tüccarı ve noterdi. Büyükbabası Guy Gassonet ise yarım yüzyıl önce Katolik olmuş ve  Engizisyon sırasındaki zulümden kurtulmak için aile ismini Nostradame olarak değiştirmiştir.

Çocukluğuna dair çok az şey bilinmektedir ancak kanıtlar onun çok akıllı olduğunu göstermektedir. Hayatının ilk dönemlerinde, torununda büyük bir zekâ ve potansiyel gören büyükbabası Jean de St. Ramy tarafından eğitildi. Bu süre zarfında Nostradame, Latince, Yunanca, İbranice ve matematiğin temellerini öğrendi. Büyükbabasının kendisine Yahudi geleneklerini ve gök bilimini tanıttığına inanılmaktadır. Böylece Nostradame, göklerin insan kaderini nasıl yönlendirdiği konusunda fikir sahibi olmuştur.

Çalışmaları

Nostradame, 14 yaşındayken tıp eğitimi almak için Avignon Üniversitesi’ne girdi ancak sadece bir yıl sonra veba salgını yüzünden ayrılmak zorunda kaldı. Kendi kitabında yazdıklarına göre, bu süre zarfında kırsal alanlara seyahat etti, bitkisel ilaçları araştırdı ve eczacı olarak çalıştı. 1522 yılında tıp alanında doktora yapmak için Montpelier Üniversitesi’ne girdi.

Nostradame, astroloji kavramlarını reddeden Katolik rahiplerinin öğretilerinden bazen uzaklaştığını da belirtiyordu. Üniversite yetkililerinin, onun eczacılık deneyimini ortaya çıkardıklarına ve bu yüzden okuldan atmak için bir neden bulduklarına dair raporlar var. Bununla birlikte kaynakların çoğu, onun aslında okuldan atılmadığını ve 1525’de tıp alanında pratik yapmak için lisans aldığını belirtiyor.

Nostradame, ismini Latinceleştirerek Nostradamus yaptı. Bu, ortaçağ akademisyenlerinin bir geleneği haline gelmişti.  

Vebayla mücadele etti

Sonraki birkaç yıl boyunca, Nostradamus veba mağdurlarını tedavi ederek Fransa ve İtalya’yı dolaştı. O zamanlar bu hastalığın bilinen bir çaresi yoktu. Çoğu doktor, cıvadan yapılmış iksirlere, kan alımına ve hastalara sarımsak sürülmüş elbiseler giydirme gibi uygulamalara güveniyordu. Nostradamus, veba ile başa çıkmak için bazı yeni yöntemler geliştirmişti. Hastalarından kan almadı, bunun yerine etkili bir hijyen uygulamasıyla enfekte olmuş cesetlerin şehir sokaklarından kaldırılmasını teşvik etti. Hafif bir veba geçiren hastalarını biraz rahatlatmak için C vitamini bakımından zengin olan yaban gülünden bitkisel bir pastil icat etti. Onun iyileştirme oranı oldukça etkileyiciydi. Tabi bu, hastalarını temiz tutmak, az yağlı diyetler uygulamak ve bol miktarda temiz hava sağlamak ile ilgili de olabilir.

Zamanla Nostradamus, tedavileri sayesinde yerel bir üne sahip oldu ve Provence vatandaşlarının çoğundan maddi destek aldı. 1531’de güneybatı Fransa’daki Agen’de zamanının önde gelen bilginlerinden biri olan Jules-Cesar Scaliger ile birlikte çalışması için davet aldı. Orada evlendi ve birkaç yıl içinde iki çocuğu oldu.

1534’te tıbbi bir görev için İtalya’ya gittiği sırada, karısı ve çocukları büyük bir ihtimalle vebadan öldüler. Karısını ve çocuklarını kurtaramaması toplumun ve Scaliger’in gözünden düşmesine neden oldu.

İlk öngörüsü gerçekleşti

1538’de dini bir heykel hakkında düşüncesizce yaptığı bir yorum, Nostradamus’un sapkınlıkla suçlanmasına neden oldu. Engizisyon Mahkemesi’ne çıkması emri verildiğinde akıllıca bir seçim yaparak birkaç yıl boyunca İtalya, Yunanistan ve Türkiye’ye gitmek için Provence’den ayrılmayı tercih etti.

Eski gizem okullarına yaptığı yolculuklar sırasında Nostradamus’un ruhani bir uyanış yaşadığı sanılmaktadır. Nostradamus’un efsanelerinden birinde, İtalya’daki seyahati sırasında Fransisken bir keşiş grubuyla karşılaştığı ve içlerinden birini gelecekteki papa olarak tanımladığı belirtiliyor. Felice Peretti adlı keşiş, 1585’te Papa Sixtus V unvanını aldı ve böylece Nostradamus’un öngörüsü gerçekleşmiş oldu.

Engizisyondan korunmak için yeterince uzak kaldığını hisseden Nostradamus, veba mağdurlarını tedavi uygulamasına devam etmek için Fransa’ya döndü. 1547’de memleketi Salon-de-Province’ye yerleşti ve Anne Ponsarde adında zengin bir dulla evlendi. Üç erkek, üç kız olmak üzere altı çocuğa sahip oldular. Nostradamus, bu zamana kadar tıp bilimi üzerine iki kitap yayımladı. Birincisi, Roma hekimi Galen'in bir çevirisiydi. İkincisi ise The Traite des Fardemens adında, vebanın tedavi edilmesi ve kozmetiklerin hazırlanması için yazılan medikal bir kitaptı.

