OHAL Komisyonu bütün başvuruları karara bağladı

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) verilen işlemler hakkında yapılan başvuruları inceleyerek karara bağlanması için oluşturulan Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, bugün itibariyle bütün başvuruları bir sonuca ulaştırdı.

GÜNDEM 12.01.2023, 11:05 Merve Yüksel
OHAL Komisyonu bütün başvuruları karara bağladı

15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminin sonrasında ilan edilen OHAL çerçevesinde yayımlanan KHK'ler ile ilgili toplamda 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Bu noktada 125 bin 678 kişi kamu vazifesinden alındı, 2 bin 761 kurum ve kuruluşun kapama kararı verildi, 3 bin 213 kişinin mertebeleri alındı, yurt dışında öğretim gören 270 kişinin ise öğrencilik ile bağlantısı kesildi.

2017 yılında çalışmaya başladı

Oluşturulan tedbir çalışmaları hakkında yapılacak başvuruları inceleyerek sonuca ulaştırmak üzere kurulan OHAL Komisyonu, 22 Mayıs 2017 günü çalışmaya başladı.

Anayasa Mahkemesi'nin dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 12 Haziran 2017 yılında OHAL Komisyonunu müessir iç hukuk yolu şeklinde onayladı. Komisyon, 17 Temmuz 2017 tarihinden başlayarak başvuruları, elektronik sistem üzerinden toplamaya başladı.

Başvuru dosyaları içerisinde karar verme süreci 22 Aralık 2017 tarihinde çalışmalara başlayan Komisyon, 12 Ocak 2023 gününde görev süresi içinde bütün başvuruları karara ulaştırdı. OHAL Komisyonunun çalışması ise 22 Ocak tarihinde tamamlanacak.

500 bin dosya tasnif edildi

OHAL Komisyonu, çalışma süreci boyunca veri analiz sistemi, bilişim sistemi altyapısının tamamlanması ile beraber 65'i raportör olmak üzere, 205 çalışanla tespit edilen esas ve usuller kapsamında çalışma sağladı.

Başvurulara dair 20'den fazla kuruluş ve kurumdan alınan 500 bin kadar evrakın arşivlenme, kayıt ve tasnif işlemi, kurulan özel bir bilgi işlem altyapısı ile birlikte gerçekleştirildi. 7075 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat noktasında da bütün başvuru dosyaları, ayrıntılı bir biçimde toplanarak gerekçeli karar alındı.

Takipsizlik veya beraat dosyalarına öncelik

OHAL Komisyonu, araştırmasını, terör yapılanmalarına veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından yönetimin milli güvenliğine yönelik çalışma sağladığına karar verilen grup, oluşum veya yapılara üyeliği, iltisakı, aidiyeti, mensubiyeti ya da bunlarla irtibat kurma açısından gerçekleştirildi.

OHAL Komisyonuna çalışma sapladığı süre boyunca 127 bin 292 başvuru gerçekleştirildi. Başvurulardan toplamda 17 bin 960'ında kabul yönünde karar sağlayan Komisyon, 109 bin 332 dosyada için ret kararı verdi. Bu şekilde Komisyon, çalışma süresi boyunca başvuruların hepsini karara ulaştırdı.

OHAL Komisyonu, gerçekleştirilen başvurular içerisinde "şahsilik ilkesi" gereği başvurucunun aile veya eşi için terör örgütü üyeliği, iltisakı, irtibatı bilgili olup olmayacağından bağımsız şekilde kararlar alındı.

Bu çerçevede Komisyonun gerçekleştirdiği incelemenin ardından, terör örgütü ile irtibatı sebebiyle ret kararı alınan eşinden bağımsız şekilde 1956 kişinin başvuru işlemi kabul edildi.

Yorumlar (0)