Danıştay'dan 'yatırım karşılığı vatandaşlık' kararı

Danıştay 10'uncu Dairesi, yatırım karşılığı yabancılara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olanağı veren yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

GÜNDEM 03.08.2023, 20:59 Koray
Danıştay'dan 'yatırım karşılığı vatandaşlık' kararı

TBB (Türkiye Barolar Birliği), 13 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Yönetmelik'in iptal edilmesi ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açtı.

Dilekçede, Türk vatandaşlığı kazanılmasına dair koşulların kanunda düzenlenmesi gerektiği, yabancı para cinsi üzerinden vatandaşlığa bir değer biçilmesi yönündeki dava hususu düzenlemelerin devletin bu alandaki gizli egemenlik yetkisini zedelediği iddia edildi.

Danıştay 10'uncu Dairesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'nci maddesinde öngörülen şartların oluşması gerekçesiyle yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti."Söz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda"

TBB Başkanı Erinç Sağkan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden karara dönük gerçekleştirdiği açıklamada, "Yürütmeyi durdurma talebimizin reddedilmesi açıkça hukuk dışı olmakla birlikte Danıştay'ın tetkik hakiminin müspet düşüncesi ve oy çokluğu ile verilen karardaki muhalefet şerhi biraz olsun umudumuzu tazelemiştir. Artık söz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda. Dava sürecini, Türkiye'ye hiçbir para birimi ile ölçülmesi asla mümkün olmayan aidiyet duygumuz ve sorumlulukla izlemeyi sürdüreceğiz." yorumunda bulundu.Yönetmelik neleri içeriyor?

İstisnai olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müracaat için satın alınması beklenen gayrimenkulün değerini 250 bin dolar seviyesinden 400 bin dolar düzeyine çıkaran yönetmelik, 'minimum 500 bin Amerikan doları veyahut karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Özel Emeklilik ve Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumunca belirlenen fonlarda tutma ve üç sene sistemde kalma koşuluyla bireysel emeklilik sistemine ödediği Özel Emeklilik ve Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumunca belirlenenlerin' istisnai Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat yapabilmelerine imkan sağlıyor.

Yorumlar (0)