Altılı masa 4. kez toplandı: Temel ilke ve hedef bildirisi...

Altı muhalefet partisi genel başkanı, 4’üncü kez bir araya geldi. Davutoğlu’nun daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada; dış politika, eğitim, yargı, ekonomi, sosyal yaşam, vicdan ve din hürriyeti konularında sıralanan ilkelere bütün genel başkanların sadık kalmayı taahhüt ettiği bildirildi.

GÜNDEM 30.05.2022, 10:08 30.05.2022, 16:34 Ömer Aksan
Altılı masa 4. kez toplandı: Temel ilke ve hedef bildirisi...

Davutoğlu'nun daveti sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde toplandığı görüşmeden sonra altı muhalefet partisinin temel hedef ve ilkelere yönelik yazılı açıklama yapıldı.

“Parlamenter sistem” vurgusu

Altı muhalefet partisi tarafından yapılan ortak açıklamada, "Hukuk devletinin tekrar tesisi, ekonomimizin yeniden refah üretmesi ve siyasetin normalleşmesi için güçlendirilmiş parlamenter sisteme derhal geçilmesi gerektiğine inanıyoruz." sözlerine yer verildi.

Mazlum milletlere yüzyıl önce örnek olmuş zaferle kurulan Cumhuriyeti, önkoşulsuz bir şekilde demokrasiyle taçlandırmak hedefiyle bir araya gelindiği, Türkiye'yi gerçek anlamda sosyal, laik ve demokratik hukuk devleti ile insan hakları temelinde birleştirmenin sorumluluk olarak görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Kendi parti programlarımızdan, hedef ve söylemlerimizden vazgeçmeden, karşılıklı saygı ve güvene dayalı fedakarlıklar sergileyerek Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına hep beraber taşıyacağız. Bu hedefle, 6 parti arasında başlayan iş birliği aşamasında yer alan tüm partilerin genel başkanları olarak; gelecek dönemdeki kritik süreçte aşağıdaki ilkelere sadık kalacağımızı ilan ve taahhüt ediyoruz." sözleri kullanıldı.

"Çoğulcu bir demokrasi inşa edeceğiz"

Açıklamada, ilkeler şu şekilde sıralandı:

"Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Dayalı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Hukuk devletinin tekrar tesisi, ekonomimizin yeniden refah üretmesi ve siyasetin normalleşmesi için hakiki anlamda bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yargı, yürütme ve yasama erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesi kapsamında, denetim ve denge mekanizmaları ile yapılandırıldığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi', tüm kurumlarıyla birlikte hayata geçireceğiz.

Özgürlükçü Kamu Düzeni: Farklılıklarımıza saygı kapsamında vatanseverliğimizin gereği olarak; geçmişte yaşanan kırgınlıkların geleceğimizi esir almasına müsaade etmeyecek, empati bilinci ve demokratikleşme anlayışıyla hep beraber ülkemizin huzurlu geleceğini kuracağız. Kamu düzenini ve toplumsal barışı tehdit eden terör örgütleri dahil olmak üzere her çeşit yapılanmaya karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Her Tür Ayrımcılığa Son Verecek Özgürlükçü, Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi: Demokratik hak ve özgürlüklerin ilkelerini savunanlar olarak, insan hakları temelli siyasal bir düzenin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılığa sebep olan her çeşit engeli ortadan kaldırarak, ülkemizin hiçbir ferdinin mezhebi, etnik, dini kimliği, siyasi ve felsefi görüşü sebebiyle dışlanmadığı katılımcı ve çoğulcu bir demokrasiyi hep beraber inşa edeceğiz."

"Düşünce, İfade ve Basın Özgürlüğü" ifadelerine dikkat çekilen ilkede, temel hak ve özgürlüklere yönelik yasal ve anayasal güvencelerin temin edileceği, basın, ifade ve düşünce özgürlüklerinin kullanımına engel teşkil eden mevzuatın tekrar düzenleneceği, bu özgürlüklerin üzerindeki tüm baskılara demokratik toplumun gereklerine uygun bir şekilde son verileceği, sosyal medyanın ve basının demokrasi açısından teşkil ettiği önemi göz önünde bulundurarak, özgür bir biçimde görev yapacağı elverişli, çoğulcu ve güvenli bir ortam sağlanacağı aktarıldı.

"Din ve Vicdan Özgürlüğü"ne vurgu yapılan ilkede, "Ortak hedefimiz, vatandaşlarımızın bugüne kadar elde ettiği insan hakları kazanımlarını ileri noktaya taşıyarak tam anlamıyla evrensel standartlara ulaştırmaktır. Hayatın hiçbir alanında kimseyi ayırımcılığa maruz bırakmayacak, hiç kimseye de özel bir ayrıcalık vermeyeceğiz. Özel ve kamusal yaşamda herkesin inancına saygılı olmayı özgürlükçü laiklik anlayışının bir gereği olarak ele alıyoruz. Bu çerçevede, vicdan ve din özgürlüğü kapsamındaki kazanımların güvencesi ve koruyucusu olacağız." sözlerine yer verildi.

"Kamu kaynaklarını hukuk dışı yollarla elde edenler yargılanacak"

Diğer ilkelere yönelik açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplumsal Barış ve Tarafsız/Bağımsız Yargı Önünde Hesap Verilirlik: Siyasi tercihleri sebebiyle hiç kimse suçlanmayacak, toplumsal barışımızın kolektif suç ve rövanşist bir tavır anlayışı çerçevesinde zarar görmesine izin verilmeyecektir. Demokratik hukuk devleti temelinde her işlem ve kişi hukuki denetime tabi tutulacaktır. Ülkenin kamu kaynakların, zenginliklerini, ahlak ve hukuk dışı yol ve yöntemlerle elde edenler, tarafsız ve bağımsız yargının karşısına çıkartılacaktır.

Sosyal Devlet ve Gelir Adaleti: Anayasamızda yer aldığı biçimiyle Türkiye'yi, gerçek bir sosyal devlet durumuna getireceğiz. Sosyal güvenlik ve yardım mekanizmalarıyla tüm dezavantajlı kesimlerin insana yakışır bir yaşam sürmelerini sağlayacağız. Bir çocuğun bile yatağa aç girmeyeceği bir ülke inşa edeceğiz. Toplumsal şiddetten ve eşitsizlikten çocuklarımızı, kadınlarımızı her türlü istismardan, gençlerimizi de gelecek kaygısından hep birlikte kurtaracağız.

Üretim ve İstihdam Odaklı Ekonomi: Yaşanan ekonomik krizden ülkemizi çıkaracak şekilde rasyonel bir yaklaşımla makroekonomik dengeleri gözeten, adil bir gelir dağılımını sosyal devlet ilkesiyle önceleyen, üretim ve AR-GE odaklı bir ekonomi politikası izleyeceğiz. Ekonomi ile ilgili bütün kurumların etkin bir şekilde çalışmasını ve bütün taraflara kuralların adil biçimde uygulanmasını sağlayacağız. İstihdam ve üretim odaklı, yaşam pahalılığı ile mücadele eden, insan onuruna yaraşır politikalarla bir anlayışı uygulamaya sokacağız."

"Yolsuzluk ve israf engellenecek"

"Siyasi Etik Reformu: Mevcut iktidarın, sorumsuz bir şekilde zaafa uğrattığı devlet yapısını kurumsal liyakat, ehliyet ve kültür temelinde tekrar inşa edeceğiz. Bu geçiş döneminde, kamu düzeni ve devlet sürekliliği zaafa uğratılmayacak, kaos senaryosu kuranlara kesinlikle fırsat verilmeyecektir. Demokratik meşruiyeti bulunmayan hiçbir yapının organize bir şekilde devlet kurumlarını kontrol etmesine müsaade etmeyeceğiz. Kamu istihdamında vatandaşlarımızın, görünen ve görünmeyen bir avantaj ya da dezavantaj karşılaşmasına engel olacağız. Yolsuzluğu ve israfı engelleyecek, kamuda denetimi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel alacak siyasi etik reformunu hayata geçireceğiz.”

"Etkin ve İtibarlı Dış Politika" başlıklı ilkede, Türkiye'nin itibarını ve çıkarlarını korumak, uluslararası alandaki saygınlığını ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmanın temel öncelik olduğu belirtildi. AB perspektifi odaklı bir dış politikayla, Türkiye'nin uluslararası kurumların ve demokratik dünyanın saygın bir üyesi olmasının sağlanacağı bildirildi.

Kültürel ve tarihi bağlara sahip olunan devletlerle ilişkilerin geliştirilmesine öncelik verileceği belirtilen açıklamada, "Dış ilişkilerimizin ve dış politikamızın iç siyasetin malzemesi yapılmasına izin verilmeyecektir. Sınırlarımızı ve güvenliğimizi korumak amacıyla savunma sanayimiz daha da kuvvetlendirilecek, TSK'nın caydırıcılığı azami düzeye yükseltilecektir. Farklı siyasi geleneklere ve politikalara sahip partiler olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına doğru giderken ülkemizin daha demokratik, özgür, müreffeh, mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak amacıyla güç birliği ve iş birliği yaptık. Milletimizin desteği ile bu birlikteliğimizi, hedeflerimizi gerçekleştirinceye kadar devam ettireceğiz." değerlendirmesi yapıldı.

Yorumlar (0)
28
az bulutlu