Stokçuluk yasası Resmi Gazete'de! Stokçuluk yapana ceza arttı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan stokçuluk düzenlemesine göre, caydırıcılığın artırılması hedefiyle 50 bin TL olan alt sınır 100 bin TL’ye, 500 bin TL olan üst sınır 2 milyon TL’ye yükseltildi.

GÜNDEM 11.01.2022, 09:52 12.01.2022, 10:23 Ömer Aksan
Stokçuluk yasası Resmi Gazete'de! Stokçuluk yapana ceza arttı

Son dönemde Türkiye’de kurlarda meydana gelen dalgalanmalar, fiyat artışlarına yol açtı. Bu durumdan faydalanmaya çalışan bazı fırsatçılar, fiyatların artacağı düşüncesi ile stokçuluk yapmaya başladı.

Stokçuluk yasası Resmi Gazete’de

Temel gıdadan otomobile kadar pek çok sektörde ‘fırsatçı’ işletmeciler ürün stoklamaya başlayınca bazı ürünler piyasada bulunamaz oldu.

Bu fırsatçılık karşısında hükümet harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde konuya yönelik yapılan hazırlıklar Meclis’e sunuldu. Genel Kurul ve Komisyon'dan geçen düzenleme artık yasalaştı.

Uzun süredir çalışılan Stokçulukla Mücadele Yasası, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "ceza hükümleri" isimli maddesinde değişikliğe gidildi.

Üst sınır 2 milyon TL

Perakende, tedarikçi ve üretici işletmelerin, serbest rekabeti ve piyasa dengesini bozan, piyasada darlık yaratıcı faaliyetler ile tüketicinin bu ürünlere ulaşmasını önleyici faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik verilen para cezasının alt ve üst sınırı tekrar belirlendi.

Caydırıcılığın artırılması hedefiyle 50 bin TL’lik alt sınır 100 bin TL’ye, 500 bin TL olan üst sınır ise 2 milyon TL’ye yükseltildi.

LPG depolamanın kapsamında değişiklik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da bulunan "depolama" ifadesinin kapsamının genişletildiği kaydedildi. İfadede yer alan "LPG dağıtıcıları" ibaresi, "piyasa faaliyetinde bulunanlar" olarak değiştirildi. Bu şekilde, lisans sahipleri de söz konusu kapsama ilave edildi. Rafineri sahası haricinde rafinerilerin, LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle "depolama" ifadesinin kapsamına rafinericiler de dahil edildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı eylemler sebebiyle haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde gerekli olan lisans verilmeyecek.

Lisans sahibinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişilikte suç tarihi itibarıyla yüzde 10’u aşkın paya sahip olan ortaklar ile görevden ayrılan ya da şu an görevde olan yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, ilzama ve temsile yetkili olan kişilere lisans verilmeyecek, bunlar lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiliklerde pay sahibi olamayacak.

Yenilenebilir enerjide destek

30 Haziran 2021 tarihinden sonra Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, işletmedeki kapasite artışları, işletmeye girişten itibaren yerli katkı tutarından faydalanacak.

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile Türkiye Elektrik Kurumu ve tapuda, özelleştirilen dağıtım şirketleri adına tescil edilmiş olan ve bu tescil esnasında geçmişte döner sermaye ve harç gibi hizmet bedelleri ödeyen mülkiyet ve mülkiyet dışı ayni hakların, faaliyet yerlerine göre Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ya da TEİAŞ’a devri, döner sermaye ve mükerrer harç gibi hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.

Tescil işlemlerine yönelik tashih ve devir işlemleri, her çeşit döner sermaye ve harç hizmet bedelinden muaf tutulacak.

Oda ve Borsa alacaklarında icra düzenlemesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, söz konusu üyelerin; oda ve borsalara yönelik aidat, navlun hasılatından alınacak olan borsa tescil ücreti ve oda payları ile borsa ve odaların, birliğe yönelik aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu gereğince TOBB'a ödenecek sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri aidat borç asıllarına yönelik alacaklar açısından 31 Aralık 2023 tarihine kadar derdest olan iflas ve icra takipleri duracak, takip ve taraf işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları infaz ve icra edilmeyecek, yeni iflas ve icra takipleri olmayacak, takip hukuku ve zaman aşımı sürelerine ilişkin süreler duracak. Söz konusu süreler, durma süresinin biteceği günden sonra işleyecek.

Durma süresinin başladığı tarihten sonra, bitimine 15 gün ve biraz daha az kalan süreler, durma süresinin bittiği günü izleyen günden itibaren 30 gün uzamış sayılacak.

Yorumlar (0)
21
parçalı bulutlu