Birkaç yıl sonra tıptan uzaklaşmaya başlayan Nostradamus, doğaüstü şeylere yönelmeye başladı. Nostradamus’un geceleri saatlerce su ve bitkilerle dolu bir kabın önünde meditasyon yaptığı söylenmektedir. Bu meditasyon, onda vecit haline yol açacak ve geniş bir görüş kazandıracaktı. Bu geniş görüşün, Nostradamus’un geleceğe yönelik öngörülerinin temeli olduğuna inanılıyor.

1550 yılında Nostradamus, ilk astrolojik takvimini oluşturdu ve gelecek yıla dair tahminlerini yazdı. Almanak adı verilen bu takvimler, o zamanlar çok popülerdi, çünkü çiftçilere ve tüccarlara faydalı bilgiler sağlıyor, yerel halkbiliminin eğlenceli kısımlarını ve gelecek yıllara dair tahminleri içeriyordu. Nostradamus, önsezileri hakkında yazmaya ve bunları almanak adı verilen ilk takvimine dahil etmeye başladı. Bu yayın, adının tüm Fransa’ya yayılmasını sağladı ve onu daha fazla yazmaya teşvik etti.

Kehanetleri popüler oldu 

1554’e kadar Nostradamus’un önsezileri, almanaklardaki çalışmalarının ayrılmaz bir parçası haline geldi ve tüm dikkatini ‘Yüzyıllar’ adındaki kitabına çevirdi. Gelecek 2000 yılı öngören ve 100 öngörü içeren 10 cilt hazırlamayı planladı. 1555’te uzun dönemli tahminlerinin bir derlemesi olan ‘Les Prophesies’ adlı kitabını yayımladı.

Nostradamus, öngörülerinin anlamını gizlemek için kafiyeli dörtlükler ve Yunanca, İtalyanca, Latince ve güney Fransa’nın bir lehçesi olan Provence gibi dillerin karışımını kullandı. Garip bir şekilde Nostradamus, Roma Katolik Kilisesi ile iyi bir ilişki içindeydi. Nostradamus’un Engizisyon tarafından sapkınlıkla ilgili bir dava ile karşı karşıya kalmadığına inanılıyor, çünkü yazılarını büyü ile bağlantılı hale getirmedi. Bazıları onun şeytanın hizmetkârı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden, tahminleri nedeniyle birtakım tartışmalara girdi. Fakat birçok insan onun tahminlerinin ruhsal anlamda ilham aldığına inanıyordu.

Nostradamus, ünlü oldu ve Avrupalı elitlerinin gözdesi oldu. Fransa Kralı İkinci Henry’nin karısı Catherine de Medici, onun en büyük hayranlarından biriydi. Ailesine yönelik isimsiz tehditlere işaret ettiği almanakları okuduktan sonra, Nostradamus’u çocuklarının yıldız haritasını çıkarmak için Paris’e çağırdı. Birkaç yıl sonra, onu Kral Henry’nin mahkemesinde danışman olarak görevlendirdi.

Birçok felaketi öngörmüştü

1556’da Nostradamus, başka bir kehaneti açıkladı. Bu kehanetin Kral Henry için olduğu varsayılıyordu. Kehanete göre, savaş alanında yaşı birini yenecek genç bir aslan vardı. Genç aslan yaşlı olanın gözünü delecek ve vahşi bir şekilde ölecekti. Nostradamus, kralı düellolardan kaçınması gerektiği konusunda uyardı. Üç yıl sonra Kral Henry 41 yaşındayken bir düello maçında öldü. Bir mızrak kralın siperini delmiş ve gözünün arkasından beynine girmişti. Enfeksiyondan ölmeden önce acı içinde bir 10 gün geçirmişti.

Nostradamus yayımladığı öngörüleri, gezegenler ve yıldız cisimlerinin yeryüzüyle bağlantılı olarak incelenmesine dayandırdığını iddia etti. Kaynakları arasında Plutarch gibi klasik tarihçilerin yanı sıra, ortaçağ vakanüvisleri de vardı.

Aslında birçok bilim insanı, Nostradamus’un dünyanın sonu hakkındaki eski kehanetleri yorumladığına ve geçmişin astrolojik okumaları ile bu olayları geleceğe yansıttığına inanıyordu.

Ayrıca herkesin Nostradamus’un öngörülerine hayran kalmadığına dair kanıtlar da var. Zamanının profesyonel astrologları tarafından yetersiz görüldüğü için sık sık eleştiriliyordu.

Nostradamus’un dörtlüklerinin çoğu veba, deprem, savaş, kuraklık, istila, cinayet ve mücadele gibi felaketlerle ilgiliydi. Nostradamus, Fransız Devrimi, Napolyon ve Hitler’in yükselişi, atom bombasının gelişimi ve 11 Eylül saldırılarını tahmin ettiği için oldukça itibar kazanan bir isim olmuştur.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 16:17

Banu Fırıncılar

Banu Fırıncılar, 1995 yılında İzmir’de doğdu. İlkokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih bölümünü kazandı. Üniversite yıllarında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde staj yaptı ve çeşitli internet sitelerinde çevirmen olarak çalıştı. Aynı zamanda Orta Doğu Araştırmaları alanında seminerlere katıldı. Üniversiteden Ocak 2019’da mezun oldu ve şubat ayından beri Habernediyor.com’da editör olarak çalışıyor.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER