Amasra raporunda dikkat çeken detaylar

Amasra'da yaşanan maden kazasının bütün yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önüne geçilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesi maksadıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunu hazırladı. Raporda, havalandırmanın yetersiz olduğuna dikkat çekildi.

GÜNDEM 14.03.2023, 22:29 Koray
Amasra raporunda dikkat çeken detaylar

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın başkanlığındaki komisyon, 90 günlük rutin sürenin akabinde aldığı 30 günlük ilave sürede de faaliyetlerine devam ederek, taslak raporunu hazırladı. Üyelere iletilen rapor, vekillerin görüş ve tavsiyelerinin akabinde esas rapor haline getirilerek, TBMM Başkanlığına sunulacak."Havalandırma yetersiz"

Altı bölümden meydana gelen toplam 366 sayfalık raporda yeraltı gazlı kömür ocaklarında madenlerin havalandırılmasının kritik öneme sahip olduğuna işaret edilerek, "Değerlendirmeler doğrultusunda havalandırma planı, hava hızı ölçüm neticeleri, sensör gaz ölçüm neticeleri göz önünde bulundurulduğunda havalandırmanın gazlı bir kömür ocağının yeterli ve etkin bir şekilde havalandırması için yetersiz kaldığı değerlendirilmektedir." tespitine yer verildi."Hava hızı yasal limitin altında"

Gazlı yeraltı kömür ocaklarında yetersiz hava hızı ve havalandırma neticesinde metan gazının tabakalar halinde birikmesi ve patlama tehlikesi yarattığı ifade edilen raporda, "Merkezi gaz takip sistemi verileri detaylı bir şekilde analiz edildiğinde ocakta hava hızının birçok defa yasal limit değeri olan 0,5 m/sn’in hatta ve hatta 0,1 m/sn’in altına indiği görülmüştür. ATİM yer altı kömür ocağındaki hava hızlarının yetersiz kaldığı ve yasal limit değerinin altında pek çok defa alarm verildiğini ortaya koymaktadır." bilgisi aktarıldı."Kayıt defterlerinde tehlikeden bahsedilmemiştir"

Raporda öne çıkan bir diğer hususa ise şu şekilde yer verildi:

"Gerçekleştirilen dış denetimlerde kaza ile nedensellik ilişkisi olan öneri ve tespit olmadığı görülmektedir. O zaman etkin denetim işlevini harfiyen yerine getiremeyen denetim sistemlerinin de bu felaketin yaşanmasında etkisinin olduğundan söz edilebilir. 2022 senesine ait olan onaylı İSG kayıt defterlerinde geçen kurum içi denetimlerde havalandırma ve metan patlaması ile ilgili bir öneri ve tespite rastlanmamıştır."

Yorumlar (0)