Ek gösterge ve öğrenci affı teklifi komisyondan geçti

Öğrenci affı, emekli aylığı zammı ile ek gösterge düzenlemelerini de kapsayan ekonomiye dair 'torba' kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

GÜNDEM 30.06.2022, 19:25 01.07.2022, 16:38 Koray
Ek gösterge ve öğrenci affı teklifi komisyondan geçti

Öğrenci affı, emekli aylığı zammı ile ek gösterge düzenlemelerini de kapsayan ekonomiye dair 'torba' kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye yükseltilecek

Buna göre, Devlet Memurları Kanuna tabi olan kamu personellerinin ek gösterge sayıları dereceler, öğrenim durumu, hizmet sınıfları ve hiyerarşi dikkate alınarak tekrar belirleniyor.

Astsubay ve subay, savcı ve hakimlerin, öğretim mensupları, araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinin ek gösterge sayıları da tekrar yapılandırılıyor.

2 bin 500 TL olan emekli maaşı alt sınırı, 3 bin 500 TL'ye yükseltilecek.

Başbakan veyahut TBMM Başkanı iken bu görevinden herhangi bir sebeple ayrılanlara, talepleri üzerine, başvuru tarihini izleyen ay başı itibarıyla, 126 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutarda yaşlılık maaşı bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, TBMM Başkanlığı, bakanlık veyahut vekillik görevi yapanların emeklilik işlemlerinde 9000 ek gösterge sayısı esas alınacak.

Belediye başkanları temsil/makam ve görev tazminatlarından faydalanacak.

Süre sınırlamasız öğrenci affı getirilecek

Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğrenim görmekteyken ilişiği kesilenler ile bahse konu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı bulunduğu halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramamış olan öğrencilere geçmişe yönelik herhangi bir süre sınırlaması olmadan yüksek öğrenimlerini sürdürme hakkı tanınıyor.

Askerlik görevini icra etmekte olanlar terhislerini izleyen iki ay içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri durumunda bu maddede geçen haklardan faydalanabilecek.

Araştırma görevlisi kadrolarına girip, diş hekimliği veyahut doktorlukta, veteriner hekimlik ve eczacılıkta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini bitirmiş olanların kadro ile ilişikleri bir sene uzatılacak.

KOBİ'lerin krediye ulaşım olanakları artırılıyor

Erişme kontrolü uygulanan kara yolları ile otoyollarda ücret ödemeden geçiş yapan sürücülere ödemesiz geçiş tarihini takip eden 1,5 ay içerisinde, idari para cezasının gönderilip gönderilmediğine bakılmaksızın geçiş bedeliyle birlikte bu ücretinin bir katının idari para cezası olarak tahsil edilmesi durumunda idari para cezası bir kat verilmiş sayılacak ve bahse konu ceza için ayrıyeten bir tebligat yapılmayacak.

KOBİ'lerin krediye ulaşım olanakları artırılıyor. Sistem çerçevesinde yeni kefalet olanaklarının tesis edilmesini teminen kredi garanti kurumlarına iletilecek olan kaynak tutarı 50 milyar TL'den 100 milyar TL'ye çıkarılıyor.

Atanma koşullarını kaybetme, ceza kovuşturması veyahut disiplin tahkikatı neticesinde görevden alınanlar veyahut görevleri bitenlere 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra görevden alınan veyahut görevi biten kamu personellerinden 375 sayılı KHK'nin mülga ek 18'inci maddesine göre atananlar dışında, kamu personelleri arasından atanmış olup da yönetici pozisyon veyahut kadrolarındayken söz konusu tarihten sonra görevden alınan veyahut görevi biten kamu personelleri, bir ay içinde talepte bulunmaları durumunda uygun pozisyon veyahut kadrolara bir ay içerisinde atanacak.

Genel müdür ve üzerindeki üst kademe kamu yöneticilerinin, biten yöneticilik görevine ilişkin iki sene devam eden mali haklarından daha alt seviyedeki üst kademe yöneticiler de faydalanacak.

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu