Uludağ için kritik gelişme: TBMM'den geçti

Uludağ'ın tanıtılması, geliştirilmesi, korunması ve farklı kurumlara ait olan planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığı çatısı altında toplanmasını öngören teklif, Meclis Genel Kurulunda kabul görerek yasalaştı.

GÜNDEM 18.01.2023, 22:50 19.01.2023, 17:06 Koray
Uludağ için kritik gelişme: TBMM'den geçti

Kanunla turistik ve doğal değerler yönünden çok büyük bir öneme sahip olan Uludağ Alanı'nın, doğal sit bölgeleri ve diğer korunan bölgeler ile birlikte biyolojik ve jeolojik varlıklar, su ve benzeri doğal kaynak değerlerinin korunması, denetlenmesi, yönetilmesi, planlanması, tanıtılması, geliştirilmesi ve yaşatılması ile bölgede sürdürülen çalışmalara dair hususlar düzenleniyor. 

Kanuna göre, Uludağ Alanı sınırları içinde kalan yerlerdeki tüzel ve gerçek kişilere ait taşınmaz mallar ile her çeşit tesisler, onaylı uygulama imar planı doğrultusunda hazırlanacak olan projelerin yapılması için Uludağ Alan Başkanlığı tarafından kamulaştırılabilecek.Tüm yetkiler Uludağ Alan Başkanlığında toplanacak

Bahse konu alanda korunması gereken tabiat ve taşınmaz kültür varlıklarına dair yapılacak her tür iş, işlem, uygulama, proje ve plan, Uludağ Alan Komisyonunun vereceği kararlar doğrultusunda yürütülecek.

Söz konusu alanda yapılacak olan turizm maksatlı sportif çalışmalar ile alana dair işletmecilik çalışmalarını yapma, yaptırma, müsaade etme ve denetleme yetkisi de Uludağ Alan Başkanlığında toplanacak.

Yorumlar (0)