Seküler Ne Demek?

KÜLTÜR-SANAT 30.10.2020, 00:01 20.11.2020, 02:02 SEO Uzmanı
Seküler Ne Demek?

Ortaçağ’daki din-devlet birliği anlayışının ‘modernizm’ ile birlikte yok olması beraberinde hayatımıza yeni kavramlar ve yaşayış biçimleri getirdi. Örneğin, hayatın merkezi ‘din’ olmaktan çıktı ve daha çok ‘insan’ odaklı bir yaşayış biçimi oluşmaya başladı. Bunun dışında, günlük hayatta çok sık karşımıza çıkmasa da özellikle akademide sık sık karşılaştığımız sekülerizm, seküler devlet gibi kavramlar Modernizm ile birlikte hayatımıza giren yeni kavramlardandır. Peki, her ne kadar çok rastladığımız bir terim olmasa da merak edilen kelimeler arasında yer alan ‘seküler’ kelimesinin anlamı nedir?

   Amerika kökenli Harvard Dictionary’de yer alan tanıma göre seküler, dini, manevi veya kutsal sayılmayan ve bunların dışında kalan dünyevi şeyler bütünüdür veya yine aynı sözlükte yapılan bir diğer tanıma göre seküler dini olmayan konularla ilgilenmektir. İngiliz kökenli Cambridge Dictionary ise seküler kelimesinin tanımı: din ile herhangi bir bağlantının olmaması, şeklinde yapmaktadır.  Türk Dil Kurumunun yaptığı tanıma göre ise seküler, laik yaşama ait, dinden bağımsız olan anlamına gelmekle birlikte yüzyıllık, yüzyılda bir olan anlamına da gelmektedir.

Seküler Devlet Ne Demek?

   Laik veya seküler devlet kavramları anlam itibarıyla her dine eşit açıdan yaklaşan ve herhangi bir resmi dini bulunmayan devlet manasına gelmektedir. Seküler devletlerde yasalar dine göre şekillendirilmez ve herhangi bir dini kurumun siyasete dahil olması ve karışması yasaktır.

   Bu tür devletlerde bireyler dini görüşlerine bakılmaksızın aynı mahkeme ve kanunlarla yargılanır. Bunların ışında seküler devletlerde inançlı bireylerin istekleri dahilinde dini bayramlar resmi tatil ilan edilebilmektedir.

   Günümüzde birçok ülke seküler devlet anlayışını benimsemiştir fakat Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da yer alan ve Müslüman nüfusunun yoğunlukta olduğu bazı ülkelerde yasalar Kuran’a ve Şeriat kurallarına göre şekillendirilmiştir.

Yorumlar (0)
0
hafif kar yağışlı