Avukatlara "yeşil pasaport" yürürlükte!

Avukatlara "yeşil pasaport" (hususi damgalı pasaport) düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapanlar yeşil pasaport alabilecek.

GÜNDEM 17.01.2020, 07:10 Hülya İlgin
Avukatlara "yeşil pasaport" yürürlükte!

Avukatlara hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) düzenlenmesine dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığının yönetmeliğine göre, avukatlara "yeşil pasaport" (hususi damgalı pasaport) verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda, barolar düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek.

Barolarda veya TBB'de (Türkiye Barolar Birliği) yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından imzalanmamış talep formları işleme konulmayacak. 

Başvuru sahibi avukatlar hakkında TCK'nın (Türk Ceza Kanunu) Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.  

Yeşil pasaportu, baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar alabilecek

Yönetmeliğe göre, baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport (hususi damgalı pasaport) için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin 15 yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya TBB (Türkiye Barolar Birliği) tarafından tespit edilerek talep formu hazırlanacak.

Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre dikkate alınacak. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen zaman da dikkate alınacak.

Başvuru sahibi avukat, pasaport talep formu ve diğer belgelerle birlikte ilgili pasaport birimine başvuru yapacak.

Elektronik ortamda şimdilik yok!

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususları belirleme konusunda İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) düzenlenmesine yönelik kanunda belirtilen koşullardan herhangi birinin kaybedilmesi durumunda pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlü olacak.

Söz konusu durumun baro başkanlığı veya TBB (Türkiye Barolar Birliği) tarafından tespit edilmesi durumunda ise derhal pasaport birimine bildirilecek.

Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi durumunda doğabilecek sorumluluk başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişilere ait olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütler İçişleri Bakanlığı tarafından giderilecek.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu