İmamoğlu davasında yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu hakkında 'kamu personeline karşı görevinden ötürü hakaret' suçu gerekçe gösterilerek verilen 2 sene 7 ay 15 günlük hapis cezası kararı, Anadolu Cumhuriyet savcısı tarafından, 'hesaplama ve yazım hatasından ötürü esas ve usul yönünden kanuna aykırılık olduğu' gerekçesiyle İstinaf Mahkemesine sevk edildi.

GÜNDEM 29.12.2022, 18:23 Koray
İmamoğlu davasında yeni gelişme

Cumhuriyet savcının istinaf dilekçesinde, gerekçeli kararın hükmünde 'sanığın eylemini medya önünde açıkça işlediği anlaşıldığından' ifadesinde TCK'nin 125/4'üncü maddesine göre artırım gerçekleştirilmesi gerekirken 125/6'ıncı maddenin yazılarak yazım yanlışı yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, sanığın cezasında da hesaplama hatası olduğu ve bu sebeple beş gün fazla hapis cezasının tayinine karar verilmesinin yasa ve usule aykırı olduğu belirtildi. 

Dilekçede, esas ve usul yönünden kanuna aykırılık olduğu gerekçesiyle kararın düzeltildikten sonra onanmasına karar verilmesi istendi.

Dava dosyasını, 'kamu personellerine hakaret' suçlarına bakan dairenin alması öngörülüyor.Davanın geçmişi

Anadolu 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz 14 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun 'kamu personeline karşı görevinden ötürü hakaret' suçundan 1,5 sene hapisle cezalandırılması yönünde karar vermişti.

Mahkeme, sanığın bahse konu eylemi medya önünde açıkça işlemesi sebebiyle artırıma giderek, İBB Başkanı'na verilen cezanın 1 sene 9 aya çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

İmamoğlu'nun söz konusu eylemi 'kurul halinde görev yapan kamu çalışanlarına karşı' işlediği yönünde kanaat getiren mahkeme, sanığın 2 sene 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti. 

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında TCK'nin 'belirli hakları kullanabilmekten yoksun bırakılma' hususunu kapsayan 53'üncü maddesinin uygulanmasını kararlaştırmıştı. 

Davaya dair gerekçeli kararda, sanığın dile getirdiği her sözün yurt içi ve yurt dışında, medya vasıtasıyla kolay bir şekilde duyulduğuna işaret edilerek, "Sanık tarafından bu biçimde, hakaret suçunun işlenmesi sebebiyle temel cezaya karar verilirken TCK'nin 125/1-3-a maddesinde yer alan seçimlik cezalar içinde hapis cezası tercih edilerek, temel ceza alt limitten uzaklaşılmak suretiyle belirlenmiştir." denildi.

Sanık hakkında verilen cezada artırıma gidilme sebeplerinin sıralandığı gerekçeli kararda, İBB Başkanı'nın üzerine atılı suçu, yüksek yargı organı olan ve seçim ile ilgili en üst düzey kurul olan YSK mensuplarına karşı işlediğine vurgu yapılmıştı.

Bu sebeple TCK'nin ilgili maddesi doğrultusunda cezada yüzde 50 oranında artırıma gidildiğine dikkat çekilen gerekçeli kararda, burada ceza artırma oranı belirlenirken, seçim hususunda en üst düzey kurul olan ve yetkilerini Anayasa'nın verdiği YSK mensuplarına karşı suçun işlenmiş olması sebebiyle artırım oranının alt limitten uzaklaşılarak gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Kararda, Ekrem İmamoğlu'nun suça husus ifadelerinin muhatabının YSK mensupları olduğunun 'çok açık' olduğu vurgulanarak, "Bu hususta sanığın savunması, yani ifadelerin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu konusunun öne sürülmesi, karşılıklı hakaret sebebiyle cezadan kurtulmak amacıyla geliştirilen bir savunma olarak yorumlanmıştır." denilmişti.

Yorumlar (0)