AYM'den "700 sayılı KHK" kararı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uyumluluğu amacıyla hazırlanan ve yürürlüğe konulan 700 sayılı KHK, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'ya uygun bulundu.

GÜNDEM 27.11.2020, 14:15 Cemil Turan
AYM'den "700 sayılı KHK" kararı!

Yüksek Mahkeme, CHP'nin iptal istemini reddetti. AYM, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uyumluluğu amacıyla hazırlanan ve yürürlüğe konulan 700 sayılı KHK'yı (Kanun Hükmünde Kararname) Anayasa'ya uygun buldu.

AYM'nin (Anayasa Mahkemesi) kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 700 sayılı "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin iptali, Kamulaştırma Kanunu'nda yer alan "Bakanlar Kurulunca" ibaresi yerine "Cumhurbaşkanlığınca" ibaresinin eklenmesininin iptali ve tümünün yürürlüklerinin durdurulması için AYM'de (Anayasa Mahkemesi) dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 700 sayılı KHK ile ilgili olarak "Yetki Kanunu çerçevesinde olduğu" ve "yasak alanda düzenleme olmadığı" neticesine vardı ve CHP'nin iptal istemini kabul etmedi.

Gerekçede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Anayasa değişikliği ile benimsendiği, sistemin gereği olarak kamu idarelerine görevler verildiği, bu görevlerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine dayandırıldığı, Bakanlar Kurulu yerine Cumhurbaşkanının yetkili kılınarak kamulaştırma olanağı tanındığını, KHK ile kamulaştırmaya ve kamulaştırma koşullarına dair bir düzenleme içermediği vurgulandı.

Daha önce Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen proje ve yatırımlar, konulan yeni kural ile bundan böyle Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek olmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olmadığının belirtildiği gerekçede, kuralların; kamulaştırma kanununu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu duruma getirmek ve bu çerçevede yaşanması olası problemlere meydan vermemek maksadıyla konulduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Konulan kuralların "kamu yararı" dışında bir maksat gözetmediğinin saptandığı belirtilen AYM gerekçeli kararında, söz konusu kuralların hukuk devleti ilkesi ile bağdaştığına dikkat çekildi.

Yorumlar (0)
-5
açık