TSK için düzenlenen kanun kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nda ve bazı diğer kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı.

GÜNDEM 13.06.2024, 00:49 Melina Ay
TSK için düzenlenen kanun kabul edildi

Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak, Harita Genel Müdürlüğü ile ilgili düzenlemeler içeren kanuna bir madde ekleniyor. Buna göre, genel bütçe kapsamında olan kamu idarelerinden talep edilen mal ve hizmet bedelleri, Harita Genel Müdürlüğü için Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili kalemlerine aktarılacak şekilde düzenlenecek. Düzenlemelerin devamı ise şu şekilde:

 • Özel bütçeli ve diğer kamu idarelerinden talep edilen mal ve hizmet bedelleri ise Harita Genel Müdürlüğü'nün muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatırılacak.
 • Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen mal ve hizmet bedelleri ise Harita Genel Müdürlüğü'nün muhasebe biriminin tahsilat hesabına ödenecek şekilde ayarlanacak.
 • Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye ve soruşturma ile kovuşturma yetkisi belirleme sürecinde, ilgili kişilerin son rütbeleri ve görevleri temel alınacak.
 • Tebligat Kanunu'na eklenen yeni düzenlemeyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan askeri birlikler, karargahlar ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kişi veya kurumlara tebligat sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, KKTC'deki askeri birlikler, karargahlar ve kurumlardan Türkiye'deki kişi veya kurumlara tebligat yapılması, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından istihdam edilen veya hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel veya memurlar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TSK İç Hizmet Kanunu'nda gerçekleştirilecek düzenlemeler

 • Yapılan düzenleme, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda da değişiklikler içeriyor. Kanuna göre, TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yetki verilen durumlar haricinde radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçlarıyla veya her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçlarıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanmaktadır.
 • Anayasa Mahkemesi kararına göre yapılan değişiklikle, kişilerin özel hayatlarının korunması isteme hakkını güvence altına almak amacıyla hukuki güvenlik ve öngörülebilirliği sağlamak için, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, tehlike veya suç işlenmesini önlemek amacıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı veya birim amiri tarafından yazılı emirle 24 saat içinde hakim onayına sunularak önleyici arama yapılabilecektir.
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, sağlık hizmetlerinden yararlandırılan kişilerin tedavi süreleri boyunca ödenmesi gereken yol ücretleri ve gündelikler, ilgili duruma göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bütçesinden karşılanacak.
 • Terhislerinin ardından tedavilerine devam edecek olanların hastanelere sevk işlemleri, ikamet ettikleri veya en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanacak.

Bakanlık kadrolarına atama

 • Askerlik Kanunu'nda yapılan değişiklikler doğrultusunda, "yedek astsubay" statüsü tanımlandı. Yeni düzenlemeyle, astsubay adaylarına verilecek harçlık miktarı, temel eğitim süresince astsubay astçavuş maaşı olarak belirlendi, bu değişiklik Anayasa Mahkemesi kararı gereği gerçekleştirildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı müfettiş kadrolarına askeri personel atanabilecek.
 • Giriş sınavı, beş kişilik bir sınav kurulu tarafından mülakat şeklinde gerçekleştirilecek. Teftiş Kurulu Başkanı, sınav kurulunun başkanı olarak görev yapacak. Sınav kurulunun iki üyesi Bakanlık birim amirleri arasından, diğer iki üyesi ise müfettişler arasından Bakan tarafından belirlenecek. Ayrıca, müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye atanacak.
 • Giriş sınavına başvurabilecek adaylar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde üst subay (binbaşı, yarbay, albay) rütbesinde bulunanlar olacak. Başvuru yerleri, şekilleri, şartları, istenilen belgeler ve beyanlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, atama yapılacak kadro sayısı, sınavda yer alacak aday sayısı ve diğer detaylar, sınav tarihinden en az 45 gün önce Bakanlık internet sitesinde duyurulacak.
 • Başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesinde, sicil notunun yüzde 70'i, takdirname veya başarı belgeleri ile cezalarının yüzde 25'i ve yabancı dil notunun yüzde 5'i dikkate alınacak. Alınacak müfettiş sayısının en fazla dört katı aday sınava çağrılacak. Giriş sınavında adaylar, belirlenen kriterler doğrultusunda ayrı ayrı puanlar alacak.
 • Giriş sınavında adaylar, 100 üzerinden en az 70 puan almalıdır. Sınav kurulu başkanı ve üyeleri her adaya ayrı puan verecek ve bu puanların aritmetik ortalaması adayın giriş sınavı puanını oluşturacak şekilde belirlenecek. Bu puanlar tutanakla kaydedilecek.
 • Giriş sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar, başarı sırasına göre sıralanacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday belirlenecek. Adayların başarı sırasının belirlenmesinde, eşit puan durumunda kıdemi daha yüksek olan adaya öncelik verilecek. 70 ve üzeri puan alamayan adaylar, atama yapılacak kadro sayısının dışında kalacaklar.
 • Giriş sınavında başarı gösteren adaylar, sınavdaki başarı sıralamalarına göre müfettiş olarak atanacaklar.
 • Müfettiş kadrolarına atanan subaylar, mevcut hükümler çerçevesinde her türlü zam, tazminat ve diğer mali sosyal haklarını almaya devam edecekler. Müfettişlik görevlerinde geçen hizmetleri, subaylık kariyerlerinde geçmiş kabul edilecek.
 • Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak sınav başvuru süreci, başvuru değerlendirme kriterleri ve diğer tüm detaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecektir.
Yorumlar (0)