İcra ve İflas Kanunu değişikliği TBMM’de kabul edildi 

AK Parti milletvekillerinin imzası ile meclise sunulan İcra ve İflas Kanunu’nda Bazı Değişikliklerin Yapılmasına Dair Teklif, TBMM’de kabul edildi. 

GÜNDEM 10.06.2021, 13:50 11.06.2021, 17:26 Başak Çetin
İcra ve İflas Kanunu değişikliği TBMM’de kabul edildi 

TBMM Genel Kurulu, AK Partili milletvekillerin imzası ile gündeme taşınan “İcra ve İflas Kanunu’nda Bazı Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Kanun” isimli teklifi kabul etti. Düzenlemeye göre iflas idare memurları, bilirkişi bölge kurulları kapsamında oluşturulan listeden seçilecek. Bu şekilde seçilen memurlardan birinin hukukçu, birinin yeminli mali müşavir olması zorunlu olacak. Eğer listede yeminli mali müşavir bulunmuyorsa bu memurun yerine gelecek kişi ise serbest muhasebeci mali müşavir olmak zorunda olacak.

Adalet Bakanlığı tarafından verilen eğitimleri tamamlayan kişiler, seçim listesine kayıt olabilecek. Listede gerekli memurun bulunmaması durumunda ise dışarıdan memur alımı yapılabilecek.

Bazı işletmeler bir bütün olarak satılacak

Kanun değişiklikliğinde belirtilen maddeye göre ekonomik ve ticari bütünlüğü bulunan ya da bütün olarak satılması halinde daha yüksek kar edeceği belirlenen haklar ve mallar ile bunlara bağlı olan işletmeler, bütün olarak satılacak. 

Rehinli olan mal ise konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılmamalı ise, kıymeti düşecek ise ya da muhafazası masraflı olacak ise satılabilecek. Satış gelirinden elde edilen miktarıyla ise rehin bedeli karşılanacak. Kesin veya geçici mühlet süresi boyunca devam eden sözleşmeler sebebiyle yapılan borçlar ise karşılıklı olarak ödenecek.Mahkemenin izni önemli olacak

Borçlu kişi, mahkemenin izni olmaksızın mühlet kararından itibaren rehin olan malı/hakkı tesis edemeyecek. Ayrıca borçlu, ivazsız tasarruflarda bulunmayacak ya da kefil olamayacak. Borçlu kişi, işletmesinin faaliyetini devam ettirmek için gerekli olan taşınırını ya da işletmesini devredemeyecek. Eğer kişi, mahkeme kararı olmadan bunları yaparsa bu durumda işlemleri hükümsüz sayılacak. Mahkeme ise “olur” kararı vermeden önce kurulun muvafakatini ve komiserin görünüşü almak zorunda kalacak.

Konkordato sürecinin iflasla sonuçlanması halinde iflas kararını veren mahkeme, tasfiyenin “adi tasfiye” ya da “basit tasfiye” işlemine göre yapılmasına ve gereken durumlarda “adi tasfiyenin” de komiserle birlikte yapılmasına karar verebilecek. Yani iflas idaresine ait yetki ve görevler, komiserlerde olacak.

KYK borçları konkordato kapsamında değil

KYK tarafından verilen kredilerin borçları dahil olmak üzere geçici mühlet kararının ardından komiser ile birlikte akdedilmiş olan borçlar, konkordato şartlarına tabi olmayacak. Borçların temerrütü ise mühlet sırasında icra takipli ve rehinli alacaklardan sonra, diğer tüm alacaklardan ise önce ödenmesi durumu söz konusu olacak.İflas idare memuru liste dışından olabilecek

İflas idare memurları listesi oluşturulana kadar görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın memur görevlendirilebilecek. Görevlendirilen iflas idare memurları, bağlı bulunulan bölge adliye mahkemesi bilirkişilik bölge kuruluna bildirilecek. Bu şekilde bir memurun aynı anda en fazla 5 dosyada bulunabilmesi sağlanacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu değişiklikleri

Harçlar Kanunu düzenlemesi ile yapı kullanma izin belgesi alınırken cins tashihi harcı ve yapı kullanma izni harcı birlikte ve tek seferde alınacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu değişiklikleri kapsamında yapı kullanma izin belgesi ile tüm yapıların cins değişikliği işlemleri re’sen yapılabilecek. Yapı kullanma izin belgesindeki düzenlemeler, yetkili idare tarafından, “Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne” yüklenecek ve elektronik ortamda kadastro müdürlüklerine açılacak. Bu şekilde yapı aplikasyon projeleri kadastro müdürlüklerince tescil edilebilecek. Cins değişikliği yapılmış olan taşınmaz kat irtifakının tesisli olması durumunda kat irtifakının tesciline ait resmi senet ve belgelere ek olarak belge aranmaksızın re’sen kat mülkiyesi revize edilebilecek.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapılarda, adres kayıt sistemine aktarım olmaması durumunda belgelerin kadastro müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilmesi istenecek ve bu şekilde cins değişikliği ile ilgili hükümler uygulanacak.Emlak Vergisi Kanunu değişiklikleri

Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre bina ve arazinin devir ve ferağı sırasında tapu ve kadastro harcının matrahı dikkate alınacak ve emlak vergi değeri ve emlak vergisi borcu, ilgili belediyeler tarafından alınacak ve bunların tümü elektronik ortamda sorgulanacak. Mahkeme kararı, miras, kamulaştırma, cebri icra ve özel kanunlarda belirtiler diğer haller haricinde emlak vergisi borcu bulunan arazi ve binanın ferağ ya da devri yapılamayacak.

Tapu daireleri tarafından yapılan ferağ ve devir işlemleri, ilgili belediyeler tarafından elektronik altyapının hazırlanması amacıyla elektronik sisteme kaydedilecek. Tüm belediyelerin bu şekildeki altyapılarını 1 Ocak 2023’e kadar kurması zorunluluğu getirilecek. 

Belediye Gelirleri Kanunu değişiklikleri

Belediye Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre iş yapma kolaylığını sağlayacak reformlar oluşturulacak. Bu kapsamda bazı inşaat izinleri prosedürlerinden olan bedeller, ücretler ve harçlar ile yapı ruhsatı başvuru ücretleri tek seferde ödenebilecek. Bu sayede ise idari başvuru süreci ödeme işlemlerinin tek seferde yapılması sağlanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi hakkında eklenen “kuruluş ve görevleri hakkındaki” maddeye göre kanalizasyon ve su durum belgeleri ve bunların bağlantıları ve iştirakleri talebinin inşaat ruhsatları ile yapılması durumunda İSKİ tarafından belirlenen yıllık su ve kanalizasyon ücretleri, belediyelerce ödenecek. Belediye tarafından ödenmesi planlanan ücret ise aynı günün son işlem saatine kadar İSKİ hesabına aktarılacak.Motorlu araçlar ve mali sorumluluk sigortaları

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan değişikliklere göre motorlu araçlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında yapılan tazminat hesaplamalarında düzenleme yapabilecek. Bu tazminatlardaki düzenlemelerde aracın piyasa değeri, hasar tutarı, hasara uğrayan parça ve kullanılmışlık düzeyi dikkate alınacak.

Ölüm, doğum ve destekten yoksun kalma tazminatlarının yeniden düzenlenmesi halinde ise mali sorumluluk sigortası şartlarının yüzde 2’yi geçmemesi ve belirlenen iskonto oranı esas alınacak. Bu şekilde vatandaşlar mağdur edilmeyecek. Bu düzenlenmenin uygulanması konusunda da Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlemeler yapılacak.

Yeni çıkan yasa ile birlikte zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan konulara da ekleme yapılacak. Düzenlemeye göre destekten yoksun kalan hak sahibi, gelir kaybı, iş durması, kan kaybı, kira mahrumiyeti gibi zararlar ile hurdaya çıkarılma ya da hasar sebebiyle trafikten çekme durumları ile birlikte istenen değer kaybı tazminatları talepleri ise zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında tutulacak.

Terörle Mücadele Kanunu değişiklikleri

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan değişiklikler ile terör eylemleri ve bu eylemler sebebiyle ortaya çıkan sabotajlarda kullanılan araçların sebep olduğu ve sigortalı kişinin sorumluluğu kapsamında olmayan olaylar için istenecek tazminat talepleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında tutulacak. Ayrıca terör eylemlerinde kullanılan ya da kullanılacak olan araçlara “bilerek” binen kişiler ile her türlü terör eylemlerinde yer alan kişilerin uğradıkları zararlar da bu sigortanın kapsamı dışında olacak.Bugün 14.00’da yeniden toplanılacak

TBMM Genel Kurulu, yasa tasarısını tekrar görüşmek amacıyla bugün 14.00’da yeniden toplanacak. 

Yorumlar (0)
15
az bulutlu