Festival ve konser gibi açık hava faaliyetlerine gün sınırlaması getirildi

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nde gerçekleşitrilen düzenlemeyle beraber geçici süre ve sınırlı zamanda yapılmış olan festival, konser gibi açık hava faaliyetleri artık 10.00-01.00 saatlerinde en çok art arda 5 gün boyunca yapılabilecek.

GÜNDEM 02.01.2023, 14:25 Burak Kaya
Festival ve konser gibi açık hava faaliyetlerine gün sınırlaması getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmış olan yazılı açıklamaya göre 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" dahilinde çevresel gürültünün kontrolüyle yönetimine dair uygulamaların belirlenip müzik yayını gerçekleştiren iş yerleriyle deniz araçlarına dair güncelleme gerçekleştirildi.

Yapılan yeni düzenlemenin ardından Müzik Yayın İzin Belgesi'ne dair iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar hazırlandı.

Buna göre müzik yayını gerçekleştiren deniz araçları ve iş yerleri için varsa iş yeri açma ile çalışma ruhsatı, vergi levhası örnekleri, turizm işletme belgesi, imza sirküsü veya vekaletname ile akustik rapor gibi bilgilerle müzik yayın izni başvuru dilekçesi il müdürlüğüne verilecek.

Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi durumunda ilaveten gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağına dair taahhütnamenin de ilk müdürlüğüne teslim edilmesi şartı olacak.

Bakanlık tarafından yeterlik belgesi alan firmaların basılı ve elektronik ortamda hazırlanmış olan akustik raporun bir nüshası, denetimlerde ibraz edilmek için iş yerlerinde ve deniz araçlarında muhafazası sağlanacak ve Bakanlık tarafından belirlenmiş olan web sitesi üzerine yüklenecek.

Sunulmuş olan bilgi ile belgelerin gerektiği zaman sahada değerlendirme ve inceleme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğünce değerlendirmesi gerçekleştirilecek.

Müzik izin belgesi 3 sene geçerli olacak

Müzik yayınlarına dair raporun uygun bulunması koşulunda başvuru sahibine uygunluğu iletilecek.

Müzik yayın izin belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılması sonrasında il müdürlüğünce belge verilecek.

Uygun bulunmaması durumunda başvuru dosyası gerekçesiyle beraber başvuru sahibine iade edilip uygunsuzlukların giderilmesinin ardından yeniden başvuru gerçekleştirilebilecek.

Müzik yayın izin belgesinin geçerlilik süresi 3 sene olacak. Sürenin sona ermesi sonrasında en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması şart olacak.

Müzik yayın iznine tabi bulunmayan market, kuaför, spor salonu, kahvehane, pastane gibi iş yerleri, çevresel gürültü faktörü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerine devam edebilecek. Aynı takvim döneminde 3 kez yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespit edilmesi durumunda, il müdürlüğü tarafından müzik yayın izni iptal edilip, bu iş yerleri ve deniz araçları sadece 2 takvim senesinin ardından müzik yayın izni için başvuru yapabilecek.

Müzik yayınına 5 gün düzenlemesi

Müzik yayını gerçekleştiren iş yerlerinden kaynaklı ve hava yoluyla yayılan veyahut ortak bölme kısımları, tavan, ara döşemeler veyahut bitişik duvarlarla kullanımlara iletilen gürültü düzeyine ilişkin olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının ne şekilde uygulanacağı da yönetmelikte güncelleme ile belirlendi.

Açık havada, sınırlı zamanda ve geçici süre yapılmış olan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri, 10.00-01.00 saatlerinde müzik yayını gerçekleştiren iş yerleri için getirilmiş olan sınır değerleri sağlayacak şekilde en fazla art arda 5 gün yapılabilecek. Bu sürelerin aşılması halinde ise müzik yayını gerçekleştiren iş yerleri için getirilmiş olan hükümlere tabi olunacak.

Bu etkinlikler için senelik azami etkinlik sayıları, etkinliklere izin verilen alanlara ilişkin stratejik gürültü haritaları dikkate alınıp, il mahalli çevre kurulunda şikayete konu olmayacak düzeyde belirlenecek.

Yorumlar (0)