Çarpıcı araştırma! Türkiye'de 5 kadından 1'i şiddet görüyor

NG Araştırma, Türkiye genelinde son dönemde toplumdaki fiziksel ve psikolojik şiddette yaşanan artış sebebiyle; bu şiddetin boyutlarını ortaya koymak amacıyla bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Erkek ve kadın katılımcıların, cevaplarının beraber değerlendirildiği araştırmada, sevgilisinden ya da eşinden şiddet fiziksel anlamda şiddet gören erkek ve kadınların oranı yüzde 12 olarak kaydedildi.

GÜNDEM 30.11.2021, 11:10 01.12.2021, 09:08 Ömer Aksan
Çarpıcı araştırma! Türkiye'de 5 kadından 1'i şiddet görüyor

Son yıllarda, toplumumuzdaki şiddet olaylarının artması, toplumun huzuru için ciddi bir problem haline geldi. Bu kapsamda NG Araştırma, toplumdaki şiddetin boyutlarını ortaya koymak adına bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

Fiziksel şiddetin boyutu

12-23 Kasım arasında Türkiye genelinde yapılan araştırma, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 15 yaş üzeri 2052 vatandaşın katılımıyla ave online araştırma platformu aracılığıyla gerçekleştirildi.

Fiziksel şiddette artışın yaşandığı ve insanların şiddet yoluyla öfkesini dışa vurduğu bir dönemde, sürekli gündeme gelen şiddet haberleri tüm toplumu derinden etkiliyor. 

Bu kapsamda araştırmada, öncelikle fiziksel şiddete uğrama oranı incelendi. Alınan sonuçlara bakıldığında ise sevgilisinden ya da eşinden fiziksel şiddet gören erkek ve kadınların oranı %12 olarak belirlendi.

Erkek ve Kadın Katılımcıların cevapları beraber değerlendirmeye alınmıştır

“Fiziksel şiddete uğradım” şeklinde yanıt verenlere bakıldığında ise araştırmaya katılan kadınların %20’si fiziksel şiddete uğradığını aktarırken, erkeklerde ise bu oran sadece %4 olarak kayda geçti.

Fiziksel şiddete uğrayan katılımcılara, uğradıkları şiddeti detaylandırmaları istendiğinde ise en fazla uygulanan fiziksel şiddetin ‘tokat’ olduğu ortaya çıktı. Öte yandan katılımcıların, sık sık “ve” kelimesini kullanması ise birçok şekilde şiddete uğradıklarına işaret olarak gösterildi. 

Dikkat çekici bir diğer bölüm ise “eski sevgilim” sözleri olarak kayda geçti. Katılımcıların yanıtlarına bakıldığında fiziksel şiddete uğrayan 10 kişiden 1’i, bu şiddeti eski eşinden/sevgilisinden gördüğünü ifade etti. Bu neticeye göre şiddetin, ilişkilerin sona ermesi konusunda azımsanmayacak bir rolü olduğu ortaya çıkıyor.

Fiziksel şiddete maruz kalan katılımcıların yanıtlarından oluşturulan sözcük bulutu

Şiddet saklanıyor mu?

Toplumumuzda şiddeti gösterenden çok şiddete maruz kalan kişinin, sessiz kalmayı tercih ettiği görülüyor. ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi, Koordinasyon ve Farkındalık Çalıştayı’nda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Güzin Yamaner, şiddete maruz kalan kadınların büyük bir bölümünün, ilgili kurumlara bu durumu ihbar etmediğine dikkat çekti. NG Araştırma’nın çalışmasına bakıldığında ise şiddete uğrayanların 3’te 1’inin, bu durumu sakladığı ortaya çıktı.

Şiddeti önlemenin yolları

Fiziksel şiddeti önlemek için devlete bağlı birçok kurum mevcut. Peki, şiddetin önüne geçmek için nerelere, hangi kurumlara başvurabileceğimizi kaç kişi biliyor? Araştırmada bu konuda verilen yanıtlara bakıldığında, 3 kişiden 2’si şiddeti engellemek için başvuracağı kurumları biliyor. Fakat toplumdaki her bir bireyi, içinde olabilecekleri çaresiz durumdan kurtarmanın yolunu göstermek üzere bu kurumları herkesin öğrenmesi gerektiği belirtildi.

