İstifa eden çalışan için emsal karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca özel sektör personelini ilgilendiren bir karar veren Yargıtay, istifa öncesi farklı bir iş ayarlamanın yasaya aykırı olmadığına karar verdi.

GÜNDEM 19.02.2022, 15:36 19.02.2022, 15:43 Ömer Aksan
İstifa eden çalışan için emsal karar: Yargıtay son noktayı koydu

Yüksek Mahkeme, fesih için haklı nedenleri olan bir işçinin, fesih tarihinin ardından geçim koşullarını ve işsizlik sürecini göz önüne alarak, fesihten önce farklı bir işe başvurmuş olması ve bunun kabul edilmesi, söz konusu feshin kötü niyetli olduğu neticesini doğurmayacağına vurgu yaptı.

Eksik primler için mahkemeye başvuruda bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, özel bir firmada görev alan İ.K., 2 bin 500 TL maaşla çalışırken hesabına 1750 TL yatırıldığını, kalan bölümünün elden verilmesine itirazda bulundu.

Sigorta priminin, maaşın altında yatırılmasının haksızlık olduğunu belirten İ.K., noter aracılığıyla istifa etti. İş Mahkemesi’ne başvuran İ.K., primlerinin bankaya gönderilen bölüm üzerinden eksik bir şekilde ödendiğini, resmi tatil ve fazla çalışma günlerinde çalışmalarının olduğunu, kendisine karşılığının ödenmediğini ve İş Kanunu gereğince iş akdini haklı nedenle feshettiğini, davalı tarafından ihtarnamede kaydedilen sürede herhangi bir ödeme yapılmaması sonrasında işçilik alacaklarının tahsili için dava açıldığını ifade etti.

Davayı görüşen İnegöl İş Mahkemesi, kısmen davanın kabulüne, kıdem tazminatı isteğinin reddine, yüzde 15 hakkaniyet indirimi ile ek çalışma ücretine, genel tatil ve ulusal bayram ücretine karar verdi.

Mahkeme; davalı şirkette çalışan davacının, kamu kurumuna atanmak amacıyla hazırlık yaptığı, atanmasına yönelik sürecin kesinleşmesi sonrasında iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini belirtmiş ise de gerçek iradesinin farklı kurumda çalışma olduğu sabit olmakla birlikte davacının kıdem tazminatına hak kazanamayacağına vurgu yaptı. 

Hem davalı hem de davacı avukatı, mahkeme kararını istinafa taşıdı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, her iki tarafın istinaf başvurularının reddine karar verdi.

“İşçiler kötü niyetli değil”

Kararda, ‘Davacının iş akdinin fesih sebebinin memuriyete geçmek olduğu görülmekle kıdem tazminatı isteğinin reddi, yasaya ve usule uygun bulunmuştur’ gerekçesinin belirtildiğini ve fazla çalışma alacakları ile ilgili istinaf soruşturmasında bordroların imzalı olması nedeniyle bordrolar ayrıntılı olarak incelenmeden önce hükmün kararlaştırıldığına dikkat çekti. 

Aynı işletmede görev alan farklı bir işçinin istifasını inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, söz konusu çalışanların kötü niyetli olmadığına karar verdi. Davacı işçi, kararı temyiz etti ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi. Emsal nitelikte karar veren daire, istifa eden çalışanın başka bir iş bulmasının kötü niyetli olmadığına vurgu yapıldı. 

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Fesih için haklı gerekçeleri olduğunu öne süren bir işçinin, olası fesih tarihinin ardından gelen geçim şartlarını ve işsizlik sürecini göz önüne alarak, fesihten evvel farklı bir işe başvurması ve bu başvurusunun kabul görmesinin ardından söz konusu sözleşmesini feshetmesi, işveren kaynaklı haklı fesih olgusunu kaldırmayacağı gibi feshin kötü amaçlı olduğu neticesini de doğurmaz. Çünkü, fesih iradesinin burada doğduğu zaman değil daha sonraki süreçte açıklanması, kabul edilebilir insanî kaygılar sebebiyle olup, işletmeyi zarara uğratma hedefi de bulunmadığı için hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilmesi yerinde olmayacaktır. Bu hakkın dürüstlük kuralına aykırı olarak değerlendirilmesi, adalet ve hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmayacağı için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı çerçevesinde uyuşmazlığın giderilmesine karar verilmiştir.”

Yorumlar (0)
20
az bulutlu