'7. Yargı Paketi' TBMM'de

Yargıda yeni düzenlemeleri kapsayan İflas ve İcra Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

GÜNDEM 09.03.2023, 22:43 11.03.2023, 09:10 Koray
'7. Yargı Paketi' TBMM'de

Teklife göre, aile fertlerine ait kişisel eşya ile ailenin müşterek kullanımına hizmet eden bütün ev eşyaları haczedilemeyecek.

İcra takibine husus alacağa yetecek miktarı aşacak biçimde haciz yapılması yasaklanacak.

İcra müdürü, haciz yapılması istenilen yerin ev olduğunu tespit etmesi durumunda bu yerde haciz yapılması yönünde karar verecek ve bu kararı ivedilikle icra mahkemesinin onayına sunuyor olacak.

Sentetik uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin ticaret ve imali suçuna dair ceza, yüzde 50 oranda artırılacak. Kullanmak amacıyla uyarıcı veyahut uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veyahut kabul etmek ya da uyarıcı madde veyahut uyuşturucu madde kullanmak suçundan hüküm giyenlerin rehabilitasyon ve tedavi programlarına iştirak etmesi mecburi olacak. Gerekli görülmesi durumunda denetimli serbestlik süresi içerisinde zanlının uyarıcı veyahut uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının saptanması için denetimli serbestlik müdürlüğünce test yapılabilecek.

Mesleğe henüz yeni başlayan avukatlardan, ilk beş sene boyunca baro keseneği alınmayacak.

Noterler, delil tespiti de yapabilecek.Göçmen kaçakçılığı yapanlara en az beş sene ceza

Göçmen kaçakçılığına verilen cezanın alt limiti üç seneden beş seneye çıkarılacak.

Cezanın infazının ileri bir tarihe ertelenmesi hususunda gerçekleştirilen düzenlemeyle çocuğunun rahatsızlığı sebebiyle kadın hükümlünün cezasının infazı ileri bir tarihe ertelenebilecek. Cezanın infazı cumhuriyet başsavcılıkları tarafından bir seneye değin ertelenebilecek, erteleme süresi her seferinde altı ayı geçmemek kaydıyla en fazla 14 defa uzatılabilecek.

Kira ilişkisinden dolayı kaynaklanan uyuşmazlıklar; taşınmaz ve taşınırların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine dair uyuşmazlıklar; Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı uyuşmazlıklar; komşu hakkı kaynaklı uyuşmazlıklarda dava açılmadan evvel arabulucuya müracaat edilmiş olması koşulu aranacak.

AYM'de (Anayasa Mahkemesi) derdest olan birtakım bireysel müracaatlar açısından Tazminat Komisyonuna başvuru olanağı getiriliyor. Yapılacak başvurular hakkında karar vermek üzere savcılar ve hakim arasından Adalet Bakanınca atanacak dokuz kişiden meydana gelen bir komisyon oluşturulacak. 

Yorumlar (0)