Erkek ve Kadın Katılımcıların cevapları beraber değerlendirmeye alınmıştır

Psikolojik şiddete uğruyor muyuz?

Şiddet denildiğinde öncelikle fiziksel şiddet anlaşılsa da psikolojik şiddet ile ilgili de vatandaşların farkındalıklarının artması oldukça önem arz ediyor. Bu konunun daha da netleşmesi için psikolojik şiddetin ne olduğu iyi bilinmeli:

Psikolojik şiddet, genelde küfür etme, bağırıp çağırma, küçük düşürme, yetersiz hissettirmeye çalışmak gibi durumlarla meydana gelir.

  • Kişinin eşyalarına zarar vermek ve istediği şeyleri yapmasına engel olmak da psikolojik şiddete dahildir.

  • Öte yandan psikolojik şiddette en fazla görülen durum, kişiyi devamlı olarak başkalarıyla kıyaslamaktır.

Erkek ve Kadın Katılımcıların cevapları beraber değerlendirmeye alınmıştır

Bu bilgiler çerçevesinde 4 kişiden 1’i, sevgilisi veya eşi tarafından psikolojik şiddete uğramış veya uğramaya devam ediyor. Psikolojik şiddete uğradığını söyleyen kadınların sayısı, erkeklerin neredeyse 3 katı.

Psikolojik şiddete maruz kalanların yanıtları, bölge olarak değerlendirildiğinde dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Karadeniz Bölgesi, diğer bölgelere oranlar kadınların en fazla psikolojik şiddete uğradığı bölge olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya  Karadeniz’den katılan 2 kadından 1’i, psikolojik şiddete uğradığını söyledi.

Psikolojik şiddete uğrayanlardan bu şiddeti tanımlamaları ve detaylandırmaları istendiğinde ise; en fazla gelen cevaplar hakaret, küfür etme ve küçümseme. Bunların yanı sıra başkalarıyla kıyaslama da oldukça yoğun bir şekilde karşılaşılan şiddet türü olarak ön plana çıktı.

Psikolojik şiddete maruz kalanların yanıtlarından oluşturulan sözcük bulutu

Psikolojik şiddet önlenebiliyor mu?

Fiziksel şiddetin yanında psikolojik şiddeti de önlemek oldukça önemli. Psikolojik şiddete uğrayanların %42’si, şiddetin yeniden yaşanmaması için bir çözüm bulamadığını aktarıyor. Öte yandan psikolojik şiddete maruz kalanların %60’ı, bunu önlemek için nereden yardım alabileceğini henüz bilmiyor. Ayrıca psikolojik şiddete maruz kalanların 3’te 1’i bunu hiç kimseye anlatmıyor.

Erkek ve Kadın Katılımcıların cevapları beraber değerlendirmeye alınmıştır

Şiddet uyguladınız mı?

Öte yandan “Şiddet uyguladın mı?” şeklinde sorulan soruya verilen cevaplara bakıldığında; katılımcıların %94’ü sevgilisine ya da eşine fiziksel anlamda şiddet uygulamadığını söylerken, %5’i ise fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı. Çıkan sonuçlara bakıldığında, fiziksel şiddet uygulayan kişilerin bir bölümünün, bunu itiraf etmekten çekindiği yorumu yapıldı.

Erkek ve Kadın Katılımcıların cevapları beraber değerlendirmeye alınmıştır

‘Sevgiline ya da eşine psikolojik şiddeti sen uyguluyor musun?’ sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında; katılımcıların %89’u sevgilisine ya da eşine psikolojik şiddet uygulamadığını söylerken, %9’u psikolojik şiddet uyguladığını aktardı. Bu konuda yapılan değerlendirmelere bakıldığında bazı insanların, bunun yanlış bir şey olduğunu bilmelerine rağmen yaptığı bu yanlışı itiraf edemediği yorumu yapıldı. 

Erkek ve Kadın Katılımcıların cevapları beraber değerlendirmeye alınmıştır

Yorumlar (0)
3
kapalı