E-ticarette yeni dönem: Haksız ticari uygulamalar engellenecek

2022 senesi ek bütçe ile beraber e-ticarete karşı kanun Resmî Gazete'de yayınlandı. Gerçekleştirilen düzenleme sonrasında dijital alanların rekabeti önleyici işleyişlerinin önüne geçilecek. E-ticaret piyasasında hukuka aykırı içerikler ve taklit ürün satışı engellenecek. İşte e-ticarette gerçekleşen düzenlemenin detayları…

GÜNDEM 07.07.2022, 12:35 07.07.2022, 18:00 Merve Yüksel
E-ticarette yeni dönem: Haksız ticari uygulamalar engellenecek

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Yönünde Kanunda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun ve 2022 Senesi Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Farklılık Oluşturulmasına Yönelik Kanun, Resmî Gazete'de yayınlanarak geçerlilik kazandı.

İlave ödenek sağlanacak

Kanun kapsamında Cumhurbaşkanlığı bütçesi içerisinde bulunan "Cumhurbaşkanı ödeneği" dışında olmak üzere merkezi yönetim çerçevesinde kamu yönetimlerinin bütçelerinde bulunan çalışan masrafları ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına sağlanan devlet primi girdilerinin başlangıç sermayelerine yüzde 40,5'i miktarında ödenek ilave edildi.

Bu çerçevede gerçekleştirilen ödenek ilaveleri karşılığı Hazine destek gelirleri ile ilgili yönetim bütçelerine eklemeye yetkili kişi Cumhurbaşkanı olacak.

E-ticarete yönelik düzenleme yeni tanımlar getiriyor

E-ticarette yapılan düzenleme sonrasında, tekelleşmenin ve haksız rekabetin ve tekelleşmenin engellenmesi, piyasaya yeni girişimcilerin katılmasının kolaylaştırılması, pazarın sağlıklı ve dengeli şekilde büyümesinin gerçekleştirilmesi düşüncesiyle e-ticaret hizmet sağlayıcılarına dair düzenleme gerçekleştirildi.

Elektronik haberleşme, şans oyunları, bahis, ödeme hizmetleri, sermaye piyasası, finansman, sigortacılık, bankacılık, bireysel emeklilik, sivil havacılık ve seyahat acenteliği ile ilgili sektörlerde faaliyette bulunan firmalar, e-ticaret hizmet sağlayıcı veya e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısı olarak kabul göremeyecek.

Kanun düzenlemesi sonrasında "e-ticaret ortamı" ve "e-ticaret pazaryeri" tanımları da bu sektör içerisinde eklenecek.

Net işlem hacmi, fatura veya nihai fatura ve şeklinde görülen belge değerlerinin harç, fon ve tüm vergileri içerisinde olmak üzere toplamını içerisinde barındıracak.

Hukuka aykırı içeriklerde hizmet sağlayıcı kontrol edecek

Farklı kanunlarda aksi bir hüküm yer almadıkça, aracı hizmet sağlayıcısı olan firmalar, hizmet sağlayıcı kanadından ortaya çıkarılan içerik ve konu hizmet veya mal ile ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu tutulmayacak.

E-ticaret aracısı olan hizmet sağlayıcısı, e-ticaret hizmet vericisi tarafından yayınlanan içeriğin herhangi bir şekilde hukuka aykırı olmasından haberinin olması durumunda, konusu edilen içeriği yayımdan kaldırabilecek. Hukuka aykırı durumu ile ilgili de kamu kurumlarına bilgilendirme sağlayabilecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, içerik sahibinin, sınai ve fikri payının hakkı ihlaline yönelik belge ve bilgiye dayandırılan şikayeti sonrasında, e-ticaret hizmet sağlayıcının şikayete mevzu edilen ürününü yayından kaldırarak konuyu hak sahibine ve kendisine bildirmesi gerekecek.

E-ticaret hizmet sağlayıcı hukuka aykırılığı sebebi ile şikayet edilen ürünün aksini gösteren belge ve bilgiye dayanan reddini aracı hizmet sağlayıcıya aktarması sonrasında, şikayete mevzu edilen içerik tekrar yayımlanabilecek.

İtirazda ve şikayette, ilgili kişilerin adres ve açık kimlik bilgileri, ihtilafa husus ürün adına oluşturulan bilgiler, içeriğin yayımdan çekilmesine ya da yeniden yayımlanmasına yönelik sebepler ile yönetmelikle tespit edilen diğer konular bulunacak. Tarafların genel kararlara göre idari ve adli alanlara başvuruda bulunma hakları ise saklı tutulacak.

Ticaret Bakanlığına denetim yetkisi verildi

E-ticaretin sürdürülebilirliğini gerçekleştirmek, adil ve etkin rekabet havasını korumaya, aracı ve hizmet sağlayıcının eylemlerine karşı Ticaret Bakanlığı’nın düzenleme gerçekleştirme yetkisi bulunacak.

Bakanlık, düzenlemenin gerçekleştirilmesini sağlayabilmek adına denetim yapmaya ve sonuçlarını açıklamaya yetkili olacak. Bunun yanı sıra bakanlık, denetim esnasında teknik bilgi veya özel uzmanlık gerektiren konularda bilirkişi vazifelendirmeye, bilirkişinin yükümlüklerini ve haklarını yetkilerini belirlemeye görevli kılınacak.

