Afet Yeniden İmar Fonu hakkında detaylar

Afet sonrası yapılacak altyapı, üstyapı ve imar çalışmaları için gereken kaynağın ayrılabilmesi için Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu. Yönetim kuruluna Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık edeceği Afet Yeniden İmar Fonu hakkında detaylar haberde...

GÜNDEM 21.03.2023, 09:14 21.03.2023, 16:15 Hakan Öksüz
Afet Yeniden İmar Fonu hakkında detaylar

Doğal afetlerden dolayı "genel hayata etkili afet bölgesi" olarak ilan edilen bölgelerdeki çalışmalar için gereken kaynağın sağlanması Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanunun, söz konusu kaynağın, kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması hedefiyle kurulduğu kaydedildi.

Yönetim kuruluna Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık edecek

Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulu, 7 kişiden oluşacak. Yönetim Kurulu Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı olacak. Diğer üyeler; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İçişleri Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı olacak.

Fonun kaynakları

Hangi projelere fondan kaynak aktarımı yapılacağına Yönetim Kurulu karar verecek. Kredi, hibe, yardım, nakdi bağış ve bu amaçla bütçede yer alacak ödenekler, fonun kaynağını oluşturacak. Yönetim kurulu onayından geçmesinin ardından söz konusu kaynak, ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacak.

Yorumlar (0)