TOKİ'den Akşener'in açıklamalarına yanıt: 'Maksadını aşan itham ve iftiralar'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada TOKİ’nin, elinde bulunan devlet arazilerinin satış işlemlerini araştıracaklarını belirterek, "TOKİ, hiçbir kuruma hesap vermiyor. Bütçesi TBMM’ye gelmiyor. Devlet bütçesi içinde TOKİ’nin yeri belirsiz" sözlerini kullanmıştı. TOKİ’den Akşener'e cevap gecikmedi. TOKİ’den gelen açıklamada, 1984’te kurulan TOKİ’nin, Türkiye’de nitelikli konut üretimi hedef ve misyonları kapsamında vatandaşların anayasal konut elde etme hakkını ve dar gelirli vatandaşlar için özellikle erişilebilir ve nitelikli sosyal konut üretmek hedefiyle ana hedef ve misyonları çerçevesinde 2002’ye kadar 19 yılda 43 bin 145 konutu tamamladığına vurgu yapıldı.

GÜNDEM 28.04.2022, 13:13 28.04.2022, 17:32 Ömer Aksan
TOKİ'den Akşener'in açıklamalarına yanıt: 'Maksadını aşan itham ve iftiralar'

Meral Akşener’in, grup toplantısında yaptığı açıklamalar sonrası bir açıklama yayınlayan TOKİ, öncelikle orta ve dar gelirli vatandaşlara sosyal konut ihtiyaçlarının sağlanması ile deprem alanlarındaki konutların yapımı konusundaki çalışmaları sürdürme hedefinin, İdarelerinin büyük bir motivasyonu olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kurumsal hedeflerimizden biri de örnek uygulamalarımızla konut sektörünü disipline etmektir. Bu hedefle, son dönemlerde üretim payımızı yüzde 8’lerden yüzde 14’lere çıkardık. 2002’den bu yana 1 milyon 100 bin konut sayısına ulaşılmış ve vatandaşlarımızın kullanımına verilmiştir. Konuta erişmekte sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilme hedefi ve görev bilinciyle hareket ettik. Küresel anlamda bir benzeri bulunmayan bu başarıyı yakalayan kurumumuz, kalkınmakta olan pek çok ülkeye bu anlamda rol model olmuş ve başarısını artırmak amacıyla azimle çalışmalarını sürdürmektedir.

Meral Akşener’e TOKİ’den yanıt: “Maksadını aşan itham”

TOKİ’nin açıklamalarının devamı şu şekilde: 

“Üzülerek belirtiyoruz ki; İYİ Parti Genel Başkanı, 27/04/2022 tarihli Meclis Toplantısı’ndaki konuşmasında ‘TOKİ’nin herhangi bir kuruma hesap vermediği, TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı, devlet bütçesindeki yerinin belirsiz olduğu’ şeklindeki maksadını aşan mesnetsiz iddia, talihsiz, iftira ve itham boyutunda açıklamalar yapmıştır.

İdaremizin gider ve gelir; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 2. maddesi gereği Sayıştay denetimine tabidir. İdaremiz 5018 sayılı Kanun’un kapsamı haricinde olmakla birlikte İdare bütçesi; 641 sayılı "Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" Yüksek Planlama Kurulu’nun sorumluluklarını düzenleyen 22 /ç bendi hükmü uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaktadır. Ayrıca TOKİ’nin hizmet ve mal alımları ile birlikte yapım işleri, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) hükümlerine tabidir. Arsaları ise gazete, kurumsal sitesi ve diğer basın organlarıyla birlikte en az 15 gün önce ilan etmek şartıyla açık artırma yoluyla satışını yaparak ve internet üzerinden ihalesini canlı bir şekilde kamuya açık ve şeffaf bir biçimde yapmaktadır. İdare, şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından faaliyetlerin raporlanması, senelik olarak yapılmakta, idarenin tüm birimlerinin faaliyetleri detaylı olarak faaliyet raporunda bulunmaktadır.

Kamuoyuna hesap verebilirlik açısından bakıldığı zaman, İdarenin faaliyetleri konusunda parlamento denetimi ve kamuoyuna hesap verebilirliği mevcuttur. İdare faaliyetlerini sürdürürken, kuralları toplumun tüm kesimlerine aynı biçimde uygulamaktadır. Fakat kurumun toplumun içinde yer aldığı sosyal imkânlar ve ekonomik şartlar göz önüne alınarak, farklı toplum grupları için mevzuatın imkan sağladığı oranda gözetici ve koruyucu çalışmalar yapmaktadır.

Özel koşullarda alt gelir grubu için konut yapımı, faizsiz konut kredilerinin şehit ailelerine verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar uygulamaları, toplumsal adalet açısından oldukça önemli uygulamalardır. Son 4 senede uygulamaya aldığımız düzenleme ile birlikte sözleşmelerde memur maaş artışı civarında artış yapılmasına rağmen; sosyal konutlarda senelik artışlar daha düşük olarak uygulanarak İdaremiz, vatandaşlarımızın lehine yetkileri kullanmıştır."

“İYİ Parti Genel Başkanı, denetim sisteminden haberdar değildir”

"TBMM Grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı, yaptığı açıklamalarından görülüyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu Devletin denetim mekanizmalarından ve sisteminden habersizdir" sözlerine yer verilen açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Sayıştay’ın gerçekleştirdiği Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi uyarınca doğrudan TBMM tarafından gerçekleştirilen ve bunlara esas teşkil edecek olan raporların 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Fonların TBMM tarafından Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince yapılmaktadır.

Yapılan denetimler kapsamında İdaremizin, işlem ve hesaplarının kanunlara ve hukuki düzenlemelere uygunluğu ve mali tablo ve raporlarının güvenilir ve doğru olup olmadığı, kârlılık ve verimlilik ilkeleri kapsamında yönetilip yönetilmediği, faaliyetlerinin uzun vadeli kalkınma planına, planın uygulama programlarına ve mevzuata uygunluğu, şeffaflığı araştırılarak hazırlanan Raporlar Alt ve Üst Komisyonlarda görüşülmek amacıyla TBMM’ye sunulmaktadır. Maalesef, İYİ Parti Genel Başkanının açıklamalarından, milletvekillerinin de üye sıfatıyla görev aldığı bu Komisyonlardan habersiz olduğu anlaşılmaktadır. Grup Toplantısı’nda yapılan konuşmada TOKİ’nin herhangi bir denetime tabi olmadığı ve herhangi bir kuruma hesap vermediğine ilişkin açıklamalar yapılmıştır."

TOKİ'nin açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Ayrıca TOKİ’nin ‘yolsuzluğun ve kayırmacılığın merkezi haline gelmiş olduğu’, TOKİ’den söz ederken ‘hırsızlık, talan ve yağmalama’ gibi maksadı aşan, mesnetsiz iftira ve ithamlarına maruz kalınmıştır.

Ayrıca siyasetle uğraşan kişilerin siyasi saiklerle kurum yöneticileri, kurumları, bürokratları hedef alması ise anlaşılır değildir, bu kabul edilemez.

Bu itibarla, kamuoyunun yapılan açıklamayla gerçek dışı sözlerle yanlış düşüncelere yöneltilmesinin doğru olmadığı, kurumu yıpratmayı amaçlayan maksadını aşan mesnetsiz ve talihsiz iddia, iftira ve itham seviyesindeki beyanatlara itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yorumlar (0)
29
az bulutlu