Askerlik 6 aya düştü

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

GÜNDEM 25.06.2019, 17:31 25.06.2019, 17:54 Hülya İlgin
Askerlik 6 aya düştü

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasının bulunduğu Askeralma Kanunu'na göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yapılacak.

Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Askeralma Kanunu, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usulleri düzenliyor.

Askerlik yaşı ne zaman başlıyor?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak'ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona eriyor.

Askeralma Kanunu'na göre yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından öğreniminin ardından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev alacak.

Yedek astsubay aday adaylarının, iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmaları gerekecek.

Askerlik çağı ne zaman ve hizmet süresi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek, askerlik görevini yerine getirecek. Askerlik görevi; yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yapılacak.

Savaş veya savaşı gerektirecek bir halde, bu kanuna tabi yükümlülerin askerlik görevini yapmak üzere silah altına alınmalarının esasları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Askerlik görevi süresi ne kadar?

Askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olarak belirlendi.

Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanı tarafından karar verilebilecek. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 ayın altına inemeyecek.

İsteyen erbaş ve erler, 6 ay daha askerlik hizmetine devam edebilecek.

İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak kaydıyla askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis olacak.

Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri ret edilecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6 aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi hazırlanacak.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından sürdürülecek.

Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödemesi yapılacak.

Yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme süreleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenecek.

Askerlik çağı, Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılmayacak.

Genelkurmay Başkanlığı (GnKur), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bildirecek. Millî Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılacak.

Yedek subay seçimi nasıl yapılacak?

4 yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile dengi kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

Yedek astsubay seçimi nasıl yapılacak?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi yurt dışı öğrenim kurumlarından, 4 yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve yetkili makamlarca dengi yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.

Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.

Yorumlar (0)
açık