"Kadına Şiddet Genelgesi" yayımlandı

İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımlandı.

GÜNDEM 01.01.2020, 11:55 01.01.2020, 13:32
"Kadına Şiddet Genelgesi" yayımlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.

Genelgeye göre 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.

Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimleri tarafından alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.

İşte tüm ayrıntılar...

1

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı.

81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"ne göre, emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak, 500 bin kolluk personeli de kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek. 

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"nde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yükümlülüğü bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda görev alan kamu görevlilerinin sorumluluklarını gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bu konuda topyekün mücadele edilmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"ne göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından öncelikli olarak asayiş birimleri, polis merkezleri ve karakollarda görev yapan kolluk görevlilerinden başlamak üzere personelin tamamı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitim alacak.

Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik

Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye" ilişkin eğitim müfredatı hazırlanacak.

Valilikler

Valilikler, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini geliştirici hizmet içi eğitimler düzenleyecek, illerde oluşturulan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları" valilerin başkanlığında, başta kolluk amirleri olmak üzere, görev ve sorumluluk üstlenen tüm birim ve kurum amirlerinin bizzat katılımıyla 3 ayda bir bir araya gelecek.

Komisyonların, ilçe düzeyinde ve kaymakamlar başkanlığında ilgili kurum amirleri ile düzenli olarak bir araya gelmesi sağlanacak. İl ilçe düzeyinde yapılacak komisyon toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, barolar ve benzeri kurum ve kuruluşlar davet edilecek.

İl ve ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler ile diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimler verilecek, beyanlara yansımasa bile şiddet olayını çağrıştıran durumlar gerekli birimlere iletilecek.

KADES uygulaması

KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında, il, ilçe düzeyinde vatandaşa bilgi verilerek uygulamanın kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeler sağlanacak.

Kolluk birimleri tarafından kullanılan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu" güncellenecek. 

Adalet Bakanlığının UYAP (Ulusal Yargı Ağı Sistemi), Jandarma Genel Komutanlığı JABS (Jandarma Bilgi Sistemi), Emniyet Genel Müdürlüğü POLNET (Polis Bilgi Sistemi), Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ŞONİM (Şiddet Önleme Merkezleri) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak.

Elektronik kelepçe 81 ilde kullanılacak

Şiddet failleri için "Elektronik Kelepçe" uygulaması Türkiye geneline yaygınlaştırılacak, bununla ilgili ilgili bakanlıklar iş birliğinde gerekli altyapının yapılması için çalışmalara derhal başlanacak.

Kadın konukevleri

Belediye Kanunu gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üstü olan ilçelerde kadın konukevleri açılıp açılmadığı İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından denetlenecek. 

Er ve erbaşlara eğitim

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan er ve erbaşlara, ailenin önemi, erken yaşta ve zorla evlilikler, kadına yönelik şiddetin sonuçları ve bu durumun engellenmesine yönelik eğitimlerin verilmesi sağlanacak.

İllerde idari birimler

6284 sayılı Kanun kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tüm işlemlerin il ve ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması için tek işi kadına karşı şiddetle mücadele olan idari birimler kurulacak.

Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması durumunda, bu konuda bir talebinin olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla derhâl koruyucu tedbirler alınacak.

6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı konusunda da gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Gizliliğe önem verilecek

Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerin mahremiyetine ve gizliliğine özen gösterilecek, mağdur kadınların ifadeleri alınırken, kendilerini rahat hissedebilecekleri, üçüncü kişilerin bulunmadığı, fiziken uygun ortamlarda, eğitim almış kadın personel ile muhatap olacak.

Fiziksel şiddet barındırmasa bile şiddet olayları adli olay olarak değerlendirilecek, bu kapsamda il ve ilçelerde meydana gelen olaylar, yapılacak risk ve tehdit değerlendirmesi ile sıralı amirlere de iletilecek.

Kadına yönelik şiddet olayları ile ilgili şikâyet, ihbar ve haber alındığı andan itibaren konunun kriminal bir vaka olarak ele alınıp adli ve önleyici kolluk görevinin bir arada yürütülmesi sağlanacak. Soruşturmanın etkinliği açısından her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde toplanıp birleştirilecek.

Varsa ruhsatlı silaha el konulacak

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin varsa silahları kolluk güçleri tarafından alınacak ve haklarında tedbir kararı kaldırılıncaya kadar geri verilmeyecek.

Şiddet mağdurunun daha önce başka şikayetinin, soruşturma veya davasının bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek.

Süregelen şiddet vakalarının tespit edilmesi durumunda şüpheli hakkında koruma tedbirlerine başvurulması konusunda yetkili makamlara hatırlatmada bulunulacak. Şiddet uygulayanın geçmiş suç ve mükerrer şiddet kayıtları dikkatli bir şekilde incelenerek vaka bazlı çalışılacak. Riskli durumları tespit edilerek ek tedbirlerle ilgili makamlar uyarılacak. 

Kolluk birimlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde sorumlulukları kapsamında yapması gereken işlemlere ilişkin "kontrol çizelgesi" hazırlanacak ve her olay için yapılan işlemler, hazırlanacak çizelgeye uygun ve eksiksiz bir şekilde yazılarak, yapılması gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

Valilikler tarafından ŞÖNİM'lerin (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmalarının sağlanması amacıyla yerel imkânlar dahilinde personel ve idari kapasiteleri yükseltilecek. Ayrıca 7gün 24 saat esasına göre görev yapan ŞÖNİM'lerde (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) sürekli kolluk personeli görev yapacak.

Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibi için ilgili kurumlar koordine halinde olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler ivedilikle sağlanacak.

Adli makamlar tarafından Tebligat Kanununun 2'nci maddesi kapsamında kolluk vasıtası ile tebligat yapılmasına ilişkin kararlar da hızlı bir şekilde yerine getirilecek.

Şiddet uygulayan sıkı takip altına alınacak

6284 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği de muhakkak kolluk tarafından kontrol edilecek.

Bu kontrollerde aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda zorlama hapsine esas teşkil edecek bilgi, belge ve deliller tüm detayları ile toplanarak konu hakkında tutanak tutularak Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ŞÖNİM'lerle (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) yazılı olarak paylaşılacak.

Şiddet uygulayanlar için verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra bu kişiler, öfke kontrolü ile rehabilitasyon programlarına ve stresle başa çıkma eğitimlerine tabi tutulacak.

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu