Asgari ücrete vergi istisnası TBMM'den geçti

Maaş ve ücretlerin asgari ücret tutarından damga ve gelir vergisi alınmamasını da kapsayan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul gördü.

GÜNDEM 23.12.2021, 00:11 25.12.2021, 11:04 Koray
Asgari ücrete vergi istisnası TBMM'den geçti

Kanun doğrultusunda, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki için muafiyet sınırı olarak düşünülen, meskenlerin cephe ve çatısına kurulan güneş enerjisi cihazlarının kurulu gücünün 10 kilovat olması koşulu, 25 kilovata çıkarılacak.

Bütün maaş ve ücretlerin asgari ücret tutarı kadarki bölümünden damga ve gelir vergisi alınmayacak. Bu doğrultuda, hizmet erbabı, ödemenin gerçekleştirildiği ayda yürürlükte olan asgari ücretin aylık brüt kısmından işçi SGK ve işsizlik sigortası primleri çıkarıldıktan sonra kalan tutarına denk gelen ücretlerin istisnayı geçen ücret gelirinin vergilendirilmesinde, söz konusu verginin hesaplanacağı gelir dilim oranı ve tutarı istisna çerçevesindeki tutarlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek.

Ödenecek olan vergi tutarı bu suretle tespit edilen vergi tutarının içerisinde, istisna tutara denk gelen kısım düşülmek suretiyle belirlenecek. İstisna sebebiyle alınmayacak olan vergi, söz konusu ayda aylık asgari ücrete bakılarak hesaplanması gereken vergiyi geçemeyecek. Birden çok işverenden maaş alanlar için bu istisna yalnızca en fazla olan ücrete bakılarak uygulanacak.

Savunma sanayisine KDV istisnası

Ücret gelirleri üzerindeki vergilendirmede asgari ücretin aylık brüt kısmının yüzde 85'i gelir vergisi üzerinden istisna edildiğinden dolayı uygulama alanı kalmayan AGİ düzenlemesi de uygulamadan kaldırılacak.

Hizmet erbabına ödenecek olan ücretlerin aylık brüt asgari ücrete denk gelen kısmı üzerinden de damga vergisi kesilmeyecek.

MSB ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından sürdürülen savunma sanayisi projelerine dair bu kuruma ilgili projeler çerçevesinde gerçekleştirilen hizmet ve teslimler, KDV istisnası kapsamına girecek.

Yorumlar (0)
-5
kapalı