Siyanür Resmî Gazete'de

Son dönemlerde siyanürlü intihar, cinayet ve ölümler nedeniyle siyanür bileşiklerini içeren maddelerin halka, piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı. Siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için de "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu geldi.

GÜNDEM 29.11.2019, 06:57 29.11.2019, 07:21
Siyanür Resmî Gazete'de

Özellikle son aylarda siyanür planlı cinayet, intihar ve diğer ölümler siyanürün yasaklanması konusunu gündeme getirmişti.

Hükümet siyanürün kullanımına sınırlama getirmek, kontrol altında tutmak, kolay erişimin önüne geçmek ve kayıt altına almak için düzenlemeye gitti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yönetmelik değişikliğiyle siyanür bileşiklerini içeren maddelerin halka, piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre, siyanürlü bileşikler olarak adlandırılan "hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanürün" satışına ilişkin yeni düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenleme ile, siyanür bileşikleri (hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür, çinko siyanür) halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek, internet veya herhangi bir elektronik ortamda da halka satılamayacak.

Yine düzenlemeye göre tedarikçi firmalar, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten bir ay sonra bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesini kullanacak.

Beyanname zorunluluğu getirildi

"Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre siyanürlü bileşiklerin (hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva disiyanür oksit, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür, çinko siyanür) yurt içi satışlarının izlenebilmesi için "son kullanıcı beyannamesi" bildirme zorunluluğu olacak.

Değişiklik kapsamda, imalatçılardan ithalatçılara, dağıtıcılardan kullanıcılara kadar tamamı, siyanürlü bileşiklerin satışı ve takibinin kontrol altına alınması için "son kullanıcı beyannamesi" doldurulacak.

Siyanürlü bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçıları her senenin 3, 6, 9 ve 12. aylarının (mart, haziran, eylül ve aralık) sonuna kadar beyannameleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ulaştıracak.

Beyannamede siyanür bileşiklerini içeren maddenin hangi firma veya kurum adına, hangi miktarda ve ne amaçla kullanmak üzere satın alındığı bildirilerek, halka satış amacıyla piyasaya arz edilmeyeceği taahhüt ve kontrol altına alınacak.

Yönetmelikte yapılan bir başka düzenlemeyle kimyasal maddelerin kullanımına "endüstriyel" ve "profesyonel" kullanım tanımları getirildi ve tanımlar açık ibareli olacak.

Buna göre, kimyasal maddelerde "endüstriyel kullanım" bir madde veya karışımın sanayide kullanımını, "profesyonel kullanım" ise endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını ifade edecek.

Yorumlar (0)
13
açık