Torba kanun teklifi komisyondan geçti

AK Parti vekillerin imzasını taşıyan, ekonomiye dair düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

GÜNDEM 13.07.2021, 22:11 14.07.2021, 11:01 Koray
Torba kanun teklifi komisyondan geçti

Teklife göre, güvenlik korucularının maaşlarının, asgari ücretin altına düşmesi durumunda aradaki fark tazminat olarak ödenecek.

Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknikerleri ve diş protez teknisyenlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol çerçevesinde eğitim almış olan kişiler, yardımcı personel olarak görev yapabilecek.

Hazine'ye ücret alma yetkisi verilecek

Kambiyo mevzuatı doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketlere, faaliyet izni veyahut yetki belgesi verilmesi basamağında, hem katılımcıların mali kuvvetinin tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ücret alma yetkisi verilecek.

Fabrikalarda kullanılan azot, oksijen ve argon gereksinimini karşılayacak olan hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık bölgelerde kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilecek.

2020 senesinde yaşanan depremlerde, binaları zarar gören yurttaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının bahse konu olmaması, afetzedelere eşit bir şekilde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması maksadıyla düzenleme yapılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda eczacı ve tabip olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti ve üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılmasına olanak veren ve süresi sona eren protokol, daimi düzenlemeye çevrilecek.

Üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerde üye hakkı uygulamadan kaldırılıyor

Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu'nun, üniversitelerin partner oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında mensup bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi uygulamadan kaldırılıyor. Böylece kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu özel uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil olmak üzere her ortağın yönetime seçilme yönünden eşit olması hedefleniyor.

Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda; umumi hizmet alanları için gerçekleştirilen her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az olması halinde, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme partnerlik payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi uygulanacak. Uygulanan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama olarak yorumlanmayacak. Fakat toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45'i geçemeyecek.

Gözaltı süreleri uzatılacak

Terörle mücadelenin etkin bir biçimde devam ettirilebilmesi maksadıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlar ile ilgili olarak tekrar düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine dair hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılacak.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da gerçekleştirilen değişikliğe göre, kurul başkan ve mensupları, üyeliklerinin son bulmasından itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun çerçevesindeki soruşturmaların hususu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak ve bu özellikteki gerçek ve tüzel kişileri kanunun uygulanması ile ilgili idari süreçlerde kurum nezdinde temsil edemeyecek.

Görevden ayrıldıkları tarihten evvelki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görev yapan meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilişkili başkan yardımcısı, kurumdan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların hususu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak.

Gümrük Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle yükümlülerin, ticaret politikası tedbirlerinden kaçınmak için kendi beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veyahut tahakkuk ettirilmiş vergilerin geri verilmesi veyahut tamamen kaldırılması önlenerek, dünya piyasa fiyatlarından daha düşük fiyatlardan ithal edilen eşyaların gözetim uygulaması çerçevesinde takip edilmesi ve ticaret politikası önlemlerinin etkisiz hale getirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.Karşılıksız çek

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara ödenmemiş çek bedellerinin 10'da 1'ini 30 Haziran 2022'ye dek diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2'şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri durumunda mahkumiyetin bütün neticelerini ortadan kaldırma olanağı tanınacak. Ödemelerine sadık kaldıkları halinde infazları durdurulacak. Bu hüküm 30 Nisan 2021 tarihine dek işlenen suçlarda yargılama aşamasında olan dosyalar hakkında da uygulanacak.

Madde ihdası

İşverene sektör ayırımı yapılmaksızın ayda 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Yasadışı tütün ticaretine ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki belgesi almadan veyahut bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.

Yorumlar (0)
27
parçalı az bulutlu