Beklenen af yasasından faydalanamayacak suçlar

Ceza infaz düzenlemesi ile infaz rejiminde değişikliğe gidiliyor. Binlerce mahkûm, infaz rejimindeki değişiklikle azalan hüküm süresi bitince tahliye olacak.

GÜNDEM 31.10.2019, 14:50 03.11.2019, 00:49
Beklenen af yasasından faydalanamayacak suçlar

Yürürlükteki yasaya göre, müebbet cezası 24 yıl, ağırlaştırılmış müebbet cezasından hüküm giyenlerin infazı ise 30 yıl.

Yapılacak düzenlemeyle, süreli hapis cezalarında, 2004 yılındaki değişiklik gibi yarı yarıya uygulanması bekleniyor. Bu durumda 5 yıl ceza alan birisi, 3 yıl 4 ay hapis cezası almak yerine, 2 buçuk yıl hapis cezası alacak ve cezasının kalan kısmını ise şartlı tahliye cezası şeklinde tamamlayacak.


Aftan yararlanma ihtimali düşük olan suçlar
1    Askerleri İtaatsizliğe Teşvik ve Aleniyet suçu
2    Devletin ülkesine ve egemenliğine karşı cürümler suçu
3    Vatandaşın Devlete karşı harbe katılması suçu
4    Harp ya da Hasmane Hareketlere tahrik etme suçu
5    Yabancı Devlet müdahalesini tahrik suçu
6    Millî menfaatlere aykırı hareketlerde bulunma suçu
7    Asker Toplama, Hasmane Hareketlerde Bulunma suçu
8    Düşman askeri harekatına yardım suçu
9    Düşmana iaşe Temini suçu
10    Taahhüdü yerine getirmemek  suçu
11    Taahhüde hile karıştırmak
12    Askeri tesisleri Tahrip suçu
13    Siyasi Mahiyetteki Vesikalarla İlgili suçlar
14    Gizli Kalması Lazım Gelen Malumatla Alakalı Casusluk suçu
15    İfası Menedilen Malumata İlişkin Casusluk suçu
16    Taksirle İşlenen Casusluk suçu
17    Gizli Askeri Bölgelere Girme suçu
18    Devlet Güvenliğiyle İlgili Belgeleri Bulundurma suçu
19    İfşa ile İlgili Casusluk suçu
20    Yayılması yasaklanan haberleri ifşa suçu
21    Devlet sırlarından yararlanma suçu
22    Devlet hizmetinde sadakatsizlik suçu
23    Harp zamanında Devlet emirlerine uymamak suçu
24    Vatana manevi hıyanet suçu
25    Düşman Devletten nişan veya aylık almak suçu
26    İcra kuvvetine tecavüz suçu
27    Asker toplamak suçu
28    İsyana ve birbirini öldürmeye teşvik suçu
29    Fesat heyetlerini teçhiz suçu
30    Askeri Komutanlıkların Gasbı suçu
31    Ülkenin Güvenliğini Tehlikeye Koyacak Yayınlar
32    Halkı Askerlikten Soğutma suçu
33    Cumhurbaşkanına Suikast suçu
34    Cumhurbaşkanına Fiili Saldırı suçu
35    Harp Zamanında Bozgunculuk suçu
36    Silahlı Çete Kurma Cürümleri suçu
37    silahlı çeteye yardım suçu
38    Devletin emniyetine karşı gizli suç ittifakı suçu
39    Devletin güvenliğine karşı cürüm işlemeye tahrik suçu
40    işkence suçu suçu
41    Kötü muamelede bulunma suçu
42    Cismen eza verme
43    Mefruz cebirle ırza geçme
44    Mefruz cebirle ırz ve namusa tasaddi
45    Cebren ırza geçme
46    Cebren ırza tasaddi
47    Şahsa bağlı ağırlatıcı sebepler
48    Fiile bağlı ağırlatıcı sebepler
49    Hayasız hareketler
50    Fuhuş maksadıyla kadın oynatmak
51    Söz atma ve sarkıntılık cürümleri
52    Kasten adam öldürme
53    Aile fertlerine kötü muamele
54    Soykırım
55    İnsanlığa karşı suçlar
56    Örgüt suçu
57    Kasten öldürme
58    insan üzerinde deney
59    Ogan veya doku ticareti
60    işkence suçu
61    Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence
62    Eziyet Etme Suçu
63    Cinsel saldırı suçu
64    Çocukların cinsel istismarı
65    Reşit olmayanlarla cinsel ilişki
66    Cinsel Taciz
67    Devletin Birliğini ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozma Suçu
68    Düşmanla işbirliği yapmak
69    Devlete karşı savaşa tahrik
70    Yabancı Devlet aleyhine asker toplama
71    Düşman devlete maddi ve mali yardım
72    Anayasayı ihlâl suçu
73    Yasama organına karşı suç
74    Hükümete karşı suç
75    Türkiye cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan
76    Silahlı örgüt
77    Silah sağlama
78    Suç için anlaşma
79    Askeri komutanlıkların gasbı
80    Halkı askerlikten soğutma
81    Askerleri itaatsizliğe teşvik
82    Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
83    Savaş zamanında emirler uymama
84    Savaş zamanında yükümlülükler
85    Savaşta yalan haber yapma
86    Seferberlikle ilgili görevin ihlali
87    Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü
88    Devletin güvenliğine ilişkin belgeler
89    Devletin güvenliğine ilişkin Bilgileri Temin etme
90    Siyasal ve askeri casusluk
91    Uluslararası casusluk
92    Askerî yasak bölgelere girme
93    Devlet sırlarından yararlanma
94    Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
95    Yasaklanan Bilgileri Temin
96    Yasaklanan Bilgilerin casusluk maksadıyla Temini
97    Yasaklanan Bilgileri Açıklama
98    Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
99    Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

Yorumlar (0)
25
az bulutlu