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, kanun çerçevesinde işlemlerine ve işi ile ilgili belge, defter, bilgi ve elektronik kayıtlarını, işlem veya işin oluşturulduğu günden itibaren 10 sene kadar saklama zorunda olacak.

Kısa mesaj ve sesli arama yoluyla ticari elektronik ileti yollayan tüzel ve gerçek kişi üye bilgilerini Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sağlamaya yetkili kılınacak.

Haksız uygulamalara para cezası verilecek

Düzenleme ile birlikte, e-ticarette haksız ticari eylemler gerçekleştiren e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, yasa dışı uygulamada yapan her bir e-ticaret hizmet sağlayıcısına 10 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası kesilecek.

Satış fiyatında bir tarafın değişikliğe gitmesi dahil olmak üzere, e-ticaret hizmet sağlayıcısının kampanyalı hizmet veya mal satışı yapmasını zorlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısına, 500 bin lira idari para cezası verilecek.

Net işlem boyutu içerisine alınan elektronik ticaret koşulları haricinde kendisine ait olan e-ticaret koşulları içerisinde erişim olanağı sağlayan ve bu alanlarda birbirinin sunumunu gerçekleştiren e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısına ve sağlayıcıya 10 milyon lira, hizmet veya mal ilanlarının dağıtılmasının elektronik ortam oluşturması durumunda, benzer hizmet veya mal teminine karşı sözleşme gerçekleştirilmesine ya da sipariş oluşturulmasına fırsat sağlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcısına ve sağlayıcıya ise 20 milyon lira idari para cezası kesilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme ve son bildirimin sonrasında e-ticaret hizmet sağlayıcı ve e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, pazar yerinde ve tüketicilerde yer alan e-ticaret hizmet sağlayıcılarını mağdur hale getirmemek adına sadece geçmiş dönem siparişleri ile ilgili işlemler ve iş gerçekleştirecek.

Tanımlanan süre içerisinde aykırılığın tamamen kaldırılmaması durumunda bakanlıkça e-ticaret hizmet sağlayıcının veya e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının alakalı internet adreslerine ürünün konulması ya da çıkarılması durdurulmasına yönelik kararı oluşturabilecek.

Ticaret Bakanlığın tarafından verilen idari para cezalarına ve sürelere uyulmaması dahilinde ceza tebligatının oluşturulduğu günden bu yana 1 sene içerisinde tekrarı durumunda bir önce oluşturulan cezanın iki katı kadar idari para cezası kesilecek.

Ticaret Bakanlığı'nı aldatmaya dair işlemler ve işler yapılması durumunda söz konusu idari para cezaları 10 katı şeklinde uygulanacak.

Haksız ticari uygulamalar engellenecek

Düzenleme ile beraber, e-ticarette oluşan haksız ticari faaliyetlerin tespit edilmesi ve bunların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

E-ticaret aracı hizmet vericisinin, aracılık hizmeti gerçekleştirdiği e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari eylemlerini büyük bir oranda bozan, akıllı karar oluşturma yeteneğini baskılayan veya belli bir kararı zorlaştırarak aldırmayan, normal koşullarda taraf bulunmayacağı bir ticari birlikteliğin tarafı olmasına sebep oluşturan faaliyetlerin olan haksız şekilde gerçekleştirildiği kabul edilecek. E-ticaret alanında haksız ticari faaliyetler sergileyemeyecek.

Haksız ticari faaliyetleri içerisine neler giriyor?

Haksız ticari faaliyetler arasında sayılacak hususlar şu şekilde;

  • Aracılık anlaşmasında herhangi bir objektif ölçüte olanak sağlanmadığı durumda ya da kamu kuruluşlarına veya adli mevkilere başvuru yapılması sebebiyle e-ticaret hizmet sağlayıcının tavsiye ya da sıralama sisteminde geriye çekilmesi, e-ticaret hizmet sağlaması yapan firmalara verilen hizmetin durdurulması, beklemeye sokulması ve sonlandırılması,
  • Herhangi bir şekilde hizmet sağlanmadığı veya verilen hizmetin bedeli ve türünün oranı ya da tutarı aracılık anlaşmasında belirtilmediği durumda e-ticaret hizmet vericisinden ödeme alınması,
  • E-ticaret hizmet vericisine muhalefet oluşturacak şekillerde aracılık anlaşması hükümlerinde tek taraflı veya geçmişe yönelik değişiklik sağlanması ya da buna olanak gösteren herhangi bir karara aracılık anlaşmasında yer açılması,
  • E-ticaret hizmet vericisi ile oluşturulan ticari ilişki şartlarının, elektronik veya yazılı şekillerde meydana getirilen aracılık anlaşmasıyla oluşturulması ya da bu anlaşmanın anlaşılır, e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından rahat ulaşılabilir ve açık olmasının sağlanmaması,
  • E-ticaret aracı hizmet vericisi tarafından satış oranlarında tek taraflı farklılık sağlanması içerisinde olacak şekilde, e-ticaret hizmet sağlayıcının kampanyalı hizmet veya mal satışına mecbur tutulması,
  • Hizmet veya mal satışına göre e-ticaret hizmet sağlayıcıya sağlanması gereken ödemelerin, en ileri satış miktarının e-ticaret aracı hizmet vericisinin tasarrufuna ulaştığı ve siparişin alıcıya verildiği günden itibaren 5 iş günü içerisinde eksiksiz şekilde yapılmaması.
Yorumlar (0)
22
açık