Keyfi geçici görevlendirmelere yargı ayarı!

Bölge İdare Mahkemesi'nden "Geçici görevlendirme sürgüne dönmesin" kararı çıktı. Emsal kararda "Ceza olsun diye geçici görevlendirme yapılmaz!" denildi.

EMEK-SENDİKA 21.01.2020, 09:48
Keyfi geçici görevlendirmelere yargı ayarı!

Teknisyen olarak görev yaptığı okuldan alınarak 6 aylığına "geçici görev" adı altında başka bir liseye atanan memur, Bölge İdare Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Bölge İdare Mahkemesi geçici görevlendirmenin "ihtiyaca binaen" gibi soyut gerekçelerle keyfi olarak yapılamayacağına karar verdi.

Bir lisede görev yapan ve Eğitim-Bir-Sen üyeliği bulunan bir teknisyen, 6 ay süre ile "geçici görevlendirme" yoluyla başka bir okula atandı. Geçici olarak görevlendirildiği okulda hali hazırda 3 teknisyenin görev yaptığını söyleyen  teknisyen, yaşadığı mağduriyeti sendika temsilcilerine aktardı. Teknisyenin üye olduğu sendika Eğitim-Bir-Sen, konuyu yargıya taşıdı. Yerel mahkeme, yürütmenin durdurulma talebini geri çevirdi. Sendika kararı temyiz edince devreye Bölge idare Mahkemesi girdi. Bölge İdare Mahkemesi ise, hizmet ihtiyacının karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle teknisyenin başka okula geçici görevlendirmesinin yürütmesini durdurdu.

Bölge İdare Mahkemesi: Kimse keyfi olarak yerinden edilemez

Bölge İdare Mahkemesi'nin kararında; görevlendirmenin, kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda, bu kamu hizmeti amacını teminen tesis edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Görevlendirme işleminin kamu görevlilerinin işgal ettiği kadrodan fiilen uzaklaştırma amacını taşımaması gerektiği ifade edildi.

Dava konusu işlemde davacının geçici görevlendirme gerekçesinin "ihtiyaca binaen" diye izah edildiğine vurgu yapan Bölge İdare Mahkemesi kararında şöyle dedi:

"Kamu hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli ve hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır. Davacının geçici olarak görevlendirildiği okulun teknisyen kadrosunun 4 olduğu, halihazırda 3 kişinin görev yaptığı, 1 kişinin ise 2 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde periyodik kontrol uzmanı olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Yaklaşık 2 yıldır kadrosu 4 olmasına rağmen 3 teknisyen ile hizmetin sunumuna devam edilen lisede hali hazırda oluşan hizmet ihtiyacının ve bu ihtiyacın karşılanması gerekliliğinin somut ve nesnel gerekçelerle tam olarak ortaya konulamadığı, dolayısıyla davacının ihtiyaca binaen diğer liseye 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuki uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Öte yandan dava konusu işlemin hukuka aykırı tespit edilmesine rağmen uygulamanın sürdürülmesi tüm eylem ve işlemleri hukuka uygunluk karinesine davanın hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaşatacak, davacı yönünden telafisi güç zarara neden olacaktır. Açıklanan nedenlerle, davacının itirazının kabulüne İdare Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına, teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına oy birliği le karar verilmiştir."

Yorumlar (0)
13
açık