Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Resmi Gazete'deki karara göre; Türk vatandaşlığına geçiş için yabancı uyruklulardan 500 bin dolar ya da karşılığı yatırım ile birlikte en az 50 kişiye istihdam şartı getirildi.

GÜNDEM 06.01.2022, 08:11 06.01.2022, 08:31 Ömer Aksan
Resmi Gazete'de yayımlandı: Türk vatandaşlığına kabul şartları değişti

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanmış olan, 'Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre; yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığına kabul edilmesindeki şartlarda değişiklik yapıldı.

500 bin dolar ya da bunun karşılığı bir yatırım

Türk vatandaşlığına geçiş kapsamında yabancı uyruklu kişilerden talep edilen yeni şartlar şöyle sıralandı:

"En az 500 bin ABD doları ya da onun karşılığı sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit edilen. En az 250 bin ABD doları ya da karşılığı döviz miktarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 sene satılmaması şerhi şartıyla aldığı ya da kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş, en az 250 bin ABD doları ya da karşılığı döviz miktarı peşin bir şekilde yatırılan ve 3 sene süreyle tapu siciline terk ve devrinin yapılmayacağı taahhüdü şartıyla noterde hazırlanmış sözleşme ile söz konusu taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilen.”

‘50 kişilik istihdam şartı’

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin incelemeleri sonucunda en az 50 kişi için istihdam oluşturduğu tespit edilen.”

‘3 yıl boyunca mevduatını bankada tutan’

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yetkililerinin incelemeleri sonucunda, en az 500 bin ABD doları ya da karşılığı döviz miktarında mevduatı 3 sene tutma koşuluyla Türkiye'de faaliyette bulunan bankalara yatırdığı belirlenen”

“Yatırım fonunu 3 yıl elinde tutan”

“Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin incelemeleri sonucunda, en az 500 bin ABD doları ya da karşılığı döviz miktarında 3 yıl devlet borçlanma araçlarını tutma şartıyla satın almış olduğu tespit edilen. Sermaye Piyasası Kurulu yetkililerinin incelemeleri sonucunda, en az 500 bin ABD doları ya da karşılığı döviz miktarında girişim sermayesi yatırım fonu payı ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payını minimum 3 sene boyunca elinde tutma koşuluyla satın aldığı belirlenen kişiler…”

Komisyon kurulabilecek

Yönetmelik değişikliği ile birlikte vatandaşlığa geçiş başvurularına ilişkin süreci takip etmek için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin bulunduğu bir komisyon kurulabilecek.

Vatandaşlığa geçiş için söz konusu tutar ve kapsamda yatırım koşullarının sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi aşamasında uygulanacak usul ve esaslar, tespiti gerçekleştiren kurum yetkililerince belirlenecek.

Gelirler Türk Lirasında tutulacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirtilen döviz miktarları işlem öncesinde, Türkiye'de faaliyette bulunan bir bankaya ve bu banka tarafından da TCMB’ye satılacak. Satım neticesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından elde edilen TL tutarlar Türk Lirası mevduat hesabında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından elde edilen TL tutarlar, 3 yıl boyunca TL olarak devlet borçlanma araçlarında tutulacak. Konuyla ilgili Merkez Bankası, uygulama ve esasları belirleyecek.

Yorumlar (0)
18
açık