HSK'dan Fikri Sağlar'a net cevap!

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, türbanlı bir hâkimin adaletli olamayacağını söyleyen CHP'li Fikri Sağlar'a sert cevap verdi.

GÜNDEM 04.01.2021, 15:43
HSK'dan Fikri Sağlar'a net cevap!

CHP'li eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında "başörtüsü" ile "türban" kıyafetlerinin farklı şeyler olduğunu ileri sürmüş ve türbanın militanca ve ideolojik amaçla takıldığını iddia ederek, türbanlı bir hâkim tarafından yargılanması durumunda o hâkimin kendisine karşı adaletli olacağına dair kuşkusunun bulunduğunu belirtmişti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere "faşist zihniyet" suçlamasıyla yoğun eleştiri alan Fikri Sağlar hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek, TCK'nın (Türk Ceza Kanunu) 216. maddesi çerçevesinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ya da aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Fikri Sağlar'ın açıklamalarına Hakimler ve Savcılar Kurulundan da (HSK) sert tepki geldi. Türk hâkim ve savcılarının, Anayasa'nın 138. maddesinde yer alan tanıma uygun şekilde, tarafsız ve bağımsız olarak, üstelik zor şartlar altında, üstün fedakârlıklar göstererek görevlerini ifa etmeye çalıştıklarının altını çizen Hakimler ve Savcılar Kurulu, yargı mensuplarının giyim kuşamları, yaşam şekilleri ve inançlarını tartışmaya açmanın çağ dışı bir anlayış olduğunu vurgulayarak, çağ dışı yaklaşımın ne yargı sistemine, ne adalete, ne ülkeye ve ne de millete katkısının olacağının unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Türk yargıçlarının ve savcıların ilk önceliğinin yasalara, yargı dosyasındaki somut gerçeğe ve kanuni yollardan edinilmiş delillere bakarak karar vermek olduğunun altını çizen HSK, millet olma ve bir arada beraber huzur içinde yaşama gereği olarak farklılıkları saygıyla karşılama, birbirlerine anlayış ile davranma, tüm insanlara eşit olarak yaklaşma bilinci ile, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, etnik köken, siyasi düşünce, ekonomik ve sosyal durum, yaşam biçimi, hemşehricilik, medeni hâl ve dış görünüş gibi nedenlerin ayrımcılığa yol açmaması için, bütün toplumun tüm bireyinin sergilemesi gereken duyarlılığın üzerinde farkındalığa sahip olanların Türk hâkim ve savcıları olduğunun altını çizdi.

Adaletli, etkin, güvenilir ve hızlı bir yargılama sistemi için hakimler ve savcılar kadar, tüm toplumun ve bireylerinin de mesuliyetlerinin olduğunu kaydeden HSK, etnik kimlik, yaşam biçimi ve giyim kuşam gibi sebeplerle hakimler ve savcıların tarafsızlıklarına gölge düşürebilecek açıklamaların, 100 yaşına girmek üzere olan Cumhuriyete ve demokratik kazanımlara ters düşen, birlik olma ve millet olma şiarına uygun olmayan açıklamalar olduğunu bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu; savcı ve hâkim olabilmenin şartlarının, Anayasa ile kanunlarda açıkça ortaya konduğunu, yasal mevzuatın dışında başka gereklilikler aramanın, Anayasa ve evrensel kanunlarla teminat altına alınmış temel hürriyet ve haklar anlayışı ile hukuk devleti ilkesiyle kesinlikle bağdaşmayacağını da vurguladı.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu