Tapu senedinde artık fotoğraf yok!

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, tapu işlemlerinde resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartıda tarih oldu.

GÜNDEM 09.07.2019, 00:05 Hülya İlgin
Tapu senedinde artık fotoğraf yok!

Tapu Sicil Müdürlükleri Tarafından Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlüğe giren yönetmelikle tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması yürürlükten kaldırıldı. Artık vatandaşların tapuda işlem yaparken fotoğrafları istenmeyecek.

Yapılan düzenlemeye göre, yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan "fotoğrafları" ibaresi ile 15. maddenin birinci fıkrasında yer alan "veya fotoğrafları yapıştıracak yer kalmaması" ibaresi yürürlükten tamamen kaldırıldı.

Aynı yönetmeliğin 16. maddesi de yürürlükten kaldırılırken, 20. maddesinin birinci fıkrası ise şöyle değiştirildi:

"Resmi senede 'okudum' ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler."

Yorumlar (0)
hafif yağmur