Yargıtay devreye girdi, patronun bordro oyunu bozuldu

Daha düşük SSK primi yatırmak için işverenlerden bazılarının başvurduğu bordro oyununa Yargıtay “dur” dedi. Yüksek Mahkeme; işverenlerin bordro üzerinde oynama yapamayacağına karar verdi.

EMEK-SENDİKA 09.08.2022, 11:38 10.08.2022, 13:32 Ömer Aksan
Yargıtay devreye girdi, patronun bordro oyunu bozuldu

Bir inşaat şantiyesinde görevli olan işçi, iş bitimi nedeniyle işine son verilince İş Mahkemesi'ne başvurdu.

Şirkete ait inşaat şantiyelerinde iş makinesi operatörü olarak görev alırken son şantiyeden iş bitimi sebebiyle gönderildiğini, tekrar işe çağrılmadığını, işçilik alacaklarının ödenmediğini iddia eden işçi; ihbar ve kıdem tazminatları ile yıllık ücretli izin, genel tatil, ulusal bayram, hafta tatili ve ek çalışma ücreti alacaklarının davalıdan tahsili yönünde karar verilmesini istedi.

Davalı patron söz konusu iddiaları reddederken mahkeme, kısmen olmak üzere davanın kabulüne hükmetti.

Yargıtay araya girdi

Davalı işveren, istinafa başvurunca Bölge Adliye Mahkemesi devreye girdi ve mahkeme kararını ortadan kaldırdı.

Kararın davacı tarafından temyiz etmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi araya girdi.

Emsal nitelikte bir karar veren Yargıtay, bordro üzerinde işverenlerin oynama yapamayacağına vurgu yaptı.

“Ücret bordroları da imzasızdır”

Söz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:

“Tazminat ve alacakların hesabına esas olan ücretin hatalı bir şekilde belirlendiği, işveren tarafından imzasız ücret bordrolarının banka ödemeleriyle uyumlu bir duruma getirilerek temel ücretin bölünmek üzere işçilik alacaklarının ödendiği bir uygulama geliştirildiği görülmektedir. Davacı, açıkça imzasız ücret bordrolarına veya belgelere delil olarak dayanılmasına itiraz etmektedir. 

Bankaya gönderilen tutar ile uyumlu duruma getirilmek için hazırlanmış olan imzasız ücret bordrolarına, imzasız personel cari kartına veya bu belgelerde yazılı olan tahakkuk veya avans tutarına değer verme imkanı yoktur. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından imzasız ücret bordrolarına değer verecek biçimde ‘ödenecek tutar' ve 'bordro net' şeklinde bir ayrıma gidilmesi doğru değildir.

Dolayısıyla, ek çalışma ücreti alacağı varsa yalnızca kabul edilen ücrete göre ödenmesi gereken aylık miktarı aşan tutarda bankaya yatırılmış olan tutarın mahsubu yerine denetime elverişli biçimde de gösterilmeyen ve imzasız ücret bordrolara değer verir biçimde yapılmış olan bir hesaplama ile neticeye gidilmesi yanılgılı değerlendirmeye dayalı olmak üzere bozmayı gerektirmiştir. 

Aynı zamanda; somut uyuşmazlıkta, yıllık ücretli izin kullandırdığını ispat etmekle sorumlu olan işverence dosyaya imzalı yıllık ücretli izin cetveli veya buna eşdeğerde bir belge verilmemiş olup yıllık ücretli izin tahakkuku olan ücret bordroları da imzasızdır. Bu da bozmayı gerektirmiştir.”

Yorumlar (0)
23
açık