111 bürokratik süreç basitleştirildi

Dijital Türkiye hedefi doğrultusunda 111 bürokratik işlem basitleştirildi. Vatandaştan yana yükü hafifletilen bürokratik süreçler haberimizde.

GÜNDEM 08.07.2019, 22:03 08.07.2019, 22:13 Hülya İlgin
111 bürokratik süreç basitleştirildi

Bazı bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik yapıldı. Değişiklik öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla, bazı bakanlıklar ve başkanlıkların çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişikliğe gidildi. Söz konusu değişikliği öngören düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Son düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde değişiklik yapılmış oldu.

Dijital Türkiye hedefi!

Dijital Türkiye hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Yardımcılığının başkanlığında yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve ilgili kurum ve kuruluşların destekleriyle gerçekleştirildi.

Hangi belgeler e-devletten alınabilir hâle geliyor?

Bu doğrultuda çeşitli alanlarda iş, burs, izin, lisans, ruhsat ile yeterlik, yetki, faaliyet belgesi gibi başvuruların tümüyle Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden yapılmasına imkan sağlayan ve fiziki olarak istenen belgeleri azaltan düzenlemeler mevzuat paketi haline getirildi.

111 bürokratik süreç kolaylaştırıldı

Mevzuat paketi ile bir Cumhurbaşkanlığı kararı, 41 yönetmelik ile 13 tebliğde değişiklik yapılarak toplam 111 bürokratik süreç kolaylaştırıldı.

Vatandaş üzerindeki yükü hafifletildi

Böylece tapu sicil müdürlükleri tarafından yıllık ortalama 3 milyon adet düzenlenen resmi senetlerin üzerine fotoğraf yapıştırılması şartı kaldırıldı ve böylelikle vatandaş üzerindeki bürokratik yük önemli miktarda hafifletilmiş oldu.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilen geçici faaliyet belgesi başvurularında toplamda 46 belgenin, ilgili kamu kurumlarından Dijital Türkiye (e-devlet) üzerinden temin edilmesi sağlanarak bir başka yükün hafifletilmesi sağlandı.

Yapı denetim kuruluşu izin belgesi ve atık taşıma firma lisansı başvurularında çoğu noter onaylı olmak üzere çok sayıda belge azaltılarak başvuru süreci daha basit hâle getirildi.

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının personel alım, yarışma sınavı başvurularında internet üzerinden başvuru imkanı getirildi; çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED raporu) sürecinde istenen belgeler sayı bakımından da daha da azaltıldı.

Bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi, yetkili bitki koruma ofisi belgesi ve bitki koruma ürünleri uygulama belgesi ile gıda işletmelerinin kayıt ve onay işlemlerine internet üzerinden başvuru imkanı sağlandı.

Tohum yetiştirici, tohum üretici, tohum işleyici, fidan üretici ve fide üretici belgesi gibi belgelerin başvuruları ve veteriner hekim muayenehane ve poliklinik açma süreci basitleştirildi.

İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirme, kontrolörlük ve sertifikerlik başvuruları da artık e-Devletten alınabilecek.

Kur'an kurslarına kayıt başvurusu online hale getirildi; Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan patent ve markaya ilişkin başvuru sürecinde istenen noter onaylı imza beyanı ve sirküleri kaldırılarak süreç vatandaştan yana hafifletildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu