Resmi Gazete yayınlandı: Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Kamuda görev yapan 458 bin 615 sözleşmelinin kadroya alınmasını sağlayacak kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak faaliyete alındı.

EMEK-SENDİKA 26.01.2023, 09:33 Merve Yüksel
Resmi Gazete yayınlandı: Kamuda sözleşmeliye kadro yürürlükte

Resmi Gazete’de yayınlanarak faaliyete alınan kamuda sözleşmelilerin kadroya alınması kanununa göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında açıktan vekil müezzin-kayyım ve vekil imam-hatip şeklinde görev sağlayanlardan gereken şartları taşıyanlar, Başkanlık tarafından belirlenen bölgelerde istihdam edilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına geçiş yapabilecek.

4 sene farklı bir kuruma geçiş yapılamayacak

Açıktan vekil müezzin-kayyım ve vekil imam-hatip şeklinde çalışma sağlayanların unvanlı memur kadrosuna geçiş yapabilmesi adına düzenlemenin faaliyete sokulduğu günden başlayarak 30 gün içerisinde müracaatta bulunması, geçerliliği süren Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan gereken puanı alabilmesi, uygulamalı veya sözlü sınavda başarılı olması gerekmektedir.

Memur kadrolarına geçiş yapacaklar 4 sene süreyle farklı bir kamu kurum ve kuruluşlarına naklini gerçekleştiremeyecek.

Yabancı uyruklu kişilerin, Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro açıklarına göre meydana gelen öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen atamasıyla kapatılamaması durumunda öğretmenlerin, hizmetine belirli süreliğine ihtiyaç olacakların, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının, devlet konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin, Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının, dış kuruluşlarda ve yurt dışı teşkilatlarında belirli hizmetlerde görev yapacak personelin de mecburi durumlarda istihdam ile sözleşmeleri oluşturulabilecek.

Sözleşmenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı belirleyecek

Sözleşmeli personel istihdamında uygulanacak istisna ile sınavlar, bunlara verilecek olan ücretlerin üst limitleri ile ödenecek iş sonu tazminatı oranı, verilecek izinler, pozisyon nitelikleri ve unvan, sözleşme fesih durumları, pozisyonların iptali, istihdam edilmeye yönelik hususlar ile yurt dışı teşkilatlarında çalışma sağlayacak personel adına ayrıca olacak şekilde sözleşme usuller ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Yurt dışı teşkilatlarında bu fıkra çerçevesinde çalıştırılma sağlanacak sözleşmeli personellerin hizmet sözleşmesi süreleri, mecburi durumlarda mali sene ile sınırlı olma koşulu bulunmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilecek.

Bu biçimde istihdama katılanlar, hizmet sözleşmesi esaslarının terine harekette bulunması sebebiyle kurumları tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi ya da sözleşme süresi içinde Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilen istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı şekilde feshetmeleri durumunda fesih gününden, sözleşmeyi revize etmemeleri durumunda sözleşmenin tamamlanmasından 1 sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel bölümlerinde istihdam edilemeyecek.

Yorumlar (0)