Sosyal medya teklifi Genel Kurul'da: 12 madde kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda, sosyal medya, basın ve internet haberciliğine dair düzenlemeleri kapsayan Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin 12 maddesi daha kabul gördü.

GÜNDEM 07.10.2022, 01:30 Koray
Sosyal medya teklifi Genel Kurul'da: 12 madde kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda, teklifin üçüncü maddesi itibarıyla görüşmelere devam edildi. Müzakerelerin akabinde 12 madde daha kabul gördü.

İnternet haber sitelerine yayım durdurma uygulanmayacak

Kabul gören maddelere göre, internet haber sitelerinde kullanıcıların ana sayfadan direkt olarak ulaşabileceği iletişim bilgileri bulundurulacak. 

İnternet haber sitelerindeki bir haberin ilk defa girildiği tarih ile güncelleme tarihleri içeriğin üzerinde yer alacak. 

Yayım durdurma yaptırımı internet haber sitelerine uygulanmayacak. Hükme uymayan internet haber sitesine cumhuriyet başsavcılığınca iki hafta süre verilecek. İki hafta sonunda internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti halinde asliye ceza mahkemesine başvurulacak. Mahkeme en geç iki hafta içinde karar açıklayacak. 

Başvurunun kabul görmesi durumunda internet haber sitelerine sağlanabilecek reklam ve resmi ilan ile personellerinin basın kartına dair hakları ortadan kalkacak. 

İnternet haber sitelerindeki içerikler, iki sene boyunca muhafaza edilecek. 

Yargı mercilerinde yayının kovuşturma ve soruşturma hususu olduğunun internet haber sitesine bildirilmesi durumunda, bu işlemlerin neticelendiğinin bildirilmesine dek kovuşturma ve soruşturma hususu yayın kaydının saklanması mecburi kılınacak. 

İnternet haber sitelerinde zarar gören kişinin yanıt ve düzeltme yazısını sorumlu müdür, hiçbir ekleme ve düzeltme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarih itibarıyla maksimum bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sütün ve sayfalarda, URL bağlantısı sağlanarak yayımlamak mecburiyetinde olacak. Yanıt ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı sitede ilk 24 saati ana sayfada olmak kaydıyla bir hafta süreyle yayımlanacak. 

Basın kartı türleri belirlendi

Teklifle birlikte basın kartı başvurusu, türleri ve nitelikleri de belirlendi. Bu doğrultuda, basın kartı başvurusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılacak. Basın kartı, resmi nitelikli bir kimlik belgesi olarak görülecek. 

Basın kartı türleri ise şöyle:

Göreve bağlı basın kartı: Bir basın kuruluşuna bağlı olarak görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı enformasyon görevlilerine ve basın mensuplarına verilen basın kartını,

Süreli basın kartı: Görev alanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kapsayan yabancı basın mensuplarına verilen basın kartını,

Geçici basın kartı: Görev alanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kapsamamakla birlikte geçici bir süreyle Türkiye'ye haber maksatlı gelen yabancı basın mensuplarına verilen basın kartını,

Serbest basın kartı: Geçici bir süreliğine çalışmayan veyahut yurt dışında serbest gazetecilik yapan basın mensuplarına verilen basın kartını,

Sürekli basın kartı: Minimum 18 sene mesleki hizmeti bulunan enformasyon görevlileri ve basın mensuplarına ömür boyu verilen basın kartını belirtecek. 

Teklifin, bugün kabul gören maddeleriyle beraber toplam 14 maddesi kabul görmüş oldu.

Yorumlar (0)