Yargıtay'dan emsal karar: "Amir, işçiye küçültücü sözler kullanamaz"

Amirin Oğlum elini cebinden çıkar" sözleri sonrasında amirinin üzerine yürüyen ve tazminatsız kovulan işçi, Yargıtay kararıyla haklı bulundu. Amirin küçültücü sözler kullanma hakkı bulunmadığı aktarıldı. 

EMEK-SENDİKA 25.06.2022, 15:49 27.06.2022, 13:52 Ömer Aksan
Yargıtay'dan emsal karar: "Amir, işçiye küçültücü sözler kullanamaz"

Fabrikada görevli bir işçi, makinenin arızalanması üzerine üretim şefi tarafından fırçalandı.

Amirin sözlerine sinirlendi, üzerine yürüdü

Amirin, “Lan oğlum, elini cebinden çıkar” sözleri sonrasında amirin üzerine yürüyen işçi, diğer çalışanlarca bölgeden uzaklaştırıldı ve fabrikadan kovuldu. İş Mahkemesi'ne başvuru yapan işçi, haksız uygulama neticesinde ihbar ve kıdem tazminatının verilmediğini; ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarının olduğunu öne sürerek davanın kabul edilmesine karar verilmesini istedi.

İddiaya göre davalı işveren, davacının firmadan hiçbir hak ve alacağının olmadığını, çalışma süresince çalışmaya bağlı hak ettiği her türlü ücretlerinin ve eklentilerinin eksiksiz bir şekilde davacıya ödendiğini belirtti.

İş Mahkemesi, feshi haklı buldu

Olayın sataşma kaynaklı gerçekleştiğine vurgu yapan İş Mahkemesi, davacının amiri konumunda bulunan kişinin üzerine yürümesinin, sataşma olduğunu ve işveren tarafından yapılan feshin haklı olduğu iddiasıyla davanın reddine karar verdi.

Yargıtay kararı

Davacı, kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi. Yüksek Mahkeme, işçinin orta yerde fırçalanmasının yasaya aykırı olduğuna vurgu yaparak kararında şu sözlere yer verdi:

“Davacının iş akdinin İş kanunun 25/II-d maddesi uyarınca haklı sebeple feshedildiği görülmektedir. Tanıklar; amirin, ‘Lan oğlum elini cebinden çıkar' sözlerini kullandığı ve davacının eline uzandığını belirtmiştir. Ardından ise davacının da bu davranış ve söze tepki verdiği ancak yumruklama veya üzerine yürüme gibi davacı fiili bulunmadığını dile getirmişlerdir. Öte yandan dosya içinde yer alan CD çözümleme tutanağında, davalı beyanına göre davacı siyah giysili kişinin, el kol hareketinde bulunduğu bu şahsın, iki kişi tarafından tutularak çekildiği rapor edilmişse de olayın çıkış nedeninin amirin söz ve davranışı olduğu görülmektedir. İş yerinde amir konumda bulunması, işçiye 'lan oğlum elini cebinden çıkar' sözleriyle küçültücü, tahrik edici söz kullanma hakkı vermediği gibi davacının tepkisinin de ilk hareket ve tahrik edici fiilin karşı taraftan gelmesi sebebiyle haklı fesih derecesine varmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının tahrik sonucunda sarf ettiği ifadeler olsa da hakaret veya vurmaya varan söz ve davranışı olmadığı, bu sebeple davacı fiilinin haklı fesih boyutuna ulaşmadığı, yapılan feshin yalnızca geçerli fesih olarak görülebileceği anlaşılmakla, feshin haklı bulunduğu gerekçesi ile davanın reddine ilişkin verilen kararının bozulması gerekmiştir. Oy birliğiyle kararın bozulmasına karar verilmiştir.

Yorumlar (0)
25
açık