İmamoğlu hakkında yeni dava

Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde koşulları oluşmayan bir şirkete ihale verilmesine ilişkin 'ihaleye fesat karıştırma' suçu gerekçesiyle, üç seneden yedi seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

GÜNDEM 11.01.2023, 21:45 Koray
İmamoğlu hakkında yeni dava

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile Türkan Demirel Dişisağlam, Mehmet Hepgül, Hilal Çuhadar, Hasan Çetin, Fidan Gül, Cem Ülken ve ihbar eden olarak ise İçişleri Bakanlığı yer aldı. "Kamu zarara uğratılmıştır"

İddianamede, 29 Aralık 2015 tarihinde 'Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi ve Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması' ihalesi esnasında, İBB Başkanı'nın Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede personel ve müdür olarak görev yaptıkları hatırlatıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca gerçekleştirilen bahse konu ihalede, sanıkların eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri yorumlanan iddianamede, "Sanıkların ihale alıcısı bir şirket lehine fakat kamu zararına yol açacak şekilde, ihaleye iştirak etme yeterliliğine veyahut şartlarına sahip olmayan şahısların ihaleye katılmasını temin etmek ve teklif edilen tüm malları, şartnamesinde yer verilen niteliklere sahip olmamasına rağmen, sahip olduğundan bahisle değerlendirme aşamasına almak eylemlerinde bulunarak Beylikdüzü Belediyesi'nin 250 bin 86 TL fazladan para ödemesine ve sonuçta kamu zararına yol açarak üzerlerine atılı olan 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri belirlenmiştir." denildi.

İddianamede, bilirkişi raporuna da yer verilerek, 'idarece kanuna aykırı bir şekilde yüklenici ile ek mukavele yapıldığının, yükleniciye KDV dahil 250 bin 86 TL tutarında haksız fazla ödemede bulunularak kamu zararına yol açıldığının' raporda geçtiği aktarıldı.Sanıklar suçlamaları reddetti

Sanıkların üzerine atılı olan suçun manevi ve maddi unsurlarının oluştuğu ifade edilen iddianamede, ilgili şirketin ihaleye katılabilmek için yeterlilik şartını sağlayamamasına rağmen ihaleye kabul edildiği belirtildi.

İhalenin bu şirket lehine neticelenmesi ile yaşanan durumda, sanıklarca ihale alıcısının sunduğu teklif zarfında yeterlilik şartlarını sağlayan belgelerin olduğunu ispat edemedikleri kaydedilen iddianamede, sanıkların yalnızca görevlerini ihmal ettikleri veya kasıt olmadan istekli şirketin yeterlilik şartını sağlamadığının yanlışlıkla gözden kaçırıldığına ilişkin savunma yaptıkları fakat bu savunmaların yaşamın olağan akışına uymadığı bildirildi.

Sanıklarca teknik şartnamede açık ve net bir şekilde belirtilen niteliklere sahip olmayan şirket lehine ihalenin neticelendirilmesi eyleminin suç teşkil ettiği ifade edilen iddianamede, sanıkların katılım şartı ile teknik şartnamede istenilen kriterleri sağlamadığı kesin olan ilgili şirketin bu durumunu eylem ve fikir birliği içinde hareket etmek yoluyla diğer ihale isteklilerinden saklayarak ve ihale isteklilerini hataya düşürmek yoluyla suçun maddi unsurunun gerçekleştiği kaydedildi.Üç seneden yedi seneye kadar hapis cezası isteniyor


İddianamede, "Tahkikata husus yapılan ihale sürecinde işin devam edebilmesi noktasında ihaleye katılım şartı ile teknik şartnameye yeterlilik şartını ilk aşamada bile sağlayamayan şirketin lehine ihalenin neticelenmesinin bir neticesi olarak, şirketin idare ile imzaladığı 19 Şubat 2016'deki mukavelenin 14/3'üncü maddesine açıkça aykırı bir şekilde, şirket lehine olacak bir şekilde ancak yönetmelik ve kanunlara aykırı olarak ilave kontrat yapılması ile oluşan zarar, kamu zararı olarak görülmektedir." tespiti gerçekleştirildi.

İddianamede, sanıklar hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçu gerekçesiyle üçer seneden yedişer seneye kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yargılama süreci Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşecek. 

Yorumlar (0)