Yargıtay son noktayı koydu: İşe gelinmeyen günler yıllık izinden düşer mi?

İşçi, işe devamsızlık yapsa bile gelmediği günler yıllık izninden düşülemeyecek. Yıllık izinlerin kullandırıldığına ilişkin yazılı delil yoksa, kullandırılmamış olarak kabul edilecek. 

EMEK-SENDİKA 10.09.2022, 16:24 11.09.2022, 13:57 Ömer Aksan
Yargıtay son noktayı koydu: İşe gelinmeyen günler yıllık izinden düşer mi?

Yargıtay, işçinin çalışma günleri ile yıllık ve mazeret izinlerini birbirinden ayıran bir karara imza attı.

İşveren, işçinin iş akdini feshetti

9. Hukuk Dairesi, işçinin devamsızlık tutanaklarında yer alan işe gelmediği günlerin yıllık izinden düşülmesinin İş Kanunu’na aykırı olduğuna karar verdi.

İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, işveren tarafından sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia etti.

Tatilde çalıştı ücretini almadı

Davacı işçi, fazla çalışmasına, genel tatil ve hafta tatilinde çalışmasına rağmen bu çalışmaların karşılığının ödenmediğini söyledi.

Yıllık izinlerini kullanmadı

Davacının yıllık izinlerini kullanmadığını ve bu izin ücretlerinin ödenmediğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, iki aylık iş arama izin ücreti, izin ücreti, hafta tatili ücreti, genel tatil, ulusal bayram ücreti gibi alacaklarını talep etti.

İşveren işçinin devamsızlığını gerekçe gösterdi

Davalı işveren, davacının devamsızlık yapması sebebiyle iş akdinin işveren tarafından haklı olarak feshedildiğini, alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının bütün haklarının eksiksiz ödendiğini öne sürerek davanın reddini istedi.

Mahkeme kısmen kabul etti

Mahkeme kısmen olmak üzere davanın kabulüne hükmetti.

Kararı taraf avukatları ise temyiz edince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.

"Mazeret izni yıllık izin sayılmaz"

Emsal bir karar veren Yüksek Mahkeme, mazeret izinlerinin yıllık izinden tahsil edilemeyeceğine vurgu yaptı. 

Kararda şu ifadelere yer verildi: "Mahkeme tarafından bilirkişi raporundaki ikinci seçenekte gerçekleştirilen hesaplamaya itibar edilmesi de hatalıdır. Çünkü, işçinin yıllık izinlerini kullandığını ya da kullandırılmayan izin ücretlerinin ödendiğinin yazılı delil ile ispat edilmesi gerekmektedir. 

Çeşitli sebeplerle işçiye mazeret izni adıyla verilen izinlerin yıllık izinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Yine işçinin devamsızlık tutanaklarında yer alan işe gelmediği günlerin yıllık izinden düşülmesi İş Kanunu’na aykırıdır."

Karar bozuldu

Hatalı bilirkişi raporuna itibarla, izin ücreti talebinin kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirdi.

Yorumlar (0)
16
açık