Kadına ve sağlıkçılara şiddetin cezası arttı

Kadınları ve sağlık personellerini hedef alan şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

GÜNDEM 27.05.2022, 01:30 27.05.2022, 16:17 Koray
Kadına ve sağlıkçılara şiddetin cezası arttı

Teklif kapsamında, Türk Ceza Kanunu'ndaki takdiri indirim sebepleri kısıtlandırılacak. Failin, pişmanlığını dile getirmeyen davranışları, takdiri indirim sebebi olarak değerlendirilmeyecek.

Kadına karşı uygulanmış olan her türlü şiddet 'nitelikli suç' olarak kabul edilecek. Israrlı takip eylemlerine hapis cezası verilecek.

Kravat indirimine son

Failin salt indirim almaya dönük kıyafetlerine özen göstermesi, kravat takması ve takım elbise giymesi gibi duruşmadaki tavrı, davranış ve tutumları, takdiri indirim sebebi olarak ele alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması durumunda ise kararda gerekçeleri mutlaka gösterilecek.

Kadına karşı şiddetle etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın karşılanması hedefiyle kasten yaralama, kasten öldürme, eziyet, işkence ve tehdit suçunun kadına karşı işlenmesi durumunda ise cezası artırılacak.

Kadına karşı kasten öldürme suçunun işlenmesi durumu, bu suçun nitelikli halleri arasına ilave edilecek. Kasten öldürme suçu sonucunda ceza müebbet ile sonuçlanırken, bu suçun kadına karşı işlenmesi durumunda ise verilecek olan ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilecek.

Basit tıbbi müdahale sonucunda giderilebilecek olan kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi durumunda cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapis cezasına çıkarılabilecek.

Kadına işkence suçuna 5 yıl hapis cezası

Kadına karşı işkence suçunun işlenmesi durumunda 3 yıl olan ceza alt sınırı 5 yıl hapse yükseltilecek.

Kadına karşı eziyet suçunun işlenmesi durumunda 2 yıl olan ceza alt sınırı 2 yıl 6 ay hapse çıkarılacak.

Hayata, cinsel ya da vücut dokunulmazlığına dönük bir saldırı yapılacağından bahisle işlenen tehdit eyleminin mağdurunun kadın olması durumunda 6 ay olan ceza alt sınırı 9 ay hapse yükseltilecek.

Kamu hizmetlerinden faydalanma hakkının engellenme eyleminin konusunun sağlık hizmetleri olması halinde verilecek ceza burada altıda biri oranına kadar yükseltilecek.

Israrlı takip suç kabul edilecek

Israrlı takip olarak değerlendirilen eylemler, müstakil bir suç durumu olarak kabul edilecek. Israrlı bir biçimde fiziken takip etmek veya iletişim ve haberleşme araçlarını, üçüncü kişileri ya da bilişim sistemlerini kullanarak temas kurmaya çalışarak bir kişi üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına veya yakınlarından birinin ya da kendisinin güvenliğinden şüphe duymasına sebep olan fail, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Israrlı takip suçunun, boşanma ya da ayrılık kararı verilen eşe veya çocuğa karşı işlenmesi, mağdurun iş yerini, okulunu, konutunu değiştirmesine veya işini ya da okulunu bırakmasına sebep olması, hakkında uzaklaştırma veya iş yerine, okula yaklaşmama önlemine karar verilen fail tarafından işlenmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar faile hapis cezası verilebilecek. Bu suçun kovuşturulması ve soruşturulması şikayete bağlı olacak.

Katalog suç düzenlemesi

Kadına karşı işlenmiş olan kasten yaralama suçu ile sağlık kuruluşlarında görev alan çalışana karşı görevleri esnasında ya da görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçları, yeni düzenlemeyle birlikte tutuklamayla ilgili katalog suçlar arasına dahil edilecek.

Ruh ya da beden bakımından kendisini savunamayacak halde bulunan kişiye karşı kasten yaralama suçunun işlenmesi veya canavarca bir hisle işlenmesi durumları da katalog suç olarak kabul edilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'mağdur ile şikayetçinin hakları' konulu maddesinde değişikliğe gidilecek. Türk Ceza Kanunu'nda bulunan ve çocukların cinsel istismarı ya da ısrarlı takip suçu eylemi ile kadına karşı işlenmiş olan eziyet, işkence ve kasten yaralama suçları madde kapsamına ilave edilecek. Dolayısıyla kovuşturma ve soruşturma evrelerinde şiddet mağduru kadınların özellikle, istemleri durumunda baro tarafından görevlendirilecek olan avukatın hukuki destek ve yardımından ücretsiz bir şekilde yararlanmaları sağlanacak ve etkin bir şekilde hak arama yollarını kullanabilmelerine imkan verilecek.

Uzlaştırma hükümleri ısrarlı takip suçunda uygulanmayacak.

Sağlık personellerine ilişkin Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulacak

Teklif kapsamında, vakıf üniversiteleri, özel ya da kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık personelinin sağlık mesleğinin icrası çerçevesinde gerçekleştirdikleri muayene, teşhis ve tedaviye yönelik tıbbi uygulama ve işlemler sebebiyle yapılan soruşturmalar ile ilgili Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaya başlayacak. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından soruşturma izni verilecek. Kurul, ön inceleme yapmak üzere vakıf üniversitelerinde ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık personelleri açısından il sağlık müdürlüklerinde görevli olan başkan ya da yardımcılarına da görev verebilecek.

Devlet üniversitelerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık personellerinin sağlık mesleğinin icrası çerçevesinde yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye yönelik tıbbi uygulama ve işlemler sebebiyle idare tarafından ödenen tazminat sebebiyle ilgilisine rücu edilip edilmeyeceği konusunda ve rücu miktarına, ilgili kişinin görevinin gerektirdiği esaslara aykırı hareket etmek suretiyle söz konusu görevini kötüye kullanıp kullanmadığı ve kusur hali dikkate alınarak 1 yıl içinde Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından karar verilecek.

Ayrıca teklifle birlikte Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun üyeleri ve karar alma süreçlerine de düzenleme getirilecek.

Mesleki Sorumluluk Kurulu'na yapılacak başvuru için 2 aylık süre tanınacak

Söz konusu düzenleme, haklarında kesinleşmiş bir soruşturmaya izin verilenler açısından uygulanmayacak ve kovuşturma ya da soruşturmalara devam edilecek.

Devlet üniversitelerinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık personellerinin, sağlık mesleğinin icrası açısından yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye yönelik tıbbi uygulama ve işlemler sebebiyle idare tarafından ödenen tazminat nedeniyle açılan rücu davalarından, söz konusu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yargılaması ve duruşması devam edenler açısından karar verilmek amacıyla davacıya, Mesleki Sorumluluk Kurulu'na başvurması adına 2 aylık süre tanınacak. Başvuru yapılmaması durumunda dava usulden reddedilecek.

Yorumlar (0)
30
parçalı az bulutlu