Cemevleri düzenlemesinde yeni gelişme

Meclis Genel Kurulu'nda, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de kapsayan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin yedi maddesi daha kabul gördü. Bahse konu teklifle birlikte iş kazasında yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarına maddi destek verilecek.

GÜNDEM 16.11.2022, 00:43 16.11.2022, 14:17 Koray
Cemevleri düzenlemesinde yeni gelişme

Cemevlerine yönelik düzenlemeleri de kapsayan teklifle, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Buna göre, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri, kent sınırları içinde tarihi doku yönünden önem taşıyan mekanlar, mabetler, tabiat ve kültür varlıkları ile cemevlerinin bakım, yapım ve onarımını gerçekleştirebilecek.

Ücretsiz veyahut indirimli içme ve kullanma suyu olanağı, cemevlerine de tanınacak.

İmar planlarında cemevlerine de yer ayrılacak.

Yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarına destek paketi

İş kazasında yaşamını yitiren maden işçilerinin yakınlarına maddi destek verilecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklik doğrultusunda, katılımcı belgesi alarak İFM (İstanbul Finans Merkezi) Bölgesi'nde faaliyet halinde olan kurumların, özellikle bu faaliyet çerçevesinde yurt dışından satın alınan malları ülkemize getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veyahut yurt dışında gerçekleştirilen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden elde ettikleri kazancın yarısı kurum kazancından düşürülecek. Cumhurbaşkanı, bahse konu oranı, sıfıra dek indirebilecek veyahut bir katına kadar artırabilecek.

Yorumlar (0)