Sağlıkçılar merakla bekliyordu: TBMM'den geçti

Sağlık personellerinin mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'ndan geçti.

GÜNDEM 16.06.2022, 22:36 Koray
Sağlıkçılar merakla bekliyordu: TBMM'den geçti

Sağlık personellerinin mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.

Aile hekimleri uzmanlık eğitimi alabilecek

Buna göre, 1 Ocak 2029 tarihine dek sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapacak olanlar, tıpta uzmanlık sınavı neticeleri doğrultusunda, merkezi yerleştirmeye tabi tutulmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından belirlenen esaslar kapsamında aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilecek.

Dış hekimi veyahut doktor pozisyon ve kadrolarından emekli, vazife veyahut adi malullük maaşı bağlanmış olanlara, aylıklarıyla beraber makam tazminatı ödenmesini hak etmiş olanlara ilgili mevzuat doğrultusunda, uzman olmayanlar için 20 bin, uzman olanlar için 26 bin gösterge rakamının, memur aylık katsayısıyla çarpımı neticesinde bulunacak olan tutarlar halinde her ay için emekli aylıklarıyla beraber ödemesi yapılacak.

Her bir sağlık merkezindeki ilave ödemeye esas işlemleri denetlemek amacıyla inceleme heyetleri kurulacak.

Döner sermayeden ödenecek ek ödeme oranları belirlendi

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun eczacı ve doktor unvanlı personelleri ile yardımcı hizmet ve sağlık sınıflarına döner sermayeden ödenecek ilave ödeme oranları belirlendi. Buna göre, doçent ve profesörlerin ilave ödeme oranı yüzde 800’den 950’ye, uzman diş hekimi ve uzman doktorların yüzde 700’den 850’ye, pratisyen doktor ve diş hekimleri ile uzman eczacıların yüzde 500’den 650’ye, hastanede görev yapan eczacılar ve hastane müdürlerinin yüzde 250’den 305’e, diğer çalışanların ise yüzde 150’den 225’e çıkarılacak. Sabit ilave ödeme oranları, yalnızca pratisyen doktor ve diş hekimleri için arttırılarak yüzde 180’den 265’e yükseltilecek.

GSS borçları silinecek

Sağlık sigortasından faydalanamayan gerçek kişiler için sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021'e değin tahsil edilememiş tutarların 5 bin liraya kadar olan bölümü silinecek.

Üniversite öğretim mensuplarının ilave ödeme matrah tavanları yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu'nda çalışanların sabit ilave ödemesi de merkezi bütçeden karşılanacak.

Kuraya dair esas ve usuller ile bunların Sağlık Bakanlığı’ndaki yer değiştirme ve atamalarına dair esas ve usuller, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenecek.

Sözleşmeli çalışan istihdam edilecek olan hizmet birimlerinin pozisyon sayısı 22 binden 27 bine yükseltilecek.

Aile sağlığı merkezlerinde çalışan personeller de ilave ödemeden faydalanabilecek. 

Yorumlar (0)
27
açık