Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı: 850 Esnafa vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırımcıların merakla beklediği ekonomi reform paketini açıkladı.

GÜNDEM 12.03.2021, 15:59 13.03.2021, 13:16 Hanife
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı: 850 Esnafa vergi muafiyeti

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reform paketinin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ekonomiyi dört temel üzerinde büyütmek istediklerini belirtti. 

Erdoğan, en büyük önceliklerinin mali disiplin olacağını belirterek, kamuda tasarruf yapılacağını ve döner sermayelerin gözden geçirileceğinin altını çizdi.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan' konuşmasında, reform programı ile güçlü yönleri perçinlerken, sorun görülen yerlere de gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getirdiklerini, bu yeni dönemi istihdam, yatırım, üretim ve ihracat oluşan 4 temel üzerine oturttuklarını söyledi.

Bu hedefte kamu borç yönetimi vergi düzenlemeleri, harcama disiplini, kamu özel iş birlikleri ve kamu özel teşebbüsleri kapsayan yeni politikaları bu dönemde hayata geçireceklerini belirtti.

Bir dizi yapısal tedbirin alınmasının şart olduğuna söyleyen Erdoğan, açıklayacakları reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal politikalar oluştuğunu, enflasyon, kamu maliyesi, istihdam, finansal sektör ve cari açık alanlarına odaklandıklarını belirtti.

İsrafın önüne geçilecek

İlk reform alanın risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi yapısını oluşturmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, önümüzdeki dönemlerde de mali disiplin en temel öncelik olacağının altını çizdi. 

Harcama disiplini konusunda önceliği bütçe politikalarına verdiklerini belirten Erdoğan, “Meclis'in bütçe hakkının kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Özel hesap uygulamalarını acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırarak bu kriterleri karşılamayanları kademeli olarak kaldırıyoruz. Böylece birlik ilkesini güçlendirmiş oluyoruz.” dedi.

Kamu idarelerinde tasarrufu yaygınlaştıracak önlemleri hayata geçireceklerini söyleyen Erdoğan, kamuda taşıt harcama alanlarında sınırlama getirdiklerini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak da kamu kurumlarının teşkilatlanmasını yönetim verimliliği- etkinliği çerçevesinde
güçlendirdiklerini belirtti.Küçük esnafa vergi muafiyeti

Erdoğan konuşmasında dar gelirli küçük esnafa da müjdesini vererek, reform paketinde dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyetinin de yer aldığının altını çizdi.

Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tuttuklarını duyuran Erdoğan, beyan yükümlülüklerini de kaldırdıklarını belirtti.
Ayrıca Erdoğan, kamuda taşıt alım ve kiralamalara sınırlama getirdiklerini ve vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişlettiklerini açıkladı.

"Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz"
Vergiye uyumu teşvik edecek ve vergi usul kanununu kayıt dışılığı azaltacak şekilde güncellediklerini aktaran Erdoğan, vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişlettiklerini, elektronik defter ve elektronik belge kullanım uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağını azaltacaklarını söyledi.

Erdoğan, vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemleri dijital ortamda yapabilmesi için 7/24 hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlattıklarını ve dijital vergi asistanı sistemini devreye aldıklarını duyurdu.

"Ağırlıklı olarak TL ile borçlanacağız"

3 ayda bir politika gelişmelerini, bütçe sonuçlarını ve hedefleri bir Kamu Maliyesi Raporuyla millet ile paylaşacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranın yüzde 41 seviyesinde olduğunu, AB ülkelerinde ise borçluluk ortalamasının yüzde 90'a yakın olduğunu belirterek, “Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak TL ile borçlanacak TL cinsi senetleri kullanacağız. Borçlanmanın ortalama vadesini piyasa şartları uyumlu olarak artırıyoruz.”
İfadelerini kullandı.

Harcama alanında en temel hassasiyetlerden birinin ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında en ufak adaletsizliğin yaşamaması olduğunu belirten Erdoğan, bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin sosyal yardım verilerini Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi sistemine entegre ederek veri paylaşımı sağladıklarını da aktardı.

Enflasyonla mücadelede hedef tek haneli rakamlar

Öncelikli gündem maddelerinden birinin de enflasyonla mücadele olduğunu söyleyen Erdoğan, hedeflerinin tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmak olduğunu kaydetti. Erdoğan kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitesinin çatısı altında merkezi izleme sistemi kurduklarını da söyledi.
 

Gıda bankacılığı

Gıda bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırdıklarını belirten Erdoğan, hal yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamladıklarını, Gıda Komitesi'nin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi kurduklarını aktardı. Ayrıca, gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar da geliştirdiklerini belirtti.

Dijital para

Erdoğan, katılım finans sektörüne yönelik Merkezi Danışma Kurulu'nu hayata geçireceklerini ve sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemeler yapacaklarını söyleyerek, dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları da attıklarını belirtti.

Fiyat istikrarı komitesi

Erdoğan, yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltınca, 10 milyar liralık bir tasarruf elde edileceğini belirterek, enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ettiklerini, hedeflerin artık enflasyona göre yapılacağını söyledi.

Sektörün sahip olduğu gücü koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, zorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması amacıyla mevzuat altyapısı oluşturacaklarını, varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için de bu şirketlere uygulanan damga, harç, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz hale getirdiklerini söyledi.
 

Katılım finans tahkim mekanizması

Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz etkilerini şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık sektörünün aktif kalitesini daha da iyileştirmek için bazı tedbirler aldıklarını aktaran Erdoğan, katılım finans sektörünün gelişimini hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırladıklarını söyledi.

Erdoğan bu düzenleme ile katılım finans sektörü tek çatı altında toplanacağını ve sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçtiğini, uluslararası standartlarda bir Katılım Finans Tahkim Mekanizması kurduklarını belirtti.Bireysel emeklilik sistemi yaygınlaştırılacak

Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıklarını söyleyen Erdoğan, bu amaçla Türkiye’deki tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi'ni yeniden yapılandırdıklarını, Bireysel Emeklilik Sistemi'ni çok daha geniş kesimlere yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Erdoğan, nüfusun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarında sisteme girebilmesinin önündeki engelleri de kaldırdıklarını belirtti.Cari açıkla mücadelede 3 temel politika

Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceklerini söyleyen Erdoğan, ilk olarak, yapısal cari açığa odaklanacaklarını, ikinci olarak ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ'leri ihracata teşvik edeceklerini ve üçüncü olarak da sanayide yeşil dönüşümü destekleyeceklerini kaydetti.

Yorumlar (0)
13